Oda do młodości

Nie wiem, na ile to przypadek, a na ile zaplanowane działanie, ale przebieg dożynkowej zabawy na otwockim stadionie miał wymiar symboliczny. Impreza zaczęła się od zaprezentowania dawnych rytuałów i rozrywki dla starszego odbiorcy, by stopniowo dać zatryumfować młodości.

Dożynki w Otwocku? Przecież to nie wieś – dziwili się niektórzy, słysząc o pomyśle organizacji w mieście  święta plonów. Wtedy przypominano im, że przed laty główne dożynki państwowe odbywały się w Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia. Wybór Otwocka miał być zapewne ukłonem w stronę miasta, świętującego w tym roku stulecie, oraz powiatu otwockiego, będącego Kulturalną Stolicą Mazowsza.

ZDJĘCIA: PRZEMEK SKOCZEK
PEŁNA RELACJA Z IMPREZY W NAJNOWSZYM NUMERZE „LINII OTWOCKIEJ”

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

„Zasłużony dla Rolnictwa”

Powiat Otwocki

 1. Wanda Mazek – prowadzi duże gospodarstwo rolne, o powierzchni 170 ha, o charakterze uprawowo-hodowlanym (tj. 500 szt. trzody chlewnej oraz 40 szt. bydła opasowego). Wspiera lokalnych rolników w terminowym wykonywaniu prac polowych świadcząc im pomoc o wielorakim zakresie. Działania kandydatki przekładają się na wysoki poziom rolnictwa na terenie gminy Kołbiel. jest osobą znaną i cenioną przez środowisko rolnicze ze względu na nakład pracy włożonej w utrzymanie własnego gospodarstwa i we wsparcie udzielone innym rolnikom z terenu gminy.

Gmina Celestynów

 1. Mętrak Henryk – uprawia pszenżyto i owies na 39 ha ziemi, z czego 7 ha jest jego własnością, a 32 ha dzierżawi. Zajmuje się również hodowlą bydła (byki-28 szt.). Dostawał dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi, a od roku 2016r. stara się o dopłaty na zwierzynę.
 2. Sylwester Jabłoński – uprawia 30 ha ziemi, z czego 15 ha jest jego własnością, a 15 ha dzierżawi. Zajmuje się również hodowlą bydła (16 jałówek, 16 krów dojnych), dzięki którym rocznie przekazuje około 100000 l mleka (7500-8000l miesięcznie) do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej MILKAR w Karczewie. Stara się o dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do gruntów rolnych i hodowli bydła. Otrzymał dotację „Młoy Rolnik” w roku 2015.
 3. Marian Grajda – uprawia zboże, pszenżyto i owies na ok. 35 ha ziemi (łącznie z dzierżawą). Zajmuje się również hodowlą bydła mięsnego (ok. 40-45 byków). Gospodarstwo prowadzi od roku 1980 (od skończenia 18 lat). Posiada różnego rodzaju sprzęty rolnicze m.in. śrutownik, bizon. Stara się o dopłaty od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi i do zwierzyny (do 30 szt). Samodzielnie robi kiszonkę. Jest członkiem Powiatowej Izby Rolniczej. Współpracuje z firmą Marek Mazek Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi.
 4. Tomasz Witak – od 10 lat zajmuje się hodowlą pszczół. Pszczoły miodne rozmieszczone są w 10 różnych lokalizacjach a ich Łączna suma wynosi 100 uli. Rozmieszczenie jest celowe z uwagi na zapalanie przez pszczoły upraw i sadów. Kandydat uprawia ok. 20 ha ziemi, w większości jest to gryka i facelia. Powiększa hodowlę i stara się o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Andrzej Grajda – kandydat od 1990 roku prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Pensjonat i stajnia GRAND”, którego historia sięga roku 1938. Absolwent SGGW Akademii Rolniczej oferuje gościom: jazdy na koniach szlachetnych, spacery, wycieczki rowerowe, sunę, zabawę w barze przy pianinie, odpoczynek przy kominku. Stara się o dopłaty na modernizację działalności.
 6. Edward Baran – od 50 lat prowadzi gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją mleczną oraz mięsną, posiada 30 szt. bydła. Uprawia 15 ha ziemi z czego 5 ha są to łąki a 10 ha zbóż. Kandydat miesięcznie przekazuje ok. 4000 litrów mleka do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Karczewie. Rolnik jest samowystarczalny, gdyż posiada własne sprzęty mechaniki pojazdowej na potrzeby gospodarstwa. Stara się o dopłaty na ziemię i zwierzynę z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gmina Wiązowna

