Nadwyżka zamiast deficytu

Zarząd powiatu otwockiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni nie byli jednogłośni, wystawiając tę pozytywną ocenę. Pięciu wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciwko przyznaniu absolutorium.

absolutorium zarząd powiatu 1a

Powiatowa sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek, 23 czerwca bez udziału starosty   Mirosława Pszonki, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium poprzedziło odczytanie stanowiska komisji rewizyjnej w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2015 rok i wniosku absolutoryjnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tych dwóch kwestiach. RIO pozytywnie odniosła się zarówno do sprawozdania z wykonania budżetu – zwracając uwagę, że jest to ocena zgodności z wymogami ustawowymi, a ocena stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości jego wykonywania należy do rady powiatu – jak i do wniosku absolutoryjnego komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna nie była jednak jednomyślna w pozytywnej ocenie wykonania budżetu. – Trzech członków komisji zagłosowało „za”,w związku z czym wymóg większości został spełniony, ale tyle samo radnych wstrzymało się od głosu. Choć opinia jest pozytywna,  zawiera też kilka krytycznych uwag. Komisja zauważa np., że planując budżet, przyjęto, iż uda się uzyskać 12 mln 861 tys. zł dochodu majątkowego, a osiągnięto o 10 mln zł mniej, czyli 2 710 602 zł. Ten wynik skłania do ostrożniejszego planowania dochodów w przyszłości i uwzględniania realiów, zwłaszcza rynku nieruchomości. Komisja rewizyjna zwraca też uwagę, że niewiele poprawiło się w kwestii finansów szpitala powiatowego. Jest to spowodowane niedostatecznym zakresem nadzoru właścicielskiego ze strony powiatu. We wniosku komisji znajduje się też informacja, że definitywnie zakończono postępowanie w sprawie o odzyskanie części dotacji (ok. 6,8 mln zł), jaką powiatowi miało wypłacić Ministerstwo Zdrowia w chwili przekształcenia ZP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Sąd okręgowy prawomocnym postanowieniem odrzucił skargę powiatu, więc nie ma co liczyć na obiecane pieniądze. Komisja rewizyjna zwraca jednak uwagę, że mimo wysokiego stanu zobowiązań poziom zadłużenia się zmniejsza. Wykonane zostały też wszystkie planowane inwestycje drogowe, które są priorytetem wydatków majątkowych (wydano na nie ponad 6,3 mln zł), a prawie połowę wydatków bieżących powiatu stanowią nakłady na cele oświatowe (w tym prawie 4,5 mln zł ze środków własnych powiatu).

Ostatecznie w głosowaniu nad absolutorium pięciu członków rady (Krzysztof Szczegielniak, Grzegorz Michalczyk, Bogumiła Więckowska, Jarosław Wiązowski i Jacek Czarnowski) wstrzymało się od głosu. Radny Mateusz Rojek zagłosował przeciwko. Pozostałych 14 obecnych na sesji radnych zagłosowało za udzieleniem poparcia i tym samym wniosek uzyskał akceptację wymaganej większości radnych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.