Przyzakładowe żłobki i przedszkola w kosztach firmy

Posłowie i senatorowie tuż przed zakończeniem VII kadencji  uchwalili ustawę, dzięki której pracodawcy, planujący utworzyć przyzakładowe żłobki, przedszkola lub kluby dziecięce, będą mogli zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej strony u pracownika nie powstanie przychód.

przedszkole

Obecnie wydatki na stworzenie warunków wychowania najmłodszych w zakładach pracy nie mogą być kosztem podatkowym pracodawcy. Każde dofinansowanie do opieki nad dzieckiem także nie jest kosztem firmy. U pracownika zaś takie dofinansowanie powoduje powstanie przychodu, który musi być opodatkowany. Chyba że dofinansowanie pochodzi ze środków ZFŚS i nie przekracza w roku podatkowym 380 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. kosztem podatkowym pracodawcy będą wydatki ze środków obrotowych na stworzenie przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Wydatki te nie będą limitowane. Co więcej pracodawca nie musi budować tych warunków, sam może podpisać umowę z profesjonalistą, który już takie przedszkola, żłobki lub kluby dziecięce prowadzi. Inną możliwością jest dofinansowanie pracownikowi pobytu dziecka w placówkach niewskazanych przez pracodawcę.

Ustawodawca wprowadził jednak limity. O ile przystosowanie zakładu pracy do wymogów prawnych i sanitarnych żłobków, klubów dziecięcych oraz przedszkoli nie podlega limitowi (chyba że pracodawca otrzymał na nie dotacje lub w inny sposób środki na przystosowanie zakładu pracy zostały mu zwrócone),  to miesięczne dofinansowanie zawiera już limity.

Do kosztów uzyskania przychodów pracodawca zaliczy:

  • 1) 400 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszone przez podatnika na prowadzenie przyzakładowego żłobka (klubu dziecięcego);
  • 2) 200 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszone przez podatnika na prowadzenie przyzakładowego przedszkola;
  • 3) dopłaty w powyższej wysokości dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł (np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – ZFŚS).

W przypadku punktu 3. pracownik będzie musiał udokumentować wydatki, tj. przedstawić pracodawcy rachunek z placówki oświatowej. Ustawodawca nie nakazuje, aby była to placówka publiczna. Dofinansowanie może być udzielone także pracownikom, którzy posyłają swoje dzieci do prywatnych placówek.

Do wysokość wyżej wskazanych limitów pracownik nie będzie miał przychodu podlegającego opodatkowaniu. Ustawa stanowi element odpowiedzi Rządu Polskiego na zjawiska związane z kryzysem demograficznym (malejąca liczba urodzin dzieci, ujemny przyrost naturalny).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.