Oda do młodości

Nie wiem, na ile to przypadek, a na ile zaplanowane działanie, ale przebieg dożynkowej zabawy na otwockim stadionie miał wymiar symboliczny. Impreza zaczęła się od zaprezentowania dawnych rytuałów i rozrywki dla starszego odbiorcy, by stopniowo dać zatryumfować młodości.

Dożynki w Otwocku? Przecież to nie wieś – dziwili się niektórzy, słysząc o pomyśle organizacji w mieście  święta plonów. Wtedy przypominano im, że przed laty główne dożynki państwowe odbywały się w Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia. Wybór Otwocka miał być zapewne ukłonem w stronę miasta, świętującego w tym roku stulecie, oraz powiatu otwockiego, będącego Kulturalną Stolicą Mazowsza.

ZDJĘCIA: PRZEMEK SKOCZEK
PEŁNA RELACJA Z IMPREZY W NAJNOWSZYM NUMERZE „LINII OTWOCKIEJ”

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

„Zasłużony dla Rolnictwa”

Powiat Otwocki

 1. Wanda Mazek – prowadzi duże gospodarstwo rolne, o powierzchni 170 ha, o charakterze uprawowo-hodowlanym (tj. 500 szt. trzody chlewnej oraz 40 szt. bydła opasowego). Wspiera lokalnych rolników w terminowym wykonywaniu prac polowych świadcząc im pomoc o wielorakim zakresie. Działania kandydatki przekładają się na wysoki poziom rolnictwa na terenie gminy Kołbiel. jest osobą znaną i cenioną przez środowisko rolnicze ze względu na nakład pracy włożonej w utrzymanie własnego gospodarstwa i we wsparcie udzielone innym rolnikom z terenu gminy.

Gmina Celestynów

 1. Mętrak Henryk – uprawia pszenżyto i owies na 39 ha ziemi, z czego 7 ha jest jego własnością, a 32 ha dzierżawi. Zajmuje się również hodowlą bydła (byki-28 szt.). Dostawał dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi, a od roku 2016r. stara się o dopłaty na zwierzynę.
 2. Sylwester Jabłoński – uprawia 30 ha ziemi, z czego 15 ha jest jego własnością, a 15 ha dzierżawi. Zajmuje się również hodowlą bydła (16 jałówek, 16 krów dojnych), dzięki którym rocznie przekazuje około 100000 l mleka (7500-8000l miesięcznie) do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej MILKAR w Karczewie. Stara się o dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do gruntów rolnych i hodowli bydła. Otrzymał dotację „Młoy Rolnik” w roku 2015.
 3. Marian Grajda – uprawia zboże, pszenżyto i owies na ok. 35 ha ziemi (łącznie z dzierżawą). Zajmuje się również hodowlą bydła mięsnego (ok. 40-45 byków). Gospodarstwo prowadzi od roku 1980 (od skończenia 18 lat). Posiada różnego rodzaju sprzęty rolnicze m.in. śrutownik, bizon. Stara się o dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi i do zwierzyny (do 30 szt). Samodzielnie robi kiszonkę. Jest członkiem Powiatowej Izby Rolniczej. Współpracuje z firmą Marek Mazek Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi.
 4. Tomasz Witak – od 10 lat zajmuje się hodowlą pszczół. Pszczoły miodne rozmieszczone są w 10 różnych lokalizacjach a ich Łączna suma wynosi 100 uli. Rozmieszczenie jest celowe z uwagi na zapalanie przez pszczoły upraw i sadów. Kandydat uprawia ok. 20 ha ziemi, w większości jest to gryka i facelia. Powiększa hodowlę i stara się o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Andrzej Grajda – kandydat od 1990 roku prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Pensjonat i stajnia GRAND”, którego historia sięga roku 1938. Absolwent SGGW Akademii Rolniczej oferuje gościom: jazdy na koniach szlachetnych, spacery, wycieczki rowerowe, sunę, zabawę w barze przy pianinie, odpoczynek przy kominku. Stara się o dopłaty na modernizację działalności.
 6. Edward Baran – od 50 lat prowadzi gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją mleczną oraz mięsną, posiada 30 szt. bydła. Uprawia 15 ha ziemi z czego 5 ha są to łąki a 10 ha zbóż. Kandydat miesięcznie przekazuje ok. 4000 litrów mleka do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Karczewie. Rolnik jest samowystarczalny, gdyż posiada własne sprzęty mechaniki pojazdowej na potrzeby gospodarstwa. Stara się o dopłaty na ziemię i zwierzynę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gmina Wiązowna

