Przedszkolaki na start!

Przed nami gorący okres w przedszkolach. W gminach ruszają rekrutacje do publicznych placówek. Najpierw w Józefowie, potem w Otwocku i w Wiązownie. Co roku jest przy tym wiele emocji. Rodzice co prędzej składają wnioski, żeby  zarezerwować miejsce dla swojego malucha.  Kolejność nie ma tu znaczenia, ważne są natomiast terminy.  Aby się w tym nie pogubić, przedstawiamy szczegółowe harmonogramy rekrutacji do publicznych przedszkoli. Jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, o być albo nie być dziecka w placówce decydują ustawowe i gminne kryteria, o których przeczytasz w naszym materiale.

DZZZZ

Otwock

Uwaga rodzice! W Otwocku rekrutacja dla dzieci, które chcą kontynuować wychowanie przedszkolne, już trwa. Zapisy nowych maluchów rozpoczną się 22 lutego. Pierwszy raz będzie można to zrobić przez internet.

To już ostatni dzwonek na złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas tylko do 10 lutego. Deklaracje są dostępne w przedszkolach, można je też wydrukować ze strony internetowej Oświaty Miejskiej (www.oswiata-miejska.pl) lub urzędu miasta (www.otwock.pl) i przynieść do przedszkola już wypełnione. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca w dotychczasowej placówce. Dziecko zostanie wykreślone z listy przedszkolaków. To także ostatnie chwile do namysłu dla rodziców sześciolatków, aby zdecydowali, czy chcą żeby ich pociecha w tym samym miejscu kontynuowała wychowanie przed- szkolne, czy wolą, aby rozpoczęła naukę w zerówce lub pierwszej klasie w szkole podstawowej.

Rodzice dzieci, które po raz pierwszy będą ubiegać się o miejsce w publicznym przedszkolu, w tym roku będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie dziecka przez internet. Elektroniczna rekrutacja zostanie uruchomiona 22 lutego. Trzeba będzie zalogować się w module rekrutacji, zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej urzędu miasta http://www.otwock.pl. Tam też będą dostępne wnioski i wszystkie załączniki. W 10 miejskich przedszkolach miejsc wystarczy dla ok. 1010 dzieci.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się wyłącznie dzieci, które wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi mieszkają na terenie Otwocka. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w ustawie
o systemie oświaty. Jeżeli kandydaci uzyskali taką samą liczbę punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji decydują kryteria dodatkowe określone w uchwale Rady Miasta Otwocka (patrz ramki).

Ich spełnienie jest odpowiednio punktowane. Im więcej punktów zbierze dziecko, tym większe ma szanse, żeby dostać się do miejskiego przedszkola. Rodzice wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do placówki, muszą złożyć stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji. Oświadczenia są dostępne na stronie internetowej urzędu miasta i Oświaty Miejskiej.

 • Kryteria do przedszkoli
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwock – 25 pkt.
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym -20 pkt.
  • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – 15 pkt.
  • Wniosek dotyczy dziecka w wieku czterech lub pięciu lat – 20 pkt.
  • Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym osiem godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 4 pkt.
 • Kryteria do oddziałów przedszkolnych w szkołach
  • Kandydat podlega w danym roku szkolnym obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 25 pkt.
  • Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny – 25 pkt.
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku – 20 pkt.
  • Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym – 15 pkt.
  • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej – 10 pkt.
 • Terminy rekrutacji: Otwock
  • Od 22 lutego do 11 marca – złożenie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami i oświadczeniami;
  • od 14 do 17 marca – weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 23 marca, godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • od 29 marca, od godz. 9.00 do 31 marca do godz. 15.00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola czy oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej deklaracji;
  • 4 kwietnia, godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Józefów

15 lutego rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie gminy Józefów. Rodzice dzieci w wieku od trzech do pięciu lat będą mogli składać wnioski o przyjęcie malucha do przedszkola tylko do końca miesiąca.

Nabór do miejskich przedszkoli trwa w tym roku tylko dwa tygodnie. W tym czasie rodzice powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do placówki. – Do przedszkoli zostaną przyjęte dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Dla dzieci sześcioletnich rekrutacja odbędzie się w terminie od 1 do 15 marca. Oddziały przedszkolne dla sześciolatków, jak co roku, zorganizowane będą w szkołach podstawowych. Oferta przedszkoli publicznych powiększyła się o dwa nowe przedszkola: BabyLand i Willa Jakubówka. O przekształcenie w publiczne przedszkole stara się jeszcze jedna placówka – Dębowe Ludki. Miasto ma obowiązek przyjąć wszystkie sześciolatki oraz zgłoszone do rekrutacji dzieci cztero- i pięcioletnie. W miarę możliwości, postaramy się również przyjąć trzylatki – słyszymy w józefowskim urzędzie miasta.

Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola, którzy do 8 lutego nie zdążyli złożyć deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, oraz ci, którzy chcieliby przenieść malucha do innej placówki, będą musieli ponownie złożyć wniosek o przyjęcie i przejść pełną procedurę rekrutacyjną. Dzieci uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym będą przyjmowane do przedszkoli na podstawie punktów przyznawanych za spełnienie siedmiu kryteriów ustawowych. Kandydatowi przyznaje się po 100 punktów za spełnienie każdego z nich. Kryteria ustawowe brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów należy dołączyć do wniosku o przyjęcie do przedszkola. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilkoro kandydatów lub gdy przedszkole nadal będzie miało wolne miejsca, w drugim etapie rekrutacji zastosowane będą kryteria przyjęte w uchwale rady miasta. Dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których rodzice rozliczają podatek dochodowy na rzecz Józefowa i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub są studentami dziennych studiów stacjonarnych. Punkty zostaną przyznane również w przypadku, gdy dziecko zmienia przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania, jego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu oraz gdy pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wyniki rekrutacji powinny być znane do 29 marca, natomiast do 1 kwietnia rodzice mają złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Do 4 kwietnia komisja rekrutacyjna powinna opublikować listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Wiązowna

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w gminie Wiązowna rozpocznie się 9 marca. Wcześniej rodzice obecnych przedszkolaków będą musieli potwierdzić chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego.

Rodzice, nie przegapcie tych terminów! Wnioski o przyjęcie nowych wychowanków będą przyjmowane w gminnych przedszkolach od 9 do 31 marca. Wcześniej, bo od 22 lutego, w placówkach będą wydawane deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Będzie je można składać do 2 marca.

W procesie rekrutacji niezmienne dla wszystkich pozostają kryteria ustawowe, które muszą zostać uwzględnione w pierwszym etapie naboru, takie same jak w Józefowie. Pozostałe warunki, a także kryteria brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji, ustala samorząd. W gminie Wiązowna do publicznych przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkające na jej terenie. W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. Będą w niej brane pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy. Na ich podstawie 10 punktów otrzyma kandydat, którego oboje rodzice lub opiekunowie uczą się w trybie dziennym, pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub firmę. Osiem punktów przyznawanych jest, gdy rodzice dziecka rozliczają się z fiskusem w Otwocku, pięć punktów – gdy zadeklarują pobyt dziecka w przedszkolu dłuższy niż osiem godzin. Dziecko, którego rodzeństwo w nowym roku szkolnym będzie uczęszczało do placówki pierwszego wyboru, otrzyma trzy punkty, natomiast jeśli rodzina kandydata objęta jest kuratorskim nadzorem lub wsparciem asystenta rodziny, wówczas przyznaje się mu dwa punkty.

Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w dniach 9-31 marca. Wszystkie wnioski zostaną zweryfikowane do 6 kwietnia. Do publicznej wiadomości wyniki będą podane 11 kwietnia.

Ostateczne ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 25 kwietnia. Maksymalnie do 20 kwietnia rodzice dziecka muszą w przedszkolu złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające wolę jego przyjęcia. W maju odbędzie się kilka postępowań uzupełniających, oczywiście jeśli zajdzie taka potrzeba. W przypadku wolnych miejsc takie postępowania odbędą się w dniach 9-13 maja, 17-19 maja, a także 20 i 30 maja.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.