Od kwietnia niższe składki ZUS

PRAWO

Przedsiębiorcy muszą dwa razy w roku sprawdzać, czy ich składki na ubezpieczenia społeczne nie uległy zmianie. Każdy przedsiębiorca, który opłaca najniższe możliwe stawki lub najniższe możliwe wynagrodzenie swoim pracownikom, musi śledzić na początku roku wysokość minimalnej krajowej. W styczniu wzrosła ona o 70 zł, z 1680 zł na 1750 zł. Tym samym dla przedsiębiorców wzrosły składki: emerytalna, rentowa i chorobowa, co oznacza, że więcej wpłacają do ZUS za siebie i swoich pracowników, którzy są zatrudnieni za najniższą krajową pensję.

Kolejna składka, na którą przedsiębiorcy muszą zwracać baczną uwagę, to składka wypadkowa. Jej wysokość za- leży od tego, do jakiej grupy ryzyka przedsiębiorca został zaliczony. Branże obarczone dużym ryzykiem wypadków przy pracy powinny płacić wyższą składkę, analogicznie do wysokości składek przy polisach ubezpieczeniowych w sektorze prywatnym. Ale nie w państwie prawa. Otóż przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż dziewięciu pracowników są traktowani szczególnie, niejednokrotnie gorzej niż przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej dziesięciu pracowników. W takiej sytuacji składka wypadkowa dla małego przedsiębiorcy wynosi połowę (50 %) najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla poszczególnych grup działalności gospodarczej.

Tak się akurat składa, że grupą najwyższego ryzyka są górnicy i to na ich wysokość składki patrzą co roku mikro- i mali przedsiębiorcy. Jakkolwiek Minister Pracy i Polityki Społecznej może raz w roku, właśnie w kwietniu, zmieniać wysokość składek, to w praktyce dokonuje zmian raz na trzy lata.
W tym roku przypadła zmiana wysokości składek wypadkowych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2013 r. poz. 878) wiele z tych składek obniżono. Składka na ubezpieczenie wypadkowe górników spadła z 3,86% na 3,60%. Dzięki obniżeniu składki wypadkowej górnikom składka dla przedsiębiorców zatrudniających maksymalnie dziewięciu pracowników wynosi 1,80%.
Marne to pocieszenie, gdyż składka wypadkowa dla pracowników niektórych branży jest znacznie niższa, np. składka dla branży handlu hurtowego i detalicznego, a także naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do- mowego wynosi zaledwie 0,93%. Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych to 1,73%. Pośrednictwo finansowe – 0,90 %, obsługa nieruchomości, wynajem i usługi zwią-zane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,20%. Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna oraz pozostała działalność – 1,47 %.

Jak widać, przepisy ZUS nie do końca są sprawiedliwe. Mikro- przedsiębiorca zapłaci wyższą składkę wypadkową za tego samego pracownika co duży przedsiębiorca. Niemniej jednak taka ryczałtowa wysokość składki wypadkowej zmniejsza obowiązki biurokratyczne, a tym samym koszty obsługi księgowej. Podsumowując, składkę za ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz składkę zdrowotną przedsiębiorca zapłaci w maju 2015 (za kwiecień) w wysokości takiej samej jak w marcu 2015 (za luty) i lutym 2015 (za styczeń). Składka wypadkowa zmniejszy się: z 9,73 zł na 9,45 zł dla nowych przedsiębiorców; z 43,38 zł na 42,76 zł dla przedsiębiorców działających ponad dwa lata.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.