Miliony w inwestycje

Gmina Celestynów w najbliższych pięciu latach ma szanse zamienić się w wielki plac budowy. Lokalne władze zaplanowały długą listę inwestycji, na realizację których chcą wydać blisko 40 mln zł.
Jedną z priorytetowych inwestycji w gminie jest budowa sali gimnastycznej w Celestynowie. Obiekt ma być oddany do użytku do września 2016 roku
Jedną z priorytetowych inwestycji w gminie jest budowa sali gimnastycznej w Celestynowie. Obiekt ma być oddany do użytku do września 2016 roku

Założenia projektu „pięcioletniej perspektywy inwestycyjnej w gminie Celestynów na lata 2015-2019” przedstawił radnym podczas wrześniowego wspólnego posiedzenia komisji rady gminy autor opracowania wójt Witold Kwiatkowski.

– Przy planowaniu perspektywy inwestycyjnej na najbliższych pięć lat musieliśmy uwzględnić zadania już rozpoczęte, m.in. trwającą budowę sali gimnastycznej w Celestynowie, oraz te, których realizacja uzależniona jest od wymogów ustawowych, takie jak budowa przedszkola czy budowa sieci kanalizacyjnej. Ponadto w planie znalazły się inwestycje generujące oszczędności – chodzi o termomodernizację budynków oświatowych, modernizację oświetlenia oraz inwestycje i zadania, na które najbardziej zwracają uwagę mieszkańcy jako niezbędne lub od dawna zapowiadane – wyliczał wójt Celestynowa.

W planie inwestycyjnym, jaki wójt chciałby zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat, znalazło się w sumie 12 zadań. Jak chce je sfinansować? Ponad 20 mln zł ma pochodzić z gminnego budżetu (w każdym roku po 4 mln zł zabezpieczone na inwestycje z dochodów własnych gminy). Resztę mają stanowić środki zewnętrzne. 6-7 mln zł wójt planuje pozyskać z kredytów i pożyczek m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejne 14 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych, m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu „Lider”.

Długa lista zadań
Zdaniem wójta Kwiatkowskiego priorytetem jest kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie. W sumie gmina na tę inwestycję wyda 4,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł będzie pochodzić z gminnego budżetu, a 2,9 mln zł – ze środków zewnętrznych.

– Musimy jeszcze znaleźć dodatkowe 200 tys. zł na budowę drogi pożarowej i parkingi, co nie było przewidziane w realizowanym projekcie. Bez tych dodatkowych inwestycji nikt nie zgodzi się na oddanie sali do użytku – wyjaśniał wójt. Pierwsze zajęcia w sali gimnastycznej mają się odbyć już we wrześniu 2016 roku.

Kolejnym zadaniem ma być dalsza budowa kanalizacji. W sumie przez pięć lat na ten cel wójt chce wydać 8,5 mln zł, z czego 3 mln zł mają to być środki własne gminy, a 5,5 mln zł ma pochodzić z PROW i pożyczek z WFOŚ. – Chciałbym zakończyć budowę kanalizacji w Celestynowie, Glinie i Starej Wsi oraz rozpocząć budowę sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce – wyliczał wójt.

W pierwszej trójce priorytetów Witolda Kwiatkowskiego znalazła się również budowa przedszkola w Celestynowie, która ma kosztować ok. 6 mln zł. Wójt planuje na ten cel zaciągnąć kredyt w wysokości ok. 5 mln zł i pozyskać 700-800 tys. zł ze źródeł zewnętrznych. Będą to pieniądze na wykonanie placu zabaw, parkingu, chodników i zagospodarowanie terenu.

W dalszej kolejności są budowa i remonty dróg na terenie gminy. Zaplanowana na te inwestycje kwota to ok. 8,5 mln zł, z czego 1-1,5 mln zł to środki zewnętrzne, m.in. z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, PROW i „Lidera”. W planie zawarto m.in. przebudowę i remonty dróg powiatowych (np. drogi ze Starej Wsi do granicy z Otwockiem i budowę chodnika z Dąbrówki do Starej Wsi) oraz budowę dróg gminnych, w których wcześniej zostanie wybudowana kanalizacja.

Na liście inwestycji znalazły się również: termomodernizacja obiektów gminnych (ok. 1 mln zł), zagospodarowanie centrum Celestynowa (ok. 1 mln zł), dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do wymagań NFZ w zakresie infrastruktury informatycznej, remont pomieszczeń i wymiana instalacji grzewczych (ok. 1,1 mln zł), pozyskanie terenu i budowa własnej oczyszczalni ścieków (ok. 4,15 mln zł – rozpoczęcie inwestycji w 2017 r.), budowa budynków komunalnych (1 mln zł – rozpoczęcie inwestycji w 2018 r.), wybudowanie studni i stacji uzdatniania wody w Regucie (ok. 1,7 mln zł – rozpoczęcie inwestycji w 2018 r.), wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego (ok. 900 tys. zł) i doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (ok. 600 tys. zł).

Czy to plan realny do realizacji?
Według autora założeń inwestycyjnych jak najbardziej tak, przy czym wójt w opracowaniu wylicza równie długą listę warunków, bez spełnienia których będzie trudniej zrealizować przedstawiony plan. Na liście tej znalazły się zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Według Witolda Kwiatkowskiego warunkiem dla realizacji inwestycyjnego planu musi być m.in. niezmniejszenie się dochodów gminy, ograniczenie wzrostu wydatków w gminnej oświacie nieproporcjonalnego do wzrostu dochodów budżetowych, uruchomienie programów „unijnych” i krajowych (głównie w zakresie dofinansowania budowy kanalizacji i dróg), pozytywne zakończenie sprawy związanej z błędnym naliczeniem podatków za lata poprzednie (nad gminą ciąży groźba zwrotu ok. 1,5 mln zł), i pozytywne zakończenie spraw sądowych (w tym z OPWiK), gdzie zobowiązania gminy mogą sięgnąć kwoty ok 1,5 mln zł. – I co najważniejsze, do realizacji tych zadań będzie niezbędna państwa decyzja o uwzględnieniu wyżej wymienionych założeń przy przyjmowaniu kolejnych budżetów gminy, do czego będę państwa przekonywał – zwrócił się na zakończenie do radnych wójt Kwiatkowski.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.