 1. Kazimierz Nowak – jest członkiem stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”. Członkostwem w stowarzyszeniu podkreśla, jak duże znaczenie mają tradycje ludowe dla całego regionu. Powszechnie lubiany i szanowny. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Rzakta. Chętnie włącza się w prace społeczne i charytatywne. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 2 ha.
 2. Mirosław Gańko – prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni prawie 10 ha. Specjalizuje się w uprawie zbóż. Ponadto posiada stadninę koni. Uprawą roli zajął się już we wczesnych latach młodości. Chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach dotyczących poszerzaniu wiedzy z zakresu rolnictwa.
 3. Janusz Góras – prowadzi gospodarstwo rolne od ponad 15 lat. Praktycznie całe życie zajmował się zawodowo pracą w gospodarstwie. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Jest aktywnym mieszkańcem Rzakty. Chętnie włącza się w różnego rodzaju akcje społeczne. Jego gospodarstwo jest wielkości blisko 7 ha.
 4. Eugeniusz Papis – od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 10 ha, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Glinianka, jest członkiem Rady Sołeckiej. Jest także przedstawicielem Gminy Wiązowna w Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Powszechnie lubiany i szanowany. Chętnie włącza się w prace społeczne i charytatywne.
 5. Agnieszka Łątka – organizuje szkolenia dla rolników. Pracuje jako kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Otwocku, będącego oddziałem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Poza tym posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 10 ha. W swojej pracy wykazuje się ogromnym zaangażowaniem, troską o rozwój rolnictwa, stale poszerza swoją wiedzę i chętnie się nią dzieli. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, pełniła funkcję sołtysa wsi Duchnów. Obecnie jest Radną Powiatu Otwockiego z rejonu Gminy Wiązowna. Co roku wspiera organizację Święta Plonów, szerząc wiedzę o rolnictwie i lokalnych produktach.
 6. Michał Szwedo – prowadzi w Wiązownie gospodarstwo sadownicze o powierzchni 1,5 ha. W roku 2015 zdobył nagrodę specjalną w pierwszej edycji konkursu „Złote Wiązy”. Nagroda ta jest przyznawana jako wyraz uznania dla najlepszych przedsiębiorców gminy Wiązowna. Pan Szwedo prowadzi gospodarstwo z dużym zaangażowaniem i pasją, co przekłada się na wzrost jakości i standardów panujących w gospodarstwie. Bardzo chętnie włącza się w akcje społeczne i charytatywne.

Gmina Kołbiel

 1. Karol Krupa – od 30 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Wieloletni członek Mazowieckiej Izby Rolniczej – obecnie Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej (powiatu otwockiego). Czynnie interesuje się sprawami wsi, pomaga w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, udziela się przy realizacji przedsięwzięć poprawiających jakość życia na wsi. Radny i Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Kołbiel.
 2. Mieczysław Nowak – od ponad 50 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Dla dobra rolnictwa podjął się prowadzenia Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kołbieli, którą prowadzi prawie 25 lat. Czynnie interesuje się sprawami wsi. Swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi i wykorzystuje je dla poprawy życia na wsi.
 3. Mirosław Kozera – jest wieloletnim członkiem Mazowieckiej Izby Rolniczej – obecnie członek Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej (powiatu otwockiego). Wieloletni sołtys wsi. Czynnie udziela się na rzecz rolnictwa. Wieloletni czołowy hodowca krów mlecznych.

Gmina Osieck

 1. Piotr Piętka – jest właścicielem 12,2400 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy-produkcja mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 2. Mieczysław Nowak – jest właścicielem 5,4100 ha gospodarstwa. Cały okres pracy zawodowej poświęcił rolnictwie. Przejmując gospodarstwo rolne po ojcu, dokonywał stopniowych zmian. Zajmuje się hodowlą bydła z nastawieniem na krowy – produkcja mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 3. Jan Lusawa – jest właścicielem 15,9200 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy – produkcja mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 4. Małgorzata Kędziorek – jest właścicielem 25,8734 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła i trzody chlewnej. Gospodarstwo jest specjalistyczne i zmodernizowane.
 5. Agnieszka Piętka – jest właścicielem 13,1660 ha gospodarstwa. Od kilkudziesięciu lat prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy-produkcję mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin. Pani Agnieszka również uczestniczy w życiu społecznym, gdzie reprezentuje Gminę oraz własne gospodarstwo na różnego rodzaju imprezach kulturalno-społecznych poprzez prezentację własnych wyrobów – sery podpuszczkowe. Pani Agnieszka należy do Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”.

