Nowe standardy rady

Adresy mailowe, szkolenie, własna strona na Facebooku – to pierwsze zmiany w pracy otwockiej rady miasta. Zmieniła się też długość trwania obrad sesji z dwóch, trzech godzin do… ośmiu, bo radni chcą szczegółowo wiedzieć, nad czym głosują.

869sesja1

Wraz z nadejściem nowej kadencji rady miasta nadeszły nowe standardy jej pracy. Można się było o tym przekonać na trzeciej sesji, która odbyła się we wtorek, 23 grudnia 2014 r. Wtedy to nowi radni, a są w większości, zmierzyli się z pierwszymi projektami uchwał. Już na samym początku obrad zgłoszono uwagi do protokołu z poprzedniej sesji rady miasta.

Było to zapowiedzią, że nic nie ujdzie uwadze radnych. Następnie poddali szczegółowej analizie każdy z załą-czników projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Bardzo wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany w budżecie, które miały przede wszystkim charakter porządkowy. Każda kwota, punkt po punkcie została omówiona, a wątpliwości, których nie udało się rozwiać na sesji, mają być przedstawione radnym na piśmie. Nie obyło się też bez słownych uszczypliwości.

– Administracja prezydenta powinna zadbać, żeby wszystko było jasno i czytelnie przedstawione, z czego wynikają te zmiany w budżecie. Jestem zaskoczony, że dostaliśmy tak niedopracowane materiały – zwrócił uwagę radny Przemysław Bogusz. Sytuację próbował tłumaczyć  radny  Dariusz Piętka.

– Materiały na sesję zostały przygotowane standardowo, tak jak to było robione przez ostatnie cztery lata, nie widzę uchybień – stwierdził Piętka. – Jeżeli do tej pory były takie standardy, to my uważamy, że należy je zmienić i radni powinni być poinformowani na piśmie przed sesją, nad czym głosują – uważa z kolei Bogusz. – Ta rada jest bardzo inteligentna i umie czytać między wierszami. Nie możemy zagłosować nad czymś, czego nie przeanalizowaliśmy – głos zabrał też radny Marek Leśkiewicz. Swoje oburzenie wyraził również radny Krzysztof Kłósek. – Dzisiaj daje nam się poprawkę do projektu uchwały, „pięć minut” przed sesją!  – burzył się Kłósek. Ostatecznie udało się jednogłośnie zatwierdzić zmiany w zeszłorocznym budżecie, ale kosztowało to dużo czasu i cierpliwości ze strony prezydentów i urzędników. Z tego powodu sesja rady miasta, na której były do przegłosowania tylko trzy projekty uchwał, trwała aż… osiem godzin! – To dzisiejsze posiedzenie miało specyficzny charakter, wynikało to tylko z formy materiałów dostarczonych nam na sesję. Jeżeli mamy pochylać się poważnie nad problematyką, jaka jest nam przedstawiana na sesji, to prosimy, żeby materiały były przygotowane w sposób kompletny, zawierały możliwie szeroki opis. Tak, abyśmy uniknęli w przyszłości podobnej sesji, o podobnym czasie trwania – podsumował obrady już na koniec przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski.

Na prośbę radnych uruchomiono im już adresy mailowe, za pośrednictwem których mają mieć ułatwiony kontakt z mieszkańcami. Można je znaleźć w BIP na stronie urzędu miasta. Tę komunikację ma też usprawnić strona, tzw. fanpage, na jednym z popularnych portali społecznościowych, której administratorem został radny Krzysztof Kłósek.

W styczniu 2015 roku ma się odbyć szkolenie dla nowych radnych. – Z taką propozycją wyszedł do nas prezydent Zbigniew Szczepaniak, że zorganizuje szkolenie i zapewni środki na to we własnym zakresie. Dziękujemy za taką deklarację, z pewnością takie szkolenie będzie przydatne i owocne, możemy na tym tylko skorzystać – mówi Jarosław Margielski. Jak udało nam się ustalić, radni będą się szkolić za pieniądze z urzędu, kto przeprowadzi to szkolenie, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że radni nie odpuszczą. To mają być nowe standardy i nowa jakość w radzie miasta.  – Ta nasza postawa pokazuje, że będziemy chcieli nad wszystkimi kwestiami się pochylić i chcemy wiedzieć, nad czym głosujemy i żeby to nam było w możliwie szeroki sposób objaśniane. Ta sesja była dla wszystkich radnych owocną lekcją z zakresu planowania budżetu, już niedługo będzie w sposób praktyczny wyko- rzystywana – mówi szef rady miasta Jarosław Margielski.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.