Jeden przeciwko burmistrzowi

Józefowscy radni udzielili burmistrzowi Stanisławowi Kruszewskiemu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przeciw głosował tylko radny Adrian Pyra. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

dlugopis

Podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 17 czerwca, józefowscy radni 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i udzielili burmistrzowi absolutorium. Przed głosowaniem w tej sprawie jako jedyny głos zabrał Adrian Pyra, który prosił radnych o głosownie przeciwko udzieleniu absolutorium burmistrzowi. W swojej wypowiedzi radny nawiązał do planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Józefów miał już bowiem przyznaną unijną dotację na inwestycję, ale w wyniku przetargu okazało się, że jej koszty będą znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano. Miastu nie udało się uzyskać wyższej dotacji. Tej już przyznanej siłą rzeczy nie wykorzystano, a plany budowy oczyszczalni zawieszono.

– W ubiegłym roku w wyniku działalności burmistrza Józefów musiał zrezygnować z wniosku unijnego na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Utraciliśmy 13 mln zł – tłumaczył radny Pyra. – Z dokumentów, które uzyskałem od burmistrza, czyli korespondencji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a miastem Józefów, wynika, że głównym powodem zerwania umowy był brak możliwości sfinansowania inwestycji, co wynikało ze wzrostu kosztów budowy oczyszczalni. Do tej pory nie znalazłem informacji, dlaczego wystąpiła rozbieżność w wysokości 16 mln zł i dlaczego burmistrz trzykrotnie nie odpowiadał na pytania WFOŚ w związku z tą sprawą. Wnioskuję o nieudzielanie absolutorium – argumentował radny.

Po jego słowach głos zabrał prawnik urzędu. Przypomniał on, że uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium przysługuje wyłącznie komisji rewizyjnej, a ta jednogłośnie udzieliła mu poparcia. Radny już takiego prawa nie ma, bo wyraża swoją wolę w głosowaniu „za” lub „przeciw” absolutorium. Radny Pyra wyraził więc swoją wolę, jako jedyny głosując przeciwko udzieleniu absolutorium. Pozostali radni (na sesji nieobecny był radny Grzegorz Nojszewski) jednogłośnie udzielili burmistrzowi poparcia.

Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu Józefowa za ubiegły rok, uzasadniając, że spełnia ono formalne wymogi zapisów ustawy o finansach publicznych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.