Kamasze już niestraszne

681 osób z terenu powiatu otwockiego stawiło się przed komisją lekarską, która przeprowadziła w lutym i w marcu kwalifikację wojskową. Za zdolnych
do czynnej służby mundurowej zostało uznanych 572 mężczyzn i pięć kobiet.

WKU

Kiedyś pobór do wojska był dla większości niechcianym obowiązkiem. Dziś na kwalifikację wojskową oprócz wytypowanych roczników mężczyzn i kobiet zgłaszają się też ochotnicy.

Nowi poborowi
W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską (PKL) musieli stawić się mężczyźni urodzeni w 1996 r. oraz w latach wcześniejszych, którzy nie podlegali jeszcze kwalifikacji wojskowej, a także kobiety, które mają wykształcenie przydatne wojsku. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nakładana jest kara grzywny w celu wymuszenia stawiennictwa albo zarządza się doprowadzenie takiej osoby na komisję. W tym roku przewodniczący PKL w Otwocku i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie nie wystąpili z takim wnioskiem. Zdarzyło się jednak, że władze niektórych gmin korzystały z możliwości doprowadzenia przez policję osób, które miały stawić się przed PKL. Jak wynika z danych komisji, sto procent poborowych stawiło się z gmin Celestynów i Osieck.

W pozostałych gminach, z wyjątkiem Otwocka, stawiło się ponad 95 proc. uprawnionych. Ze stolicy powiatu zgłosiło się 88,2 proc. osób, które miały się stawić przed PKL. Kobiety, które przeszły w tym roku kwalifikację wojskową, to mieszkanki Karczewa (dwie), Celestynowa (dwie), Otwocka (dwie)
i jedna z Sobieni-Jezior.

Zdolni i niezdolni
Głównym zadaniem komisji było zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby wojskowej. Jak wynika z danych PKL, kategorię  „A”, oznaczającą zdolność do czynnej służby wojskowej, otrzymało 572 mężczyzn i pięć kobiet. Natomiast kategorię „D” – niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – 73 mężczyzn i dwie kobiety. Te osoby zostały przeniesione
z urzędu do rezerwy i tym samym uregulowano ich stosunek do służby wojskowej. Tylko czternastu mężczyzn zostało uznanych za trwale
i całkowicie niezdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria „E”). Nie podlegają oni obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Najczęściej odnotowywanymi zaburzeniami zdrowotnymi stwierdzanymi u poborowych były: problemy z akomodacją i refrakcją oka (najwięcej przypadków), nadciśnienie tętnicze, zaburzenie rozróżniania kolorów, choroby o podłożu alergicznym, skrzywienie kręgosłupa.

Czas na wnioski
Powiatowa Komisja Lekarska zaobserwowała, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrost o trzy procent osób z rocznika podstawowego, które miały się stawić przed komisją. Okazuje się też, że im mniejsza gmina, tym wyższy odsetek poborowych zgłaszających się na komisję. Niestety, wiele osób stawiających się przed PKL nie stosuje się do zapisu przedstawienia komisji dokumentów poświadczających ich aktualny stan zdrowia, co negatywnie wpływa na proces wydawania orzeczenia o zdolności do służby mundurowej.

Zdaniem komisji to, że na kwalifikacji wojskowej jest coraz więcej ochotników, jest zasługą istnienia klas o profilu wojskowo-policyjnym prowadzonych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.