Przedszkolak idzie do szkoły

Od września obowiązkowo do pierwszej klasy pójdą wszystkie sześciolatki, czyli dzieci urodzone w 2009 roku. Ich rodzice mają mnóstwo wątpliwości, czy szkoły podstawowe są przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci. Podpowiadamy, jak przygotować sześciolatka do rozpoczęcia nauki w szkole, aby odnalazł się w nowym miejscu. Od dobrego startu zależy przecież jego późniejsze nastawienie do nauki.

tablica

Możemy być spokojni o naszego sześciolatka w szkole, jeżeli nie ma on problemów z czynnościami samoobsługowymi. W szkole będzie musiał samodzielnie wyciągać z plecaka książki, drugie śniadanie, a także porządkować po sobie miejsce pracy. Warto więc, by ćwiczył takie czynności w domu. Istotna jest też kwestia higieny osobistej – dziecko musi umieć poradzić sobie samo w toalecie. W wakacje warto również poćwiczyć sprawność manualną i gra- fomotoryczną. Rysowanie, kolorowanie, wykonywanie szlaczków – wszystko to będzie dobrym przygotowaniem do nauki pisania. Z ko-lei nauka wierszyków na pamięć czy gra w memo pobudzą rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej. Przyszły uczeń pierwszej klasy może też przy okazji ćwiczyć umiejętność skupienia i koncentracji uwagi.

Szkoła jest dla dziecka miejscem nowym, nieznanym, może więc wzbudzać lęk. Dlatego warto pójść z dzieckiem do szkoły, aby zwiedziło budynek i jeszcze przed początkiem roku szkolnego poznało nauczycieli oraz innych uczniów. Rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się też z nowym trybem życia – wcześniejszym wstawaniem i odrabianiem prac domowych. Możemy przygotować na to nasze dziecko, dając mu zadania do wykonania. Tym samym wdrożymy je do systematycznej nauki. Aby nauka w szkole była dla niego przyjemną wizją, pozwólmy mu samemu wybrać przybory szkolne.

Pamiętajmy, że wraz z obniżeniem wieku przyjmowania dzieci do szkół dostosowano podstawy programowe kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych. Dziecko przychodzi do szkoły, znając podstawy czytania, pisania, liczenia w zakresie 10. W pierwszej klasie dominującą formą zdobywania wiedzy jest nauka poprzez zabawę. Nie są to sztywne 45-minutowe lekcje, jakie jeszcze do niedawna dominowały w szkole. W klasach istnieją wyodrębnione miejsca do zabawy. Na początku roku pierwszoklasiści mają tzw. okres adaptacyjny, którego czas trwania określa nauczyciel, uwzględniając potrzeby dzieci.

Aby zapewnić sześciolatkom bezpieczną adaptację w szkole, powstał rządowy program „Radosna szkoła”. Jego celem jest stworzenie dzieciom rozpoczynającym naukę szkolną warunków nauki, wychowania i opieki zbliżonych do tych w przedszkolach, dzięki czemu sześciolatki łatwiej odnajdą się w nowej rzeczywistości. W praktyce kąciki zabaw w szkole są wyposażane w pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój małej i dużej motoryki oraz pozwalające na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Są też place zabaw wyposażone w sprzęt rozwijający umiejętności motoryczne, orientację przestrzenną, koncentrację i koordynację wzroku i słuchu. Dzięki temu dzieci uczą się organizacji czasu wolnego i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Dzieci wchodzą do szkoły w różnym stopniu gotowe. Różni je stopień wiedzy o świecie, opanowania poszczególnych umiejętności, stopień samodzielności i zaradności, a także odwagi do podejmowania nowych wyzwań. Jeżeli nasze dziecko jest samodzielne, gotowe intelektualnie i emocjonalnie, bez problemu przeniesie się z przedszkola do szkolnej ławki. Jeżeli już w trakcie roku szkolnego okaże się, że nie radzi sobie z nauką w pierwszej klasie, do 31 grudnia może jeszcze powrócić do przedszkola, by tam powtórzyć przygotowanie do szkoły.

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl