Dwunastu chce do rady

Będzie z kogo wybierać. W konkursie na członków Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia wystartowało aż 12 kandydatów. Czy znajdzie się wśród nich przedstawiciel załogi szpitala? Dowiemy się 23 lutego.

las

W grudniu 2015 r. na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu na członków Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia. W uchwale tej określono liczbę członków rady, w składzie której w kadencji 2016-2018 zasiądzie pięć osób. Początkowo termin, do którego mieli zgłaszać się kandydaci wyznaczono na 23 grudnia 2015 r., następnie jednak wydłużono go do 1 lutego 2016. Wpłynęło 12 zgłoszeń. Koperty zostaną otwarte 23 lutego podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników. Wtedy też poznamy nowy skład rady nadzorczej.

Pytania o przedstawiciela załogi
Przy okazji wyboru nowej rady nadzorczej powraca temat braku w składzie władz spółki przedstawiciela załogi PCZ. W uchwale Rady Powiatu Otwockiego w sprawie przekształcenia ZP ZOZ w spółkę z o.o. z 29 marca 2012 roku w paragrafie 4 ust. 2 jest zapis: „postanawia się, że w spółce będzie działała rada nadzorcza składająca się z trzech do pięciu pracowników, w tym przedstawiciela pracowników”. Uchwała nie została dotychczas uchylona ani zmieniona, a w składzie rady nadzorczej nadal brakuje przedstawiciela załogi.

O przyczyny takiego stanu władze powiatu pyta wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. W swoim piśmie powołuje się na interpelację ministra Mariusza Błaszczaka, podnoszącego zarzut, że Zarząd Powiatu  Otwockiego nie powołując do rady przedstawiciela pracowników, nie wykonał tym samym wspomnianej uchwały rady powiatu w sprawie przekształcenia ZP ZOZ w spółkę z o.o.  Wojewoda prosi o pilne przeanalizowanie zarzutów posła i poinformowanie organów nadzoru o poczynionych ustaleniach.

Czy złamano prawo?
Minister Błaszczak w swojej interpelacji wyraźnie podkreśla, że ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na zarząd powiatu obowiązek wykonywania uchwał rady powiatu, a zadanie to musi być realizowane również w ramach wykonywania funkcji organów powołanych przez siebie spółek. „Oznacza to, że zarząd powiatu wykonując funkcję organu spółki prawa handlowego, związany jest nie tylko przepisami prawa handlowego i statutu (aktu założycielskiego), ale także aktami prawa miejscowego, mogącymi mieć wpływ na funkcjonowanie tej spółki”. Zdaniem ministra zarząd powinien był wykonać zapisy uchwały i, działając jako zgromadzenie wspólników, powoływać w skład rady nadzorczej każdorazowo osobę wskazaną przez pracowników jako ich przedstawiciela. Jak podkreśla Mariusz Błaszczak, skutkiem niedopełnienia obowiązku realizacji uchwały rady powiatu jest nie tylko naruszenie ustawy o samorządzie powiatowym, ale stanowi to również czyn karalny (art 231 par 1 KK). Minister zwraca również uwagę na to, że powołanie członków rady nadzorczej z pominięciem stanowiska pracowników skutkuje pozbawieniem ich wpływu na podejmowane w PCZ decyzje i możliwości kontroli. A to jego zdaniem stanowi działanie wbrew interesowi publicznemu.

Co na to zarząd?
– Zobaczymy, kto zgłosił swoją kandydaturę do rady nadzorczej, będziemy wiedzieli, czy w tej 12 w ogóle znajdzie się przedstawiciel załogi – mówi w rozmowie z „Linią” starosta Mirosław Pszonka. Odnośnie do pisma wojewody i wątpliwości ministra starostwa stwierdza: – W uchwale rady powiatu faktycznie jest zapis o powołaniu przedstawiciela załogi,  natomiast w akcie założycielskim spółki, który jest wiążący, już takiego zapisu nie ma. Ponieważ jednak jest problem, który dostrzegają radni, wojewoda, minister, musimy się do niego odnieść. Zarząd zrobi to podczas Zgromadzenia Wspólników 23 lutego i udzieli odpowiedzi wojewodzie mazowieckiemu – słyszymy od Mirosława Pszonki.

  • Jak to z tym członkiem załogi było?
    Przypominamy za ministrem Błaszczakiem:  Po podjęciu uchwały w marcu 2012 r  zgodnie z jej zapisami załoga szpitala wskazała swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej: Mirosława Bursę , który został do składu Rady powołany.  5 stycznia 2015 r Mirosław Bursa złożył  rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej a  19 stycznia pracownicy cofnęli mu rekomendację do reprezentowania ich w Radzie. Jako następcę Mirosława Bursy pracownicy wskazali adwokata Marcina Iwanowskiego. Decyzję w tej sprawie Reprezentacja Związkowa przekazała 30 stycznia 2015 Zarządowi Powiatu. Tymczasem w związku z rezygnacją Mirosława Bursy i trzech innych członków Rady Nadzorczej 6 lutego 2015 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników odwołano z funkcji członka rady Nadzorczej  – pozostałego w niej Pawła Omyłkę i powołano nowych członków Rady: Marka Królaka, Bartłomieja Rychlewskiego, Andrzeja Mazka, Stanisława Boguckiego i Mirosława Bursę. Do składu Rady Nadzorczej nie powołano przedstawiciela pracowników, nie zrobiono tego także wtedy gdy później w Radzie Nadzorczej z pięciu członków pozostało trzech.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.