Zgasili straż

Karczewscy strażacy ochotnicy nowy rok już mogą uznać za nieudany. W uchwalonej na III sesji rady miejskiej uchwale budżetowej nie znalazły się spodziewanej wysokości dofinansowania na OSP. Gmina za to zainwestuje w sport. W roku 2015 na samą modernizację boiska Mazura planuje wydać 1,8 mln złotych

869maza

Można było się spodziewać, że cięcia w dofinansowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej w Karczewie długie tradycje, wzbudzą wśród lokalnych polityków żarliwą dyskusję. W obronie OSP najczęściej głos zabierał radny Marek Płaczek, który nie mógł pogodzić się z oszczędnościami. Podkreślał, że dla OSP potrzebny jest każdy pojazd ratujący zdrowie i życie. Stanęło na tym, że rada zastrzegła możliwość zobowiązania burmistrza do skorygowania kwoty dofinansowania na OSP w trakcie roku, jeśli wymagać będą tego szczególne okoliczności.

Wiele powodów do radości mają za to sportowcy i mieszkańcy ceniący czynny wypoczynek. Na inwestycje sportowe i rekreacyjne znalazło się w nowym budżecie zaskakująco dużo pieniędzy. Na samą modernizację boiska piłkarskiego Mazur podatnicy wyłożą 1,8 mln złotych. Planuje się całkowitą przebudowę i zadaszenie trybun, a przede wszystkim drenaż płyty głównej boiska. Z pewnością ułatwi to treningi piłkarzy tutejszego klubu.
Podczas sesji poruszano także problem wykupu działek przy ulicy Polnej w Otwocku Wielkim oraz budowy kanalizacji na terenach wiejskich. W przypadku tego drugiego zadania w tym roku wykonana zostanie jedynie dokumentacja projektowa (67 tys. zł.).

Radni osiedla Ługi, Piotr Kwiatkowski i Mateusz Stanaszek próbowali dowiedzieć się, w jaki sposób burmistrz Karczewa widzi pomysł dofinansowań do placówek szkolnych i oświatowych na terenie gminny w celu wprowadzenia pomocy psychologicznej. Niestety, dyrektorzy ośrodków edukacyjnych będą zmuszeni na własną rękę poszukiwać środków w powierzonym im budżecie, jeśli będą chcieli utworzyć takie stanowiska. Pojawiła się także koncepcja zagospodarowania przestrzeni przy ulicy Bema, gdzie miały być miejsca parkingowe, jednak i z tym mieszkańcy osiedla będą musieli poczekać.

W tym roku zostaną także zakończone prace nad kanalizacją sanitarną przy ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz na drodze wojewódzkiej nr 789 w Otwocku Małym. W projekcie uchwały budżetowej na ten cel przeznaczono aż cztery miliony złotych. Ostatecznie uchwała budże-towa na rok 2015 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2027 zostały przyjęte przewagą dziewięciu głosów. Przeciwnych było trzech radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl