Lokalny biznes łączy siły

To był pierwszy duży krok w kierunku powołania Izby Gospodarczej na naszym terenie – podkreślają przedstawiciele Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego, organizatora konferencji „Świadomy Przedsiębiorca Gwarancją Rozwoju Powiatu”, która odbyła się w hotelu Holiday Inn w Józefowie.
W sali konferencyjnej józefowskiego hotelu zebrało się blisko 250 przedsiębiorców i przedstawicieli  lokalnych samorządów
W sali konferencyjnej józefowskiego hotelu zebrało się blisko 250 przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych samorządów

Zainteresowanie konferencją przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Nie spodziewaliśmy się, że na nasze spotkanie przybędzie tak wielu gości – przyznają przedstawiciele FPPO. W sali konferencyjnej józefowskiego hotelu zebrało się blisko 250 przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnych samorządów.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożena Żelazowska, starosta powiatu otwockiego Mirosław Pszonka, wicestarosta Paweł Rupniewski, przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego Dariusz Grajda, prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, zastępca prezydenta Otwocka Agnieszka Wilczek, burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski, burmistrz Karczewa Dariusz Łokietek i wójt Celestynowa Witold Kwiatkowski.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Ireneusza Paśniczka, przewodniczącego Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. – Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją prowadzonych przez nas działań, mających na celu integrację lokalnego środowiska przedsiębiorców, których zwieńczeniem ma być powołanie do życia Izby Gospodarczej – mówił przewodniczący FPPO.

Budujmy ducha współpracy
Następnie głos zabrał wicepremier Janusz Piechociński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że ubiegłoroczny wynik gospodarczy Polski (wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. i 5,2 proc. wzrost eksportu) w dużej mierze zawdzięczać możemy małym i średnim przedsiębiorstwom. – Nie przypadkowo więc w sposób szczególny chcę podziękować wam, przedsiębiorcom. To wy tworzycie miejsca pracy, zapewniacie dochód i pracujecie na rozwój naszego kraju. W waszym imieniu często odbieram od zagranicznych gości i partnerów szczere słowa uznania za wyniki ekonomiczne osiągane przez nasz kraj – mówił Janusz Piechociński. – Przed nami jednak kolejne wyzwania. Dlatego niezwykle ważne jest budowanie wśród przedsiębiorców ducha współpracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny jeszcze bardziej konsolidować się w działaniach, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy finansowej. Na naszych przedsiębiorców, nasze usługi i produkty czeka nie tylko Europa, ale i rynki Dalekiego Wschodu i Afryki – zaznaczył wicepremier.

Szef resortu gospodarki przypomniał również o planowanej przez rząd pomocy dla przedsiębiorców. – Z budżetu państwa będziemy chcieli dofinansowywać nie tylko badania i rozwój polskich technologii, ale również będziemy inwestować duże środki w szkolnictwo zawodowe. Naszym przedsiębiorcom coraz częściej potrzeba wykwalifikowanej kadry, której na krajowym rynku pracy brakuje. Przedsiębiorcy będą mogli również liczyć na dofinansowanie promocji usług i produktów na rynkach zagranicznych – wyliczał Janusz Piechociński.

– Cieszę się bardzo, że jako pierwsi z powiatów okołowarszawskich zauważyliście, że trzeba połączyć siły we wspólnym działaniu. Życzę wam konsekwencji i wytrwałości. I trochę na kredyt, ale z przekonaniem, że wam się uda, na ręce władz Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego wręczam „Medal za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej” – mówił wicepremier. Poza tą prestiżową nagrodą wicepremier Janusz Piechociński dyplomem z podziękowaniami i pamiątkowym piórem uhonorował redakcję „Linii Otwockiej” „w uznaniu za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki”.

FPPO SCIANKA OKOK

Czy warto współpracować?
Odpowiedź na to pytanie uczestnicy konferencji mogli znaleźć w dalszej części spotkania, podczas której przedstawiono kilka pomysłów na zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnym biznesem oraz samorządem. Jako pierwszy wystąpił Andrzej Wysoczański, doradca finansowy i wiceprzewodniczący  FPPO. Na przykładzie powiatu otwockiego wykazał, na ile świadome działania przedsiębiorców i konsumentów mogą wpłynąć na zwiększenie dochodów nie tylko firm działających w naszym powiecie, ale również lokalnych samorządów. – Tylko poprzez zmianę naszych przyzwyczajeń o 10 – 15 proc. dochód naszych samorządów z tytułu płaconych podatków może wzrosnąć do 16 mln zł rocznie, w zależności od przyjętych kosztów uzyskania przychodu. Jak to osiągnąć? Wystarczy, aby firmy działające na naszym lokalnym rynku poza szukaniem oszczędności kosztowych, w miejsce „zewnętrznego” dostawcy, znajdowały swojego miejscowego partnera, od którego będą kupować usługi lub produkty niezbędne do prowadzenia działalności. Sprawdziłem to na przykładzie kilku firm i proszę mi uwierzyć, jest to możliwe – przekonywał Andrzej Wysoczański.