 1. Kazimierz Nowak – jest członkiem stowarzyszenia Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”. Członkostwem w stowarzyszeniu podkreśla, jak duże znaczenie mają tradycje ludowe dla całego regionu. Powszechnie lubiany i szanowny. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Rzakta. Chętnie włącza się w prace społeczne i charytatywne. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 2 ha.
 2. Mirosław Gańko – prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni prawie 10 ha. Specjalizuje się w uprawie zbóż. Ponadto posiada stadninę koni. Uprawą roli zajął się już we wczesnych latach młodości. Chętnie uczestniczy w różnych szkoleniach dotyczących poszerzaniu wiedzy z zakresu rolnictwa.
 3. Janusz Góras – prowadzi gospodarstwo rolne od ponad 15 lat. Praktycznie całe życie zajmował się zawodowo pracą w gospodarstwie. Specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego. Jest aktywnym mieszkańcem Rzakty. Chętnie włącza się w różnego rodzaju akcje społeczne. Jego gospodarstwo jest wielkości blisko 7 ha.
 4. Eugeniusz Papis – od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 10 ha, specjalizując się w hodowli trzody chlewnej. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi Glinianka, jest członkiem Rady Sołeckiej. Jest także przedstawicielem Gminy Wiązowna w Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Powszechnie lubiany i szanowany. Chętnie włącza się w prace społeczne i charytatywne.
 5. Agnieszka Łątka – organizuje szkolenia dla rolników. Pracuje jako kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Otwocku, będącego oddziałem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Poza tym posiada gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 10 ha. W swojej pracy wykazuje się ogromnym zaangażowaniem, troską o rozwój rolnictwa, stale poszerza swoją wiedzę i chętnie się nią dzieli. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, pełniła funkcję sołtysa wsi Duchnów. Obecnie jest Radną Powiatu Otwockiego z rejonu Gminy Wiązowna. Co roku wspiera organizację Święta Plonów, szerząc wiedzę o rolnictwie i lokalnych produktach.
 6. Michał Szwedo – prowadzi w Wiązownie gospodarstwo sadownicze o powierzchni 1,5 ha. W roku 2015 zdobył nagrodę specjalną w pierwszej edycji konkursu „Złote Wiązy”. Nagroda ta jest przyznawana jako wyraz uznania dla najlepszych przedsiębiorców gminy Wiązowna. Pan Szwedo prowadzi gospodarstwo z dużym zaangażowaniem i pasją, co przekłada się na wzrost jakości i standardów panujących w gospodarstwie. Bardzo chętnie włącza się w akcje społeczne i charytatywne.

Gmina Kołbiel

 1. Karol Krupa – od 30 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Wieloletni członek Mazowieckiej Izby Rolniczej – obecnie Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej (powiatu otwockiego). Czynnie interesuje się sprawami wsi, pomaga w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, udziela się przy realizacji przedsięwzięć poprawiających jakość życia na wsi. Radny i Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Kołbiel.
 2. Mieczysław Nowak – od ponad 50 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Dla dobra rolnictwa podjął się prowadzenia Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kołbieli, którą prowadzi prawie 25 lat. Czynnie interesuje się sprawami wsi. Swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi i wykorzystuje je dla poprawy życia na wsi.
 3. Mirosław Kozera – jest wieloletnim członkiem Mazowieckiej Izby Rolniczej – obecnie członek Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej (powiatu otwockiego). Wieloletni sołtys wsi. Czynnie udziela się na rzecz rolnictwa. Wieloletni czołowy hodowca krów mlecznych.

Gmina Osieck

 1. Piotr Piętka – jest właścicielem 12,2400 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy-produkcja mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 2. Mieczysław Nowak – jest właścicielem 5,4100 ha gospodarstwa. Cały okres pracy zawodowej poświęcił rolnictwie. Przejmując gospodarstwo rolne po ojcu, dokonywał stopniowych zmian. Zajmuje się hodowlą bydła z nastawieniem na krowy – produkcja mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 3. Jan Lusawa – jest właścicielem 15,9200 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy – produkcja mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin.
 4. Małgorzata Kędziorek – jest właścicielem 25,8734 ha gospodarstwa. Prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła i trzody chlewnej. Gospodarstwo jest specjalistyczne i zmodernizowane.
 5. Agnieszka Piętka – jest właścicielem 13,1660 ha gospodarstwa. Od kilkudziesięciu lat prowadzi wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła z nastawieniem na krowy-produkcję mleka. Jest jednym z 5-ciu dostawców mleka z terenu Gminy Osieck do OSM Garwolin. Pani Agnieszka również uczestniczy w życiu społecznym, gdzie reprezentuje Gminę oraz własne gospodarstwo na różnego rodzaju imprezach kulturalno-społecznych poprzez prezentację własnych wyrobów – sery podpuszczkowe. Pani Agnieszka należy do Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”.

