Nowy wójt, nowa jakość

Wiązowna stawia na drogi i chodniki. W uchwalonym na 2015 rok budżecie te inwestycje stanowią lwią część wydatków. Wójt zapowiedział też urzędową rewolucję, czyli transparentność władzy. Będzie dbał o informowanie mieszkańców o swoich działaniach i o pracy gminnych urzędników.

869wiązowna

Chociaż Wiązowną zarządza nowy wójt, na przedświątecznej sesji rady gminy, która odbyła się w domu kultury Nad Świdrem (22 grudnia 2014 r.), duch poprzedniczki Anny Bętkowskiej wciąż był obecny. Stało się tak za sprawą budżetu jej autorstwa, nad którym debatowali radni i ostatecznie go przegłosowali. Oprócz własnych inwestycji drogowych gmina wesprze też finansowo Powiat Otwocki w modernizacji chodników i dróg powiatowych przebiegających przez tereny gminy. Są to m.in.: chodnik w Czarnówce (miejsce tragicznego wypadku, w którym zginął 13-letni chłopiec), droga Majdan-Izabela-Michałówek-Duchnów i droga Dziechciniec-Pęclin.

Po autopoprawce zgłoszonej przez wójta ustalono dochody gminy na 47 937 417,00 zł, a wydatki na 52 992 018, 96 zł. Deficyt wyniesie więc 5 054 601, 96 zł. Radni i wójt zapewnili, że zmianami zatwierdzonego budżetu będą zajmować się jeszcze w styczniu. Inwestycje, których nie udało się wykonać w 2014 roku, będą realizowane w tym roku. Chodzi m.in. o projekt oświetlenia przy ulicy Sosnowej w Emowie czy budowę sieci wodociągowej w Majdanie, Zakręcie i Izabeli.

Urząd dla ludzi
Janusz Budny przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Jak sam stwierdził, jest zwolennikiem informowania o wszy- stkich działaniach gminy i chce wprowadzić zwyczaj szczegółowego sprawozdania zarówno ze swoich działań, jak i z pracy urzędników. Aby być na bieżąco w sprawach gminnych, wójt będzie rozmawiał z mieszkańcami w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.30 i w piątki między 9.00 a 12.00, po wcześniejszym umówieniu się i podaniu tematu rozmowy. Z kierownikami wydziałów urzędu będzie spotykał się na zebraniach w poniedziałki
o godz. 9.00. Zastępcą wójta pozostanie Tomasz Kostyra pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji.

W sprawozdaniu wójt wymienił m.in. powołanie nowej osoby pełniącej funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie i zatwierdzenie regulaminu XXXV Półmaratonu Wiązowskiego. Podczas swojego krótkiego urzędowania Janusz Budny zdążył też m.in. odwiedzić szkołę w Malcanowie, gdzie rozmawiał z wykonawcami prac budowlanych. Spotkał się też z dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami urzędu gminy, aby ustalić reguły współpracy. Obiecał, że spotka się z władzami Otwocka w sprawie wspólnego biletu SKM i PKP. Planuje odbycie spotkań z wójtami i burmistrzami gmin sąsiednich, aby wypracować wspó-lne mechanizmy działania, m.in. na rzecz rozbudowy dróg, komunikacji, odwadniania itp.

Stare problemy nowej władzy
Interpelacje radnych dotyczyły głównie problemów z drogami. Proszono m.in. o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie ulicy Wrzosowej i dziurawej drogi w Majdanie. Bardzo aktywni byli mieszkańcy Zakrętu, którzy chcieliby zagospodarować między innymi działkę należącą do gminy na swoje potrzeby. Mimo że zgłosili ten fakt do budżetu w poprzedniej kadencji, środki na zagospodarowanie działki nie zostały ujęte w planach.

Sołtys Bolesławowa zwrócił uwagę na ogromny problem z bobrami, które tworzą tamy w rowie melioracyjnym, a ten przy większej ilości wody wylewa. Wójt przekazał, że problem z bobrami w gminie jest w wielu miejscach, zwłaszcza wzdłuż rzeki Mieni. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pozwoliła dotychczas na zniszczenie tylko 10 tam. Mieszkańcy Woli Karczewskiej, korzystając z okazji, zwrócili się na piśmie z prośbą o pomoc w dokończeniu pomieszczeń domu kultury Nad Świdrem.

Kontrowersyjna pensja
Z wyników sesji powinni być zadowoleni strażacy. Remizy w Wiązownie, Malcanowie i Kącku dostaną po 40 tys. zł dotacji na rzecz walki
z różnymi zagrożeniami, w tym oczywiście z pożarami. Uchwała dotycząca dotacji została zgłoszona przez wójta i przyjęta jednogłośnie przez radnych, podobnie jak wszystkie projekty uchwał. Tylko jeden punkt wzbudził kontrowersje. Mowa o pensji Janusza Budnego.

Radna Anna Lech zgłosiła uwagi do uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia wójta. Zaproponowano w niej pensję zasadniczą 5700 zł brutto, dodatek funkcyjny 1900 zł brutto, dodatek specjalny – 25 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Radna stwierdziła, że taka pensja jest zbyt wysoka i zaproponowała kwotę w wysokości 5000 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 20 proc. Zasugerowała, że po 100 dniach sprawowania przez wójta władzy będzie można wrócić do kwestii wynagrodzenia i ewentualnie, na podstawie oceny pracy wójta, przegłosować podwyżkę. Ostatecznie uchwała w pierwotnej wersji została przyjęta 11 głosami, przy trzech wstrzymujących się i jednym głosie przeciw.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.