Komputery w spadku po urzędnikach

Dla urzędników były już za stare, ale szkołom posłużą jeszcze dobrych kilka lat. Podstawówki w Zerzeniu i Lesie dostały 30 komputerów, na których pracowali warszawscy urzędnicy.
Moment przekazania komputerów przez zastępcę burmistrza  Leszka Baraniewskiego dyrektorowi Stefanowi Dejnece (z prawej)  w obecności uczniów i wychowawców
Moment przekazania komputerów przez zastępcę burmistrza Leszka Baraniewskiego dyrektorowi Stefanowi Dejnece (z prawej) w obecności uczniów i wychowawców

Komputery, które trafiły do Szkół Podstawowych nr 109 w Zerzeniu i nr 128 w Lesie, pochodzą z Biura Informatyki i Przetwarzania Danych m.st. Warszawy.

Zostały one wycofane z użycia po czterech latach urzędniczej eksploatacji, ale – jak zapewnił naczelnik wydziału informatyki Urzędu Dzielnicy Wawer Piotr Kominek – są w bardzo dobrym stanie i w pełni przydatne do realizowania informatycznych zadań szkół. Wydział zobowiązał się do ewentualnego zwiększenia ich pamięci. Obiecał też zapewnić serwis techniczny sprzętu i połączenie go z siecią urzędu.

Przekazany sprzęt poprawi wyposażenie informatyczne pracowni komputerowych. Pomoże również w obsługiwaniu e-dzienników, dzięki którym rodzice na bieżąco mogą sprawdzać, jakie oceny mają ich dzieci. W SP nr 109 elektroniczny dziennik działa już od 1 września 2014 r. W bibliotece tej placówki wykorzystywany jest program, który umożliwia archiwizowanie książkowych zasobów, ewidencjonowanie zajęć, automatyczną kontrolę terminów zwrotów wypożyczonych ksią-żek i zawiera katalog posiadanych pozycji. Działa tu również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnych, które powstało dzięki pro- gramowi Ministerstwa Edukacji Narodowej wspieranemu finansowo przez Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki skomputeryzowaniu szkoły sprawniej pracuje sekretariat, dostępne są programy do terapii dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii oraz diagnozy i terapii logopedycznej.Jednocześnie obie szkoły otrzy-mały sprzęt, dzięki któremu zostaną podłączone do sieci teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy. Dzięki temu placówki będą mogły bezpłatnie korzystać z internetu
i sieci Wi-Fi.    am

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.