Według jego wyliczeń, do kasy miasta Otwocka mogłoby wtedy wpłynąć dodatkowo blisko 5 mln zł rocznie (czyli 50 proc. kwoty jaką w tym roku miasto planuje wydać na inwestycje), Józefów mógłby liczyć na dodatkowe 4 mln zł, a Karczew na 1,5 mln zł. Skorzystałby także powiat, którego budżet mógłby wzrosnąć o 3 mln zł. – Aby osiągnąć takie wyniki zmiany muszą zajść nie tylko w świadomości właścicieli firm, ale również władz samorządowych. Powiat i gminy muszą zacząć realnie wspierać lokalny biznes, świadomie dokonywać zakupów, zracjonalizować politykę zatrudnienia i tworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości na naszym terenie – podkreślał przedstawiciel FPPO. – Dla przykładu, w przypadku łącznych zakupów i inwestycji prowadzonych przez samorząd z wykorzystaniem rodzimych firm na kwotę 10 mln zł rocznie, czyli 2 proc. budżetów i przy założeniu dochodów na poziomie 20 proc. przychodu firm, do samorządowych kas z tytułu udziału gmin w podatku PIT wracać może rocznie 180 tys. zł. Dlatego dobrze byłoby, abyśmy wszyscy stali się bardziej świadomymi przedsiębiorcami i samorządowcami
– przekonywał Andrzej Wysoczański.

Kolejnym prelegentem był Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który przekonywał z kolei uczestników konferencji do współpracy firm z samorządem w formule PPP, czyli realizacji inwestycji publicznych z zaangażowaniem sektora prywatnego. O korzyściach płynących z takiej współpracy mówił na przykładach projektów zrealizowanych w Polsce. Wśród nich wymienił m.in. Kraków, gdzie w sąsiedztwie Wawelu, w ramach formuły PPP powstał parking podziemny. – Inwestor na miejskim terenie za własne pieniądze wybudował parking. W zamian za sfinansowanie inwestycji, przez 70 lat będzie pobierał opłatę za miejsca parkingowe, która ma mu pozwolić na finansowanie utrzymania obiektu, zwrot poniesionych kosztów inwestycji i ewentualne zyski. Dzięki temu samorząd Krakowa uzyskał dodatkowe miejsca parkingowe, bez konieczności wydawania własnych środków na ich budowę i bieżące utrzymanie – mówił Bartosz Korbus. Przedstawiciel Instytutu przypomniał również o naszym lokalnym projekcie, w którym miasto Karczew, z pomocą prywatnego kapitału, dokonało termomodernizacji budynków oświatowych.

Konferencję zamknęło wystąpienie Marty Sidoruk-Gościckiej, w którym otwocka architekt mówiła o  trudnościach w  rozwoju współczesnego miasta na przykładzie rewitalizacji miasta Otwocka. – Niestety nadal głównym problemem nie tylko Otwocka, ale również wielu miast jest brak ekspozycji ważnych obiektów i miejsc dla nich charakterystycznych. Bez ich wykorzystania niezwykle trudno będzie zmienić miejski obraz – przekonywała Marta Sidoruk-Gościcka. W jaki sposób można to zmienić – zaprezentowała na podstawie przedstawianej już na naszych łamach koncepcji zagospodarowania centrum Otwocka, która w takiej lub innej postaci mogłaby być realizowana w formule PPP.

Pierwszy krok zrobiony
Okazją do dyskusji i podsumowań był pokonferencyjny poczęstunek. – Jesteśmy zadowoleni  z tego spotkania, a zwłaszcza z tak dużej frekwencji. Dla nas to sygnał, że wśród przedsiębiorców jest zainteresowanie tego typu inicjatywami. Potwierdzają to również przeprowadzone już rozmowy – mówi w rozmowie z LO Andrzej Wysoczański. – Cieszymy się, że w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji biznesowych działających na naszym terenie. Obecni byli m.in. przedstawiciele otwockiego Cechu Rzemiosł, którzy wyrazili zainteresowanie inicjatywą powołania do życia Izby Gospodarczej. Bardzo liczymy na ich wieloletnie doświadczenie – przyznaje wiceprzewodniczący FPPO.

Z pomocą dla Hospicjum

  • Podczas konferencji przedstawiciele Forum Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego wręczyli ks. Pawłowi Dobrzyńskiemu czek na sumę 7 tys. zł, która trafi do podopiecznych Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku. Darowiznę przeznaczono z części  pieniędzy, które zostały zebrane na organizację konferencji. Dodatkowo uczestnicy spotkania mogli wspierać Hospicjum datkami wrzucanymi do puszek.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.