X przy kilku nazwiskach to ważny głos!

Zgodnie z nową interpretacją prawną Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu RP ważnym będzie głos, w którym zostanie zaznaczonych kilka nazwisk Z TEJ SAMEJ LISTY!

GLOS

We wtorek, 20 października w Szkole Podstawowej nr 12, w Otwocku odbyło się szkolenie dla członków otwockich komisji wyborczych. Konsternację wśród zebranych wywołała nowa interpretacja art. 227 Kodeksu Wyborczego, § 5. Zgodnie z nią, jeśli ktoś na jednej liście zaznaczy kilka nazwisk głos zostanie zaliczony kandydatowi, który został zaznaczony najwyżej. Dotychczas taki głos był nieważny.

Poniżej cytujemy treść paragrafu:

  • „Jeżeli na karcie do głosowania znak “x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.”

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl