Ruszają z budową boiska

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa boiska trawiastego, które ma powstać na terenach przekazanych gminie przez kołbielską wspólnotę gruntową. Na ten cel w tegorocznym budżecie władze gminy przeznaczyły 350 tys. zł.
Obecni na spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy gminy  zgodnie  zdecydowali, że zagospodarowanie terenów podarowanych  przez wspólnotę gruntową na cele sportowo-rekreacyjne powinno się zacząć od budowy boiska trawiastego
Obecni na spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy gminy zgodnie
zdecydowali, że zagospodarowanie terenów podarowanych
przez wspólnotę gruntową na cele sportowo-rekreacyjne powinno się zacząć od budowy boiska trawiastego

Blisko 10 lat temu, wraz z wystawieniem do sprzedaży zespołu pałacowego w Kołbieli z okalającymi go terenami oświatowymi (będącego własnością powiatu otwockiego), przed kołbielskim klubem sportowym „Sokół” zamknięto dostęp do zlokalizowanego na tym terenie boiska. – Przez wiele lat służyło ono piłkarzom jako miejsce do treningów i rozgrywania meczów ligowych. Próbowaliśmy rozmawiać z władzami powiatu o nieodpłatnym przekazaniu tego terenu gminie. Niestety nie było takiej woli ze strony powiatowych włodarzy. W konsekwencji władze klubu zdecydowały o zaprze-staniu działalności – mówi wójt Adam Budyta.

Po wycofaniu klubu „Sokół” z rozgrywek piłkarskich kołbielscy sympatycy piłki nożnej swoje siły połączyli z Celestynowskim Klubem Sportowym. Wynikiem fuzji było powołanie do życia klubu CKKS „Sokół”, którego drużyna seniorska obecnie rywalizuje w najniższej klasie rozgrywek – B klasie – i rozgrywa mecze na boisku w Celestynowie – Lasku. Nadzieję na przywrócenie działalności klubu „Sokół” w sportowym środowisku rozbudziły plany budowy boiska w Kołbieli. Ma ono powstać w ramach zagospodarowania terenów przekazanych przez Wspólnotę Gruntową Wsi Kołbiel na cele sportowo-rekreacyjne.

Długa droga do budowy
Zielone światło dla budowy boiska pojawiło się w marcu 2006 roku, w momencie podpisania aktu notarialnego, w którym kołbielska wspólnota gruntowa podarowała gminie blisko 5,4 ha terenu  leżącego w sąsiedztwie szkoły podstawowej, gimnazjum i kołbielskiego urzędu. W czerwcu tego samego roku władze Kołbieli przystąpiły do zmiany studium uwarunkowań. Zimą 2008 roku przystąpiono do zmiany planu zago- spodarowania przestrzennego.

W konsekwencji, po żmudnych procedurach i uzgodnieniach, m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, charakter użytkowania terenu udało się przekształcić z leśnego na sportowo-rekreacyjny. W 2010 roku władze gminy rozpoczęły prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów przekazanych przez wspólnotę na cele sportowo-rekreacyjne. Ich wynikiem jest powstanie dwóch wersji zagospodarowania tego terenu. W obu koncepcjach projektanci przewidzieli budowę pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią trawiastą oraz boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Projektanci uwzględnili również m.in. budowę bieżni, trybun, placu zabaw, miejsca do rekreacji, ścieżek spacerowych, siłowni na świeżym powietrzu.

W jednej z koncepcji zaproponowano także budowę amfiteatru oraz oczka wodnego. Powstałe wersje pozytywnie ocenione zostały przez radnych poprzedniej kadencji, jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy nie przystąpiono do ich realizacji. – W naszej ocenie bardziej istotne było dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Kołbieli, Gadce i Borkowie oraz kontynuowanie przebudowy gminnych dróg. Dlatego te zadania w pierwszej kolejności były finansowane z gminnego budżetu – wyjaśnia wójt Kołbieli.

Czas na budowę boiska
Do planów zagospodarowania tych terenów wrócono z początkiem nowej kadencji. Decyzją władz gminy w tegorocznym budżecie zapisano 350 tys. zł na rozpoczęcie sportowo-rekreacyjnej inwestycji. Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w czwartek, 12 marca, w Urzędzie Gminy, przedstawiciele samorządu wraz z obecnymi mieszkańcami gminy zgodnie ustalili, że inwestycja zacznie się od budowy boiska trawiastego.

– Bardzo dziękuję za państwa głos. Cieszę się, że jesteśmy zgodni co do tego, że zagospodarowanie tego terenu powinno się zacząć od wybudowania boiska z naturalną nawierzchnią. W tym roku na ten cel mamy 350 tys. zł. Oczywiście będziemy chcieli zdobyć dodatkowe pieniądze m.in. z Ministerstwa Sportu – mówi Adam Budyta. Jak zapowiada wójt, w najbliższych dniach spotka się z architektami, aby jak najszybciej rozpocząć prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

Podczas spotkania zdecydowano również, że wycinką drzew pod planowaną inwestycję zajmie się Zarząd Wspólnoty Gruntowej Wsi Kołbiel. Jak te prace będą przebiegać i kiedy mają być zakończone, ujęte zostanie w porozumieniu, jakie urząd gminy podpisze z władzami wspólnoty.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.