Pisarskie poprawki czy naruszenie prawa?

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) utrzymała w mocy uchwalony 31 stycznia przez radę miasta budżet Otwocka na 2015 rok. Do 8 kwietnia radni zostali jednak zobowiązani do wprowadzenia poprawek, które wskaże RIO.
Prezydent Zbigniew Szczepaniak i przewodniczący rady  Jarosław Margielski złożyli wyjaśnienia w RIO
Prezydent Zbigniew Szczepaniak i przewodniczący rady
Jarosław Margielski złożyli wyjaśnienia w RIO

Skład orzekający RIO w Warszawie, na posiedzeniu 10 marca, ocenił uchwalony przez radę miasta tegoroczny budżet. Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak poinformował  wcześniej RIO, że ta uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Chodziło m.in. o pominięcie udziału i pozbawienie faktycznej możliwości odniesienia się prezydenta do poprawek zaproponowanych przez radnych w trakcie sesji budżetowej. Prezydent wniósł także o to, aby w postępowaniu naprawczym, RIO podjęła niezbędne działania zmierzające do wyłączenia z obrotu prawnego wadliwej jej zdaniem uchwały.

– Kuriozum polega na tym, że rada miasta odrzuca wnioski komisji budżetu, odrzuca autopoprawkę prezydenta i wnosi nowe wnioski, które nie są merytorycznie ocenione. W związku z taką procedurą jest wiele niezgodności, które musiałem zasygnalizować RIO – wyjaśnił powody swojej decyzji Zbigniew Szczepaniak, podczas spotkania praso- wego 5 marca. – Rozumiem, że nowi radni mają inne spojrzenie na sprawy miasta, częściowo się z tymi poglądami zgadzam podobnie jak częściowo zgadzam się z pewnymi zmianami budżetowymi, które mają przyspieszyć rozwój naszego miasta. Mój sprzeciw budzą przede wszystkim sposób działania i forma, w jakiej to jest przedstawiane. Nasze działania powinny się opierać na współpracy
i racjonalizacji wykonania planów.

A to, co jest prezentowane przez radnych, jest postę- powaniem niezgodnym z prawem dla najważniejszego dokumentu miasta, jakim jest budżet – uważa prezydent. Odmiennego zdania jest przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski, który podobnie jak Zbigniew Szczepaniak stawił się na posiedzeniu RIO. – Nieprawdą jest, że zostało naruszone prawo, bo prezydent nie mógł się odnieść zgodnie z uchwałą do wniosków zgłoszonych na sesji. Część tych wniosków była zawarta we wnioskach komisji budżetu i inwestycji, do których prezydent się odniósł negatywnie. Czy w związku z tym mieliśmy zrezygnować ze swoich kompetencji ustawowych, ponieważ prezydent ich nie uwzględnił? – mówi Margielski i dodaje. – Wniosek, który złożył prezydent do RIO, mógł być wnioskiem do rady miasta, aby na najbliższej sesji budżetowej zmienić klasyfikacje poszczególnych zapisów. To kosmetyka, a nie rażące naruszenie prawa. Myślę, że po tej wycieczce do RIO, która nikomu tak naprawdę nie była potrzebna, prezydent także się czegoś nauczył – kwituje przewodniczący rady miasta.

Każda ze stron decyzję RIO interpretuje w inny sposób. – Skład orzekający RIO potwierdził zasadność złożonego przeze mnie zawiadomienia o niezgodności z prawem zapisów w budżecie. Stwierdzono uchybienia. Według mnie została naruszona uchwała odnośnie uchwalania budżetu, a naruszenie tej uchwały spowodowało dalsze konsekwencje. Do 8 kwietnia RIO daje termin naprawy. Radni będą musieli podjąć zmiany na sesji, żeby to uporządkować – powiedział w rozmowie z „Linią” prezydent Szczepaniak.

Z kolei od przewodniczącego rady miasta usłyszeliśmy. – RIO utrzymała uchwałę budżetową w mocy, ponieważ nie dopatrzono się rażącego naruszenia prawa. Wszczęto procedurę naprawczą w kwestiach, które nie są istotnym naruszeniem prawa. Część błędów, które zarzuca nam prezydent, sam miał w swoim projekcie uchwały budżetowej pod tymi samymi paragrafami zapisane – stwierdził Jarosław Margielski. Dla mieszkańców Otwocka najważniejszą wiadomością powinno być to, że budżet będzie realizowany i po prawie dwóch miesiącach od uchwalenia władze Otwocka, poza wymianą zdań, przystąpią do konkretnych działań.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.