Półtora miliona na pomysły mieszkańców

I Ty możesz zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. Do podziału jest ponad 1,5 mln zł, czyli o 400 tys. zł więcej niż rok temu. Nowością jest możliwość głosowania przez internet. Wprowadzono też ograniczenia w zgłaszaniu projektów przez szkoły, przedszkola oraz inne instytucje publiczne.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

BO_3

Pieniądze na pomysły mieszkańców, które mogą być zrealizowane w Otwocku w przyszłym roku, są na wyciągnięcie ręki. Chcesz, żeby w twojej okolicy powstał  plac zabaw, chodnik, czy droga, a może masz inną propozycję? Wystarczy, że zgłosisz ją do budżetu obywatelskiego i zdobędzie ona jak największą liczbę głosów wśród mieszkańców. Inicjatywa, której zadaniem jest m.in. pobudzenie aktywności lokalnej społeczności, startuje w po-łowie września (terminy w ramce).

Sprawiedliwe głosowanie
Podczas odbywającej się 23 sierpnia sesji radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia konsultacji społecznych i zasad wydatkowania budżetu obywatelskiego autorstwa przewodniczącego rady miasta Jarosława Margielskiego.

Głosowanie poprzedziła długa dyskusja, która pozwoliła uszczegółowić zapisy i wprowadzić zmiany. Już wiadomo, że szkoły i przedszkola nie będą już posiadać monopolu na wygrywanie w głosowaniu mieszkańców. Zdaniem części radnych projektom zgłaszanym przez mieszkańców trudniej jest konkurować z publiczną instytucją oświatową. Zdecydowano, że takie placówki mogą zgłaszać swoje projekty, tylko w najniższych progach kwotowych (50 tys. zł i 10 tys. zł). Ponadto na terenie danej instytucji publicznej może zostać zrealizowany tylko jeden zwycięski projekt.

Zasady są proste
Pomysły i zadania do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Otwocka, który ukończył 16. rok życia. Jeśli osoba nie ma jeszcze 18 lat, może to zrobić po otrzymaniu zgody opiekuna prawnego/rodzica. Propozycje projektów do zrealizowania mogą składać także instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Otwocka.

Karty zgłaszania projektów (tak samo jak karty do głosowania) będą dostępne na stronie internetowej urzędu miasta w zakładce (www.otwock.pl/budzetobywatelski) oraz w wersji papierowej do odebrania w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Otwocku. Na formularzu zgłoszeniowym trzeba uzyskać podpisy co najmniej 10 osób popierających dany projekt. Do grupy tej nie wlicza się projektodawca. Wypełnione dokumenty wraz z listą podpisów mieszkańców popierających dany projekt składa się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Otwocku. Formularz można także wypełnić oraz wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://www.otwock.pl/ budzetobywatelski.

Przez internet i na papierze
Zgłoszone przez mieszkańców projekty zostaną najpierw zweryfikowane przez miejskich urzędników z wydziałów merytorycznych (jakie propozycje nie będą dopuszczane – patrz ramka). Potem zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych projektów, na które będzie można głosować. Każdy mieszkaniec ma prawo zagłosować tylko na jeden projekt z danego progu kwotowego (jakie są progi kwotowe – patrz ramka). W tym roku będzie można zagłosować zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Oddać głos w formie tradycyjnej będzie można w wyznaczonych punktach (szkołach, przedszkolach, urzędzie miasta i bibliotekach – patrz ramka), wrzucając swój głos do urny.

Miasto zakupi także specjalną aplikację (program) wraz z bezterminową licencją za 19 tys. zł,  dzięki której głosy będą liczone szybciej. Te oddawane w wersji papierowej również zostaną wprowadzane do systemu.

– Od razu będziemy wiedzieli, ile mamy głosów, jaka jest frekwencja, a to usprawni naszą pracę i skróci cały proces – wylicza korzyści nowego rozwiązania Anna Dąbkowska, naczelnik Wydziału Organizacyjnego, która uczestniczyła w tworzeniu budżetu obywatelskiego.

Radni początkowo byli przeciwni takiemu rozwiązaniu z uwagi na koszt programu i obawy, że ktoś może wpływać na wynik głosowania. Ale po uzgodnieniu szczegółów z pracownikami urzędu zgodzili się na zakup oprogramowania, argumentując, że będzie to wydatek jednorazowy, a każda przyszła edycja budżetu obywatelskiego będzie już obsługiwana bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Harmonogram

 • Od 19 września do 10 października 2016 – składanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań.
 • Od 11 do 21 października 2016 – weryfikacja propozycji mieszkańców przez wydziały merytoryczne, ustalenie ostatecznej listy projektów i zadań do głosowania przez komisję opiniującą.
 • Do 25 października 2016 – opublikowanie listy zatwierdzonych projektów.
 • Od 26 października do 16 listopada 2016 – oddawanie głosów. na dane projekty przez mieszkańców.
 • Do 30 listopada 2016 – opublikowanie listy zwycięskich projektów.

Progi kwotowe

Projekty wybierane są na podstawie liczby oddanych głosów  w poszczególnych progach kwotowych:

 • 500 000 zł     –  jeden projekt,
 • 250 000 zł     –  maks. dwa projekty,
 • 150 000 zł     –  maks. dwa projekty,
 • 50 000 zł     –  maks. cztery projekty,
 • 10 000 zł     –  maks. pięć projektów.

Miejsca głosowania

 • Urząd Miasta Otwocka,
 • Przedszkola nr: 6, 12, 18 w Otwocku,
 • Szkoły Podstawowe nr: 1, 9 w Otwocku,
 • Gimnazja nr: 2, 3 w Otwocku,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku oraz jej filie.

Wymyśl zadanie

 • którego wymagany budżet całkowity na realizację nie przekraczałby kwoty 500 000 zł,
 • które po realizacji nie generowałoby kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,
 • które nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, a w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
  przestrzennego,
 • które nie naruszałoby obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
 • które nie zakłada realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środków na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • z progów kwotowych: do 500 tys. zł, do 250 tys. zł, do 150 tys. zł, jeśli dotyczy ono instytucji publicznych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.