Milion dla Częstochowskiej

Po raz pierwszy w planie finansowym Karczewa znalazły się inwestycje, które będą realizowane dzięki budżetowi partycypacyjnemu. Mieszkańcy zdecydowali, że powstaną m.in. nowe miejsca parkingowe, boisko, plac zabaw, chodniki, monitoring i oświetlenie ścieżki zdrowia. W tym roku zakończy się przebudowa stadionu Mazura. W budżecie zapisano też milion złotych na remont chodników na osiedlu Częstochowska.
 Podczas grudniowej sesji  przedstawiciele władz  omawiali budżet na rok 2016
Podczas grudniowej sesji przedstawiciele władz omawiali budżet na rok 2016

Zaraz po świętach karczewscy radni przyjęli budżet gminy na 2016 r. Planowane dochody Karczewa to 50 643 760 zł, a przewidywane wydatki – 49 130 960 zł. Uzyskana nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę kredytów. Na koniec roku zadłużenie gminy ma wynieść 17 645 453, 94 zł.

Wydatki duże i małe
Nowością w tegorocznym budżecie jest wprowadzenie listy zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, że powstać mają m.in. miejsca parkingowe przy ulicy Bema (63 tys. zł), boisko do minisiatkówki (16 100 zł), oświetlenie ścieżki zdrowia (60 tys. zł), oświetlenie ulicy Miłosza (7 660 zł), plac zabaw przy stadionie Mazura (40 tys. zł), monitoring oraz dodatkowe kosze na śmieci przy ścieżce zdrowia przy osiedlu Ługi (50 tys. zł). Ponad 30 tys. zł zapisano na remont chodnika przy ulicy Ochotników i prawie tyle samo na wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness w pobliżu Osiedla nr 2.

Podniesiono znacznie wydatki na OSP Karczew – zgodnie z planami mają one wynosić ok. 181 tys. zł, a więc o prawie 22 tys. zł więcej niż w ubiegłorocznym budżecie. Dużą część wydatków stanowią te ponoszone na oświatę i wychowanie (19 289 069, 67 zł). Na pomoc społeczną zapisano 5 280 420 zł, a na ochronę zdrowia – 349  tys. zł (w tym 84  tys. zł na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii w karczewskiej przychodni). Gmina przyznała także dotację w wysokości 6 tys. zł nowo powstałej spółce wodnej z Janowa i Brzezinki na oczyszczanie niedrożnych rowów melioracyjnych.

W budżecie zapisano też 1 200 000 zł na rozliczenie inwestycji boiska piłkarskiego (trybuny, ławki i monitoring) i milion złotych na remont chodników na osiedlu Częstochowska, gdzie prowadzone były prace kanalizacyjne. Poza tym zabezpieczono po 10 tys. zł na dokumentację projektową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, a także 100 tys. zł na doku- mentację stacji uzdatniania wody dla miasta.

Mniej na SKM-kę, więcej na chodniki
Burmistrz Dariusz Łokietek zgłosił autopoprawkę do budżetu, prosząc radnych o przyznanie dodatkowych 55 tys. zł na remont odcinka ulicy Gołębiej do ul. Leśnej, którego nie udało się dokończyć w grudniu ubiegłego roku. – Zakładaliśmy, że uda się nam zlecić wykonawcy, w ramach prac dodatkowych, wykonanie tego odcinka jeszcze w grudniu. Niestety firma zakończyła pracę na wyznaczonym odcinku przed świętami i poinfor- mowała nas, że na prace dodatkowe potrzebuje od 10 do 14 dni, więc nie było szansy, żeby to zadanie zrealizować przed końcem ubiegłego roku – tłumaczył Łokietek. Radni jednogłośnie przychylili się do prośby burmistrza.

Propozycje zmian w projekcie budżetu zgłaszali też radni. Anna Salwa zaproponowała, żeby Karczew zmniejszył do 70 tys. zł dofinansowanie do Szybkiej Kolei Miejskiej. Przekonywała, że zaoszczędzone w ten sposób 30 tys. zł (Karczew miał dołożyć do kursów SKM 100 tys. zł) można przeznaczyć na remont chodników. Poprawka została przegłosowana 10 głosami za przy dwóch przeciw i dwóch wstrzymujących się.

To niejedyne oszczędności na materiały dla grupy remontowej. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami gmina miała przekazać dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 56 326 zł na dwa etaty dla pracowników wydziału komunikacji. Kwotę tę zmniejszono jednak o 27 326 zł, ograniczając się do jednego etatu, by pieniądze te przeznaczyć na materiały dla grupy remontowej.

Za dużo „Głosu Karczewa”
Kolejną poprawkę zgłosił radny Mateusz Stanaszek, który zaproponował zmniejszenie o 15 tys. zł kwoty przeznaczonej na wydawa-nie samorządowego miesięcznika „Głos Karczewa”. Drukowane w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy pismo kosztuje podatników 41 600 zł rocznie. – Ja również chciałbym złożyć wniosek o poprawkę. Dotyczy on obniżenia z 41 6000 zł do 26 600 zł środków na wydawanie „Głosu Karczewa”. Sądzę, że przy tak dużym nakładzie, jaki jest obecnie, zasadne będzie jego obniżenie. Przykładem może być Otwock, który likwiduje gazetę samorządową w formie papierowej – tłumaczył Stanaszek.

Gdy jego wniosek nie uzyskał poparcia, radny zasugerował podobną poprawkę, by jednak dzięki zaoszczędzonym 15 tys. zł stworzyć projekt ulicy Buczka zamiast finansować piesze patrole. Obie propozycje jego poprawek zostały przez radę odrzucone. Ostatecznie radni przyjęli budżet jednogłośnie. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

Więcej informacji o uchwale
budżetowej na rok 2016 można znaleźć pod
adresem http://www.bip.karczew.pl

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.