Miasto Otwock

 1. Stanisław Marciszewski – wieloletni członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Otwocku (od 2007 r.) Jeden z ostatnich czynnych rolników na terenie Miasta Otwocka, od ponad 50 lat prowadzący gospodarstwo rolne, mocno zaangażowany w sprawy rolnictwa głównie w zakresie łowiectwa i szkód wyrządzanych przez dziki.

Gmina Karczew

 1. Zbigniew Kociszewski – cały okres pracy zawodowej poświęcił rolnictwie. Prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha, które następnie przekazał synowi. Zajmował się uprawą jabłek. Był aktywnym działaczem społecznym m. in. Pracował przy budowie mostów i dróg. Swą wiedzą dzielił się z innymi. Pomimo sędziwego wieku, cały czas bardzo aktywnie pracuje na roli. Jego praca może być wzorem dla młodszego pokolenia.
 2. Jadwiga Książek – od wczesnego dzieciństwa pracowała ze swoją rodziną w 16 ha gospodarstwie. W1947 r. wyszła za mąż. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu postawiła na nogi podpadające 10 ha gospodarstwo męża, któremu zmarli rodzice. W wieku 50 lat została wdową z 5 małych dzieci. Praca, miłość do ziemi nie pozwalały jej się poddać. Jej działalność społeczna przyczyniła się do rozwoju wsi. Działała aktywnie w Kole Gospodyń m. in. przyuczając młodzież do dożynek. Jest osobą która pomaga w gospodarstwie.
 3. Olimpia Stawikowska – jest to osoba, która całe swoje serce wkładała w pracę na roli. Pomimo, iż jest już osobą schorowaną, dalej sprawuje pieczę nad gospodarstwem. Dzięki jej zaangażowaniu, gospodarstwo, które posiada nie upadło i mogła z dumą przekazać je swoim dzieciom, które nadal na nim pracują. Jest osobą godną naśladowania i wzorem dla młodego pokolenia.

Polski Producent Żywności

 1. Sad na Zapieckach Tomasz Bieńkowski, Zapiecki 5, 05-180 Pomiechówek
 2. Eterno s.c. Barbara Stelamch, Bogumił Stelmach, Kamil Stelmach, Przejazdowa 27, 05-800 Pruszków
 3. Masarnia Edward Balcerczyk, Most Kopański 27a, 07-430 Myszyniec
 4. Wyroby Mięsne – Regionalne Małgorzata Kwiatkowska, Wólka Kikolska 14, 05-180 Pomiechówek
 5. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa
 6. Vegapol Sp. z o.o. Grupa Producencka, Janów 50, 05-480 Karczew
 7. Marek Mazek Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, Lubice 63, 05-340 Kołbiel

Wyróżnienia przedsiębiorców z terenu Powiatu Otwockiego

 1. „BAKS” Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech
 2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku
 3. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.
 4. Bunge Polska Sp. z o.o.
 5. Skup Żywca i Sprzedaży Półtusz, Handlu Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek
 6. Grupa Producentów Warzyw Szklarniowych Vegapol Sp. z o.o.
 7. Zakłady Piekarskie „Oskroba” Sp. z o.o.
 8. „Dar” Dariusz Dziurdziak
 9. Firma Handlowo Usługowa „Bruk-Bud” Piotr Skoczek
 10. P.P.H.U. „Rawski” Witold Rawski
 11. Tomato JTM Gospodarstwo Ogrodnicze
 12. Piekarnia Staropolska Ryszard Krawczyk

2 myśli na temat “Oda do młodości

 • 14 stycznia 2020 o 21:58
  Permalink

  Wole zdychać zgłodu , sam jeść trawe i liście z drzew .

  Odpowiedz
 • 14 stycznia 2020 o 21:59
  Permalink

  jeszcze te małe firmy rolniczo produkcyjne ok ale te duże to chemiczne truciciele ludzi,.

  Odpowiedz

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.