Milion dla mieszkańców

Chciałbyś, żeby w twojej okolicy powstał plac zabaw, boisko, a może chodnik lub ścieżka rowerowa? Zgłoś do urzędu miasta projekt i zbierz pod nim jak najwięcej podpisów, a wymarzona inwestycja zostanie zrealizowana już w przyszłym roku. Miasto przeznaczyło ponad milion złotych do wydania przez mieszkańców.
W ten sposób samorząd otwiera się na mieszkańców, bo to oni nas wybrali i im ma służyć nasza praca – skomentował wynik głosowania przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski
W ten sposób samorząd otwiera się na mieszkańców, bo to oni nas wybrali i im ma służyć nasza praca – skomentował wynik głosowania przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski

Od tego roku mieszkańcy Otwocka mają realny wpływ na to, co zostanie zrealizowane w mieście w ramach uchwalonego przez radę miasta budżetu obywatelskiego. Do wydania jest kwota 1 mln 150 tys. zł, podzielona na cztery progi kwotowe (500 tys. zł, 200 tys. zł, 50 tys. zł i 10 tys. zł). Do tej pory mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski do budżetu, ale było to na zasadzie prośby do prezydenta i radnych, która ostatecznie była lub nie była uwzględniana. W przypadku budżetu obywatelskiego mają pewność, że ich projekt zostanie zrealizowany, i to w pierwszej kolejności, jeśli przejdzie formalną weryfikację i zdobędzie najwięcej podpisów w akcji poparcia społecznego.

Kto, gdzie i za ile?
Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16. rok życia (najpóźniej w dniu złożenia podpisu), oraz instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Realizacja budżetu odywatelskiego będzie się składać z kilku etapów. Pierwszym jest składanie przez mieszkańców projektów i zadań do budżetu Otwocka na 2016 rok. – Mieszkańcy, którzy mają pomysł na jakąś inicjatywę lokalną lub inwestycję, mogą je zgłosić do urzędu miasta. Zostaną one sprawdzone pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz sklasyfikowane – mówi autor i pomysłodawca budżetu obywatelskiego
w Otwocku, przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski.

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) w urzędzie miasta przeprowadzi weryfikację projektów pod względem formalnym. Właściwe wydziały urzędu zweryfikują projekty pod kątem merytorycznym według następujących kryteriów: możliwość realizacji, koszt nieprzekraczający 500 tys. zł, możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości, wartość społeczna, ponadlokalne znaczenie projektu.

Następnie przekażą pisemne rekomendacje projektów zespołowi opiniującemu, a ten dokona wyboru przedsięwzięć, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu. W skład zespołu opiniującego wejdzie: sześciu radnych wydelegowanych przez radę miasta, naczelnicy wydziałów: planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki komunalnej, skarbnik miasta oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej. – Jeżeli weryfikacja będzie pomyślna, taki projekt przejdzie do dalszego etapu. Wówczas mieszkańcy będą mogli zbierać pod swoim projektem podpisy. Te, które otrzymają najwięcej głosów, zostaną zrealizowane – wyjaśnia Margielski.

Prawo udziału w głosowaniu (złożenia podpisu pod danym projektem) ma każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16. rok życia najpóźniej w dniu złożenia podpisu. Należy pamiętać, że każdy mieszkaniec może złożyć tylko jeden podpis pod jednym projektem z danego progu kwotowego. Po zebraniu podpisów prezydent zwoła komisję, która przeliczy głosy i ogłosi zwycięzców.

Projekty będą wybierane na podstawie liczby złożonych przez mieszkańców podpisów, w poszczególnych progach kwotowych:

 • za 500 tys. zł   – maksymalnie jeden projekt,
 • za 200 tys. zł   – maksymalnie dwa projekty     (przy wykorzystaniu progu 1),
 • za 50 tys. zł     – maksymalnie cztery projekty     (przy wykorzystaniu progów 1 i 2),
 • za 10 tys. zł     – maksymalnie pięć projektów     (przy wykorzystaniu progów 1,2 i 3).

Piętka i Bany się wyłamali
Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego została przyjęta większością głosów na sesji 23 czerwca. Przeciw zagłosował jedynie radny Michał Bany, a od głosu wstrzymał się Dariusz Piętka (szczegóły – patrz ramka). – Ten budżet obywatelski jest wyjściem ku oczekiwaniom mieszkańców. Bezpośrednio umożliwimy im wyrażenie swojej woli. W ten sposób samorząd otwiera się na mieszkańców, bo to oni nas wybrali i im ma służyć nasza praca. Kwota budżetu w wysokości 1 mln 150 tys. zł, która została przewidziana w tym roku na pierwsze konsultacje społeczne, jest na próbę. Za rok będziemy wiedzieli, jakie przyniosła efekty, i mam nadzieję, że co roku będzie się zwiększała, a zainteresowanie społeczeństwa samorządem, budżetem będzie z każdym rokiem coraz większe. Cieszę się, że na sesji część radnych zmieniła zdanie i pozytywnie odniosła się do tego projektu uchwały – podsumował przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski, dziękując radnym za przyjęcie uchwały.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania dzięki budżetowi obywatelskiemu w Otwocku będzie dostępny na stronie internetowej urzędu miasta: http://www.otwock.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wypełnione formularze projektów należy złożyć w wersji pisemnej w BOM lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzetobywatelski@otwock.pl

Harmonogram konsultacji:

 • Od 14 sierpnia do 4 września br. – składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu Otwocka na 2016 r.
 • Od 7 do 11 września br. – weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne urzędu miasta. Ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez zespół opiniujący.
 • Od 14 września do 9 października br. – zbieranie przez mieszkańców podpisów popierających realizacje poszczególnych projektów.
 • Do 20 października br. – wyłonienie zwycięskich projektów.
 • Do 15 listopada br. – wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu miasta na 2016 r.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:

 • wymagają budżetu całkowitego na realizację powyżej 500 tys. zł,
 • po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, zwłaszcza z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

Komentarze:

 • Michał Bany, głosował przeciw
  Jestem przeciwko zrzucaniu na mieszkańców odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. Uważam, że my, jako rada miasta, mamy narzędzia, aby podejmować sami te decyzje. Ta uchwała daje ogromne pole do popisu zorganizowanym jednostkom typu szkoła, wspólnoty mieszkaniowe, a nie bardzo widzę, co mogliby zrobić moi wyborcy z okręgu Kresy. Jest to promowanie pewnych grup społecznych. Ale zaczynam już mocno główkować, jak wykorzystać ten budżet pod kierunkiem moich wyborców.
 • Dariusz Piętka, wstrzymał się od głosu
  Zadecydowały o tym względy formalno-prawne. Ideę popieram, jest fajna, ale ta uchwała jest niedopracowana, bo jest zbyt dużo uwag, które mogą spowodować, że będzie niespójna. Powinna wrócić pod obrady komisji. W uchwale powinna być podstawa prawna. Każda zgłoszona poprawka do projektu powinna być odrębnie głosowana. Poza tym to jest 1 mln 150 tys. w przyszłym roku, dziś nie wiemy, czy z wydatków inwestycyjnych, czy z remontowych. Mamy stulecie miasta za rok, skąd weźmiemy na to pieniądze?

One thought on “Milion dla mieszkańców

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.