Zmiany w kodeksie pracy – mniej badań!

Od 1 kwietnia 2015 r. łatwiej będzie zmienić pracę. Jeżeli pracownik ma ważne badania lekarskie dopuszczające go do pracy na danym stanowisku, a nowe stanowisko nie zmienia zasadniczo jego obowiązków, powtarzanie badań lekarskich nie będzie już konieczne.

PRAWO

Do końca marca br. pracodawca musiał wysyłać pracownika na badania lekarskie przed dopuszczeniem go do pracy, bez względu na to, kiedy pracownik miał badania u poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim bezwzględnie podlegały:

  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Osoby wymienione w punkcie 2 zawsze będą podlegały badaniom wstępnym. Jeśli chodzi o pozostałych pracowników, nowy pracodawca może nie wysyłać na wstępne badania lekarskie, jeżeli pracownicy są:

  • przyjmowani ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • przyjmowani do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
  • przyjmowani do pracy, jeżeli pracują już u innego pracodawcy (jest to ich druga praca) na podobnym stanowisku.

Pracodawca jest wciąż zobowiązany do ponoszenia kosztów badań lekarskich przyjmowanych do pracy pracowników.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.