Miasto Otwock

 1. Stanisław Marciszewski – wieloletni członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Otwocku (od 2007 r.) Jeden z ostatnich czynnych rolników na terenie Miasta Otwocka, od ponad 50 lat prowadzący gospodarstwo rolne, mocno zaangażowany w sprawy rolnictwa głównie w zakresie łowiectwa i szkód wyrządzanych przez dziki.

Gmina Karczew

 1. Zbigniew Kociszewski – cały okres pracy zawodowej poświęcił rolnictwie. Prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha, które następnie przekazał synowi. Zajmował się uprawą jabłek. Był aktywnym działaczem społecznym m. in. Pracował przy budowie mostów i dróg. Swą wiedzą dzielił się z innymi. Pomimo sędziwego wieku, cały czas bardzo aktywnie pracuje na roli. Jego praca może być wzorem dla młodszego pokolenia.
 2. Jadwiga Książek – od wczesnego dzieciństwa pracowała ze swoją rodziną w 16 ha gospodarstwie. W1947 r. wyszła za mąż. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu postawiła na nogi podpadające 10 ha gospodarstwo męża, któremu zmarli rodzice. W wieku 50 lat została wdową z 5 małych dzieci. Praca, miłość do ziemi nie pozwalały jej się poddać. Jej działalność społeczna przyczyniła się do rozwoju wsi. Działała aktywnie w Kole Gospodyń m. in. przyuczając młodzież do dożynek. Jest osobą która pomaga w gospodarstwie.
 3. Olimpia Stawikowska – jest to osoba, która całe swoje serce wkładała w pracę na roli. Pomimo, iż jest już osobą schorowaną, dalej sprawuje pieczę nad gospodarstwem. Dzięki jej zaangażowaniu, gospodarstwo, które posiada nie upadło i mogła z dumą przekazać je swoim dzieciom, które nadal na nim pracują. Jest osobą godną naśladowania i wzorem dla młodego pokolenia.

Polski Producent Żywności

 1. Sad na Zapieckach Tomasz Bieńkowski, Zapiecki 5, 05-180 Pomiechówek
 2. Eterno s.c. Barbara Stelamch, Bogumił Stelmach, Kamil Stelmach, Przejazdowa 27, 05-800 Pruszków
 3. Masarnia Edward Balcerczyk, Most Kopański 27a, 07-430 Myszyniec
 4. Wyroby Mięsne – Regionalne Małgorzata Kwiatkowska, Wólka Kikolska 14, 05-180 Pomiechówek
 5. Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Krakowiaków 103, 02-255 Warszawa
 6. Vegapol Sp. z o.o. Grupa Producencka, Janów 50, 05-480 Karczew
 7. Marek Mazek Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek, Lubice 63, 05-340 Kołbiel

Wyróżnienia przedsiębiorców z terenu Powiatu Otwockiego

 1. „BAKS” Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech
 2. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku
 3. SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A.
 4. Bunge Polska Sp. z o.o.
 5. Skup Żywca i Sprzedaży Półtusz, Handlu Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek
 6. Grupa Producentów Warzyw Szklarniowych Vegapol Sp. z o.o.
 7. Zakłady Piekarskie „Oskroba” Sp. z o.o.
 8. „Dar” Dariusz Dziurdziak
 9. Firma Handlowo Usługowa „Bruk-Bud” Piotr Skoczek
 10. P.P.H.U. „Rawski” Witold Rawski
 11. Tomato JTM Gospodarstwo Ogrodnicze
 12. Piekarnia Staropolska Ryszard Krawczyk

2 komentarze do “Oda do młodości

 • 14 stycznia 2020 o 21:58
  Permalink

  Wole zdychać zgłodu , sam jeść trawe i liście z drzew .

  Odpowiedz
 • 14 stycznia 2020 o 21:59
  Permalink

  jeszcze te małe firmy rolniczo produkcyjne ok ale te duże to chemiczne truciciele ludzi,.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.