Fuzja ciepła z wodą

Duży może więcej – z takiego założenia wyszedł burmistrz Karczewa i zaproponował połączenie dwóch miejskich spółek: Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (KPEC Sp. z o.o.) oraz Wodociągów i Kanalizacji Karczew (WiKK Sp. z o.o.). W lipcu rada miejska  wyraziła zgodę na rozpoczęcie fuzji. Za połączeniem powinien jednak przemawiać rachunek ekonomiczny. A przeprowadzone na zlecenie urzędu analizy znacznie się różnią. Smaczku sprawie dodaje fakt, że jedną z analiz wykonała firma, której właścicielem jest członek Rady Nadzorczej KPEC-u.
Radca prawny Beata Rozbicka-Cieślińska (pierwsza z lewej) broniła analizy SWOT
Radca prawny Beata Rozbicka-Cieślińska (pierwsza z lewej) broniła analizy SWOT

Firma MMK Consulting Maciej Krogulec wykonała analizę SWOT, która miała określić słabe i mocne strony obu spółek, a także zagrożenia i szanse, jakie miały wiązać się z ich połączeniem. – Przeglądając rejestr umów, natknąłem się na umowę z firmą MMK Consulting Maciej Krogulec. Przedmiotem umowy, opiewającej na kwotę 12 300 zł jest „sporządzenie analizy przedsięwzięcia polegającego na połączeniu KPEC spółka z o.o. w Karczewie z WiKK spółka z o.o. w Karczewie”. Czy w przypadku zamiaru realizacji procesu połączenia spółek taka analiza nie powinna być wykonana przez niezależnego eksperta? Jako takiego należy rozumieć podmiot niezależny od uczestniczących w połączeniu. Czy analiza biznesowa sporządzona przez osobę, która pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, spełnia warunek niezależności? – miał wątpliwości radny Piotr Kwiatkowski.

Łączyć czy nie?
Jednak zdaniem burmistrza Karczewa analiza jest wiarygodna, a firma MMK Consulting Maciej Krogulec ma kompetencje do jej wykonania:

– To była jedna z kilku ofert, które analizowaliśmy. W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań, nie widzę żadnych sprzeczności. Kompetencje pana Krogulca są w mojej ocenie wystarczające – stwierdził Dariusz Łokietek.

Podobną opinię wydała radca prawny Beata Rozbicka-Cieślińska, która też nie widziała przeciwwskazań prawnych we współpracy karczewskiego urzędu z wymienioną firmą.- W mojej ocenie pełnienie funkcji w radzie nadzorczej jednej ze spółek, które będą ulegały połączeniu w ramach realizacji podjętej uchwały, absolutnie nie rzutuje negatywnie na treść tego dokumentu. Dajmy szansę autorowi i nam samym na zapoznanie się z nim – stwierdziła.

Beata Rozbicka-Cieślińska również zasiada w radzie nadzorczej KPEC-u. Czy taki dokument i opinia będą więc rzeczywiście rzetelne?

– To rodzi wątpliwość co do obiektywności. Tak jak ustawa o samorządzie mówi, że radny nie może głosować nad sprawą, która dotyczy jego interesu prawnego, tak w tym przypadku dobrym obyczajem byłoby, gdyby ludzie, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pewne sprawy i mogą być stronniczy, byli pomijani – komentuje radny Michał Rudzki.

Analiza SWOT niekoniecznie jednak zachęca do połączenia obu spółek. Wynika z niej jasno, że wchłonięcie przez KPEC spółki WiKK stanowi pewne ryzyko ze względu na straty finansowe, jakie generuje WiKK. „Z zestawienia SWOT zagrożeń KPEC wynika, że osłabienie zdolności kredytowej jest największym zagrożeniem dla tej spółki. Natomiast Spółka WiKK takiej samodzielnej zdolności obecnie nie posiada. Wykazuje stratę i nie ma liczącego się majątku. W praktyce oznacza to, że inkorporowanie >>na wprost<< Spółki WiKK przez Spółkę KPEC spowoduje nagłe pogorszenie się sytuacji finansowej i faktycznej KPEC” – czytamy w dokumencie.

Będą oszczędności
Wstępną analizę finansową zrobiła też skarbnik gminy Małgorzata Pajek. Znacznie różni się ona od tej wykonanej przez prywatną firmę. Zgodnie z jej treścią połączenie spółek ma przynieść wiele korzyści: „Dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań (…) można uzyskać szereg korzyści związanych z poprawą sytuacji ekonomicznej, technicznej i organizacyjnej nowo powstałej spółki przejmującej”. Skarbnik gminy oceniła, że przy samym obniżeniu kosztów obsługi zarządu w skali roku uda się zaoszczędzić aż 150 tysięcy złotych, zakres świadczonych przez nowo powstałą spółkę zwiększy się, a przede wszystkim nie trzeba będzie dublować stanowisk pracy oraz urządzeń do niej potrzebnych.

– Zgodnie z definicją analiza SWOT polega na analizie mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń, które się przed nią pojawiają. Natomiast analiza finansowa polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesów finansowych. Celem analizy finansowej jest dostarczenie informacji niezbędnych podczas oceny sytuacji jednostki gospodarczej oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Obie analizy są zupełnie niezależnymi od siebie dokumentami – tłumaczy Małgorzata Pajek.

Skarbnik poinformowała także, że obecnie pracuje nad ostateczną wersją analizy finansowej, w której mają znaleźć się informacje o kapitale spółki przejmującej po połączeniu, pomniejszonym o straty, jakie ponosił WiKK w ciągu kilku ostatnich lat. – Przed przystąpieniem do połączenia spółek zasadnym jest pokrycie przez wspólnika straty bilansowej w spółce przejmowanej, tak aby na etapie łączenia spółka ta straty nie wykazywała – informuje skarbnik gminy. Do sprawy łączenia obu spółek radni wrócą na październikowej sesji.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.