Wymieniłeś punkty na nagrodę, zapłacisz podatek!

W co drugim sklepie sprzedawcy proponują nam zbieranie punktów w jakimś programie lojalnościowym. Dokonując w nim zakupu, otrzymujemy część punktów, które możemy wymienić na nagrodę – towar lub usługę. Niektórzy klienci odbiorą nagrodę i zapomną, że ją w ogóle otrzymali. Ale zdarzają się i tacy, którzy w lutym następnego roku otrzymają PIT-8C od organizatora programu (ewentualnie od sklepu, w którym odebrał nagrodę).

Obie sytuacje są zgodne z prawem. Sęk w tym, że rozliczenie podatkowe od wydawanych faktur zależy od uznania, czy program lojalnościowy jest związany ze sprzedażą premiową, czy nie. Organy podatkowe najczęściej opisują to zagadnienie w następujący sposób:

„Stosując wykładnię językową wyrażenia <<sprzedaż premiowa>> zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu >>sprzedaż<< oraz >>premiowa<<. W ujęciu cywilistycznym pod pojęciem  >>sprzedaży<<  należy rozumieć odstąpienie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującego za określoną cenę. Natomiast określenie >>premia<< oznacza nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś, często mające zachęcić do czegoś osobę nagradzaną. Zatem >>sprzedaż premiowa<< jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu.”

Podatnicy od dawna toczą spory z fiskusem na temat uznania danej sprzedaży za premiową. Niestety ustawodawca do dzisiaj nie wprowadził żadnej definicji i każdy może rozumieć to pojęcie jak chce.

W przypadku uznania, że dana nagroda została otrzymana w ramach sprzedaży premiowej, wydanie nagrody będzie zwolnione z podatku dochodowego PIT. Jednak pod warunkiem, że jednorazowy koszt nagrody nie jest większy od 760 zł. Jeśli przekracza tę kwotę, organizator programu lojalnościowego jest zobowiązany do poboru podatku (tj. zapłaty za nas podatku) i powinniśmy otrzymać PIT-11, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy (np. 2015, jeśli otrzymaliśmy nagrodę o wartości powyżej 760 zł).

Jeśli jednak nasz program lojalnościowy nie zostanie uznany za sprzedaż premiową, to my sami będziemy zobowiązani zapłacić podatek. Na podmiocie wypłacającym nagrody w programie lojalnościowym nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród, co potwierdza treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (przychody z innych źródeł, w tym nagrody), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów. W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinny przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, PIT 8C. Na podstawie tego formularza osoba, która otrzymała nagrodę, sama nalicza sobie podatek i wpłaca do urzędu skarbowego. Przed wymianą punktów lojalnościowych na nagrodę warto sprawdzić, czy nie będziemy musieli zapłacić od niej podatku dochodowego. Najczęściej zasady są ustalane w regulaminie programu.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.