Armia wzywa!

15 lutego rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która zastępuje przymusowy dawniej pobór do armii. Komisja lekarska sprawdzi, czy młodzi mężczyźni i młode kobiety nadają się w „kamasze”, czy też nie są zdolni do czynnej służby wojskowej.
 fot. GARY L. KIEFFER / Wikimedia
fot. GARY L. KIEFFER / Wikimedia

Kontrola wzroku, słuchu, wad postawy – to tylko niektóre z badań, jakie przeprowadzi powiatowa komisja lekarska podczas corocznej kwalifikacji wojskowej. Ma ona na celu określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku. Na kwalifikację muszą się też stawić niektóre kobiety (szczegóły w ramce).

W powiecie otwockim kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzona od 15 lutego do 18 marca w siedzibie starostwa przy ul. Komunardów 10. Data i godzina kwalifikacji podane są na wezwaniach imiennych wysyłanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do osób, które podlegają kwalifikacji. Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe, w przeciwnym razie grozi kara grzywny albo nawet pozbawienie wolności. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu, które są wskazane w obwieszczeniu wojewody mazowieckiego.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej), aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki, prawo jazdy.

Osoby, które dostaną kategorię zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od jego wydania) zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy. Tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej otrzymają kategorię „E”, czyli zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

W Urzędzie Miasta Otwocka sprawy związane z kwalifikacją wojskową prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, tel. 22 779 44 90.

Czy powstanie Gwardia Narodowa?

  • Przy okazji rozpoczynającej się kwalifikacji wojskowej wraca temat przywrócenia zlikwidowanej w 2008 roku wojskowej obrony terytorialnej, która zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej nazywać się będzie Gwardia Narodowa. Zgodnie z zapowiedziami resortu w ciągu najbliższych lat jednostki tego typu mają powstać w ka-żdym powiecie. W tym roku powołane do życia zostaną pierwsze trzy brygady, które będą zlokalizowane niedaleko granicy z Ro-sją, a w jej skład wejdą żołnierze zawodowi. – W 2016 roku zaczynamy od trzech brygad. Zależy nam na umiejscowieniu ich na północnym wschodzie Polski. Docelowo ma być kilkanaście brygad, każda licząca od trzech do sześciu tysięcy żołnierzy rozmieszczonych na terenie całego kraju. W ich skład będą wchodzić kompanie o liczebności 60-100 żołnierzy, których ma być około 380, czyli mniej więcej tyle, ile jest powiatów – informują służby prasowe MON. W czasie działań wojennych liczba żołnierzy obrony terytorialnej miałaby sięgać nawet 40 tysięcy. Jednostki mają składać się z zawodowych żoł- nierzy w roli instruktorów oraz ochotników – cywilów.      Igor

Kwalifikacja wojskowa w 2016 r. obejmuje:

  • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1995-1996, którym została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej i upływa ona przed zakończeniem lub po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1992-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.