To planuje władza

Nowe osiedla, drogi, centrum handlowe – zanim powstaną, teren pod inwestycje musi być wpisany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie, z wyłączeniem terenów zalewowych, objęte jest nim zaledwie niecałe trzy procent gminy. Wkrótce ma się to zmienić.

wiazowna

Gmina Wiązowna ma wiele do nadrobienia. Jednym z obszarów, w których po latach zastoju wreszcie coś drgnęło, są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich brak w znacznym stopniu utrudnia rozwój gminy.

Pod koniec stycznia radni uchwalili plan miejscowy dla terenu w rejonie kościoła parafialnego i cmentarza w Wiązownie, a także ocenę stanu aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to o tyle istotne, że Wiązownę w najbliższym czasie czekają poważne inwestycje drogowe i samorządowcy muszą być na nie przygotowani.

– Z uwagi na budowę drogi ekspresowej i autostrady, a także dwóch dużych węzłów komunikacyjnych, zmieni się dużo, lecz do końca trudno ocenić, jak to wszystko zadziała po wybudowaniu dróg. Nasze działania zmierzają do tego, żeby dopasować się planistycznie do sytuacji, która nastąpi. Chcemy otworzyć się na aktywizację gospodarczą wzdłuż planowanych dróg, żeby ściągnąć inwestorów, przygotować im tereny pod inwestycje i dzięki temu mieć konkretne wpływy do budżetu gminy – mówi szef biura planowania przestrzennego Sławomir Burbicki.

Trwają już intensywne prace nad objęciem planami miejscowymi części Zakrętu, a także centrum Wiązowny. Plan dla Góraszki wschodniej, obejmujący obszar blisko 70 ha, został już wyłożony. Teraz planiści muszą popracować nad wniesionymi przez mieszkańców uwagami, lecz, jak zapowiadają, jego uchwalenie powinno nastąpić jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

– Plan miejscowy musi połączyć interesy wielu ludzi i osiągnięcie kompromisu w tej kwestii jest bardzo trudne. Nie wszystkie uwagi jesteśmy w stanie uwzględnić – dodaje Burbicki. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku radni uchwalili już trzy plany. „Mienia – etap III” obejmuje tereny w Duchnowie i Kącku położone w rozwidleniu drogi wojewódzkiej nr 721 oraz ul. Majowej (droga powiatowa). Plan ten normuje przede wszystkim zabudowę wzdłuż drogi wojewódzkiej. Wielu mieszkańców nie może jednak być zadowolonych z jego uchwalenia, ponieważ ich wnioski nie zostały uwzględnione. Stało się tak, bo spora część obszaru objętego planem leży na terenach zalewowych.

Kolejny plan „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, który obejmuje część Wiązowny Kościelnej i Żanęcin, przewiduje od strony krajowej „siedemnastki” i ul. Turystycznej strefę usługowo-produkcyjną. Bliżej centrum stolicy gminy przewidziana została zabudowa mieszkaniowa. Dzięki uchwaleniu tego planu między innymi w Żanęcinie gmina będzie mogła się starać o przejęcie od nadleśnictwa terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska. Plan „Duchnów – centrum handlowe” został opracowany z myślą o wybudowaniu w rejonie planowanego węzła Konik Nowy drugiego w gminie centrum handlowego. Jak udało nam się dowiedzieć, inwestowaniem na tym terenie zainteresowana jest firma z Legnicy.

Trzy plany, które obejmują obszar blisko 200 hektarów, to może niewiele, bo wskaźnik procentowy pokrycia gminy wzrośnie minimalnie, jednak dzięki temu obecne pokrycie terenu planami miejscowymi wzrosło o 1/3. Warto dodać, że ustawa o planowaniu przestrzennym jest jedną z najczęściej zmienianych. Przy aktywności obecnego rządu może być trudno za tymi zmianami nadążyć.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.