Krajobraz bez reklam?

Czy reklamy całkowicie znikną z józefowskich rond? Czy na ogrodzeniu będzie można umieścić maksymalnie dwa banery? Czy w ciągu kilku najbliższych lat właściciele posesji będą musieli wymienić ogrodzenia? W urzędzie miasta odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami pracowni, która przygotowuje projekt uchwały krajobrazowej dla Józefowa.

joz

Wprowadzona całkiem niedawno w życie ustawa krajobrazowa dała samorządom duże pole do popisu, jeśli chodzi o regulacje związane z estetyką przestrzeni publicznej. Gminy mogą ustalać lokalne prawo, czyli przyjmować uchwały, w których zawarte będą zasady umieszczania reklam, tablic
informacyjnych, banerów, bilbordów itd. – Takie przepisy umożliwiają m.in. wprowadzenie w wybranych obszarach miasta zakazów lokalizacji reklam i tablic. Pozwalają też określić wielkość i typ dopuszczalnych reklam, ustalić, jak mogą wyglądać elementy małej architektury miejskiej, ogrodzenia itp. – mówi rzecznik józefowskiego ratusza Magdalena Janczewska. – Co nie mniej ważne, będzie też można uchwalić opłatę reklamową i wysokość kar za nielegalne umieszczanie banerów – dodaje. Józefów podjął się opracowania takiej uchwały.

Ankieta i inwentaryzacja
Pierwszym krokiem do przygotowania uchwały krajobrazowej było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców. Wzięło w niej udział ponad 800 mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Józefowa. Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 90%) odpowiedziała, że reklamy są widoczne podczas poruszania się po mieście, że jest ich za dużo oraz że przepisy powinny ustalać ich liczbę i wygląd.

Na pytanie, czy uchwała powinna regulować wygląd ogrodzeń w okolicach ważnych miejsc publicznych będących wizytówką miasta, jedna czwarta mieszkańców odpowiedziała przecząco. Jednocześnie aż 45% ankietowanych twierdzi, że przepisy powinny określać parametry ogrodzeń wokół posesji. Przy czym 65% respondentów uważa, że uchwała powinna jednak określać wygląd elementów małej architektury w przestrzeni publicznej (ławki, kosze, wiaty, fontanny, latarnie itd.).

Miasto ogłosiło także przetarg na wyłonienie profesjonalnej firmy, która zajmie się opracowaniem uchwały. Pod koniec kwietnia wy- grała go pracownia urbanistyczno-architektoniczna z Łodzi, która za 35 670 zł opracuje dokument.

– Obecnie firma przeprowadza inwentaryzację na terenie miasta – mówiła niedawno na posiedzeniu rady społecznej rzeczniczka urzędu Magdalena Janczewska. Czynności te potrwają trzy miesiące (od końca kwietnia do lipca). Kolejne etapy prac po sporządzeniu raportu z inwentaryzacji to: przygotowanie projektu uchwały, uzgodnienie go i zaopiniowanie, wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego i propozycja rozpatrzenia uwag oraz przekazanie projektu uchwały do przyjęcia.

O kompromis trudno
Pod koniec czerwca przedstawicielki pracowni spotkały się z radnymi, by przedyskutować ich oczekiwania i sugestie związane z tym, co uchwała miałaby zawierać. Inż. arch. Anna Woźnicka z pracowni Gard chciała wiedzieć, jakie założenia są dla radnych najistotniejsze. Podstawową kwestią jest to, czy bardziej liczą się wpływy z reklam, czy ważniejsza jest estetyka miasta. Radni byli zgodni, że najważniejsze jest uporządkowanie wizerunku miasta, ale gdy przyszło do precyzowania szczegółów, okazało się, że wcale zgodni nie są.

Ustawa określa wytyczne dotyczące maksymalnej stawki opłat, które można pobierać za reklamy. Jest to najwyżej 2,5 zł za dzień ekspozycji plus opłata w wysokości 20 gr za każdy metr kwadratowy. Koszt roczny jednego metra kwadratowego, który musiałby zapłacić miastu właściciel ogrodzenia, wynosiłby ok. 1400 zł. Opłata może dotyczyć wszystkich terenów, tzn. zarówno gminnego pasa drogowego, jak i terenów prywatnych. Przy czym w ustawie określona jest stawka maksymalna, a to znaczy, że gmina może przyjąć niższą opłatę. Do tego może ona wprowadzać rozgraniczenia, czy reklama dotyczy działalności prowadzonej na terenie, na którego ogrodzeniu wisi, czy produktów i usług zewnętrznych.

Ta kwestia wzbudziła u radnych dużo emocji, bo przedsiębiorstwa reklamując swoją działalność, promują często inne firmy. – Przedsiębiorcy często reklamują produkty czy usługi, z których sami korzystają – mówi radna Barbara Kaczorek. – Fryzjer promuje produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów, właściciel warsztatu samochodowego – części zamienne. Musi to robić, żeby przy- ciągnąć klientów. Nie wyobrażam sobie, żeby za to była pobierana jakaś dodatkowa opłata – zwraca uwagę radna. Podobnie uważają radni Urszula Zielińska i Grzegorz Kruk.

– Nie można wszystkiego robić „huzia na józia”, bo skończy się to jak w przypadku podniesienia podatku od środków transportu – firmy wyniosą się z Józefowa – mówią.

Wątpliwości wzbudziła także możliwość wywieszania bez opłaty w przestrzeni miejskiej banerów z cytatami z Pisma Świętego, tak jak ma to miejsce obecnie. Według przepisów związki religijne będą mogły wywieszać je na swoim terenie. Jeśli chciałyby to robić poza nim, bilbordy podlegałyby opłacie tak jak inne reklamy.

Radni byli także sceptyczni wobec konieczności wymiany ogrodzeń na bardziej estetyczne, nawet uwzględniając propozycję umożliwienia mieszkańcom dostosowania się do nowych przepisów w ciągu kilku lat. – Ludzie mają tyle wydatków, że nie muszą oszczędzać akurat na wymianę ogrodzenia – zwraca uwagę radna Kaczorek.

O ile radni byli skłonni zgodzić się, że w kwestii elementów małej architektury wytyczne mogą dotyczyć np. materiałów, z jakich mają być wykonane ławki, kosze na śmieci, wiaty czy tablice informacyjne, o tyle sceptyczni byli wobec pomysłu ujednolicenia kolorystyki placów zabaw.

– Zakup nowych zabawek z atestami i tak jest kosztowny. Gdy zaczniemy szukać sprzętów w określonych kolorach, to urządzenia w ogóle nie będą dostępne – uważa część radnych.

Przedstawiciele pracowni architektonicznej mają teraz zebrać uwagi radnych i przygotować propozycję projektu uchwały, który zostanie przedyskutowany na forum rady oraz w czasie konsultacji społecznych. Wtedy wszyscy mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wyrazić swoje zdanie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.