Nie z nami takie numery!

Domy i posesje w żaden sposób nieoznaczone to w Polsce częsty widok. Ten błahy z pozoru problem musi doskwierać kurierom czy dostawcom pizzy, ale tak naprawdę zetknął się z nim na pewno każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że umieszczenie na budynku tabliczki z nazwą ulicy i numerem domu jest obowiązkowe, a za brak takiego oznaczenia grozi nawet 250 zł grzywny.

PRZEMEK SKOCZEK

Skąd tabliczkę? Zazwyczaj mamy pełną dowolność. Tak jest choćby w Otwocku. Możemy zamówić standardową, niebieską tabliczkę w jakiejkolwiek firmie produkującej szyldy albo oznaczyć dom po swojemu, tabliczką z drewna, kutą, ceramiczną. Ważne, by niosła informację o adresie. Jeśli jednak w naszej gminie podjęto uchwałę, która narzuca jakiś określony sposób oznaczania domów, musimy się do niej dostosować. Lepiej więc sprawdźmy to w urzędzie, zanim wybierzemy wzór.
Skąd tabliczkę?
Zazwyczaj mamy pełną dowolność. Tak jest choćby w Otwocku. Możemy zamówić standardową, niebieską tabliczkę w jakiejkolwiek firmie produkującej szyldy albo oznaczyć dom po swojemu, tabliczką z drewna, kutą, ceramiczną. Ważne, by niosła informację o adresie. Jeśli jednak w naszej gminie podjęto uchwałę, która narzuca jakiś określony sposób oznaczania domów, musimy się do niej dostosować. Lepiej więc sprawdźmy to w urzędzie, zanim wybierzemy wzór.

Jak to jest z tabliczkami z numerami domów? Trzeba je wieszać na budynkach czy nie? Bo wielu ludzi ma to gdzieś, a mnie szlag trafia, gdy bezskutecznie szukam adresu. Na ulicę da się szybko trafić, ale problemem jest znalezienie konkretnego numeru domu. Pamiętam, jak mój dziadek potrafił w nocy wymieniać przepaloną żarówkę w takim podświetlanym numerku, bo obowiązkiem było, że ma on być widoczny. A dziś? Szkoda gadać! – żali się jeden z naszych Czytelników.

Problem, choć mało istotny, zainteresował nas, bo jest powszechny, a więc dotyczy w zasadzie wszystkich, a rozwiązanie go może nam po prostu ułatwić życie.

30 dni i basta
Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów podlega w każdej gminie wydziałom gospodarki gruntami. W otwockim magistracie szybko rozwiano nasze wątpliwości. Okazuje się, że oznaczanie domów i posesji jest obowiązkiem ich właścicieli. Mówi o tym artykuł 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w którym czytamy:

  1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
  3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
  4. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

250 zł lub nagana
Niestety w praktyce okazuje się, że wiele domów nie jest oznaczanych, co bywa kłopotliwe nie tylko dla kurierów, listonoszy czy dostawców pizzy. Każdy doświadczył zapewne trudów odnalezienia jakiegoś adresu. Co robić? W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego dowiedzieliśmy się, że sankcje zostały zawarte w Kodeksie wykroczeń (art. 64 § 1).

„Zgodnie z przepisami właściciel, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy, placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Takie same sankcje grożą za brak oświetlenia tabliczki. Zgodnie z prawem w sprawach o wykroczenia postępowanie mandatowe prowadzi policja lub inne organy” – wynika z informacji, którą przesłał nam Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Zatem sugerujemy naszym organom przeprowadzenie odpowiednich akcji kontrolnych, stosując raczej nagany, a karząc grzywną dopiero w ostateczności. Bo nie chodzi tu o przesadną surowość, lecz o konsekwencję. Ludzie muszą zrozumieć, że „takie numery” nie przejdą.

Komentarze:

Rafał Piskorski – dostawca pizzy z Otwocka
piz

Brak oznaczeń na domach to dla nas spory problem. Dość powszechny jest zwłaszcza w Świdrze. Są tam ulice, gdzie na większości domów nie znajdziemy tabliczki z numerem posesji. Czasem da się wydedukować adres, znajdując numery na innych domach w sąsiedztwie, ale bywa to niemożliwe, bo między nimi są puste, zarośnięte działki albo rudery i ta metoda zawodzi. Co wtedy robimy? Krążymy do skutku, zazwyczaj wydzwaniamy do klienta, dopytujemy i w końcu się udaje. Jeśli jednak ten problem udałoby się załatwić, bardzo ułatwi nam to pracę, a klienci nie będą się potem skarżyć, że pizza wystygła.

Rafał Ożóg – pracownik firmy kurierskiej
dhl

Oznaczenie budynku to podstawa w szybkim doręczeniu przesyłki. Jeżeli chodzi o osiedla w Otwocku, gdzie często pracuję, to spółdzielni czy wspólnotom niczego nie można zarzucić – oznaczenia są czytelne i widoczne z daleka. Znacznie gorzej jest z domami jednorodzinnymi, według mnie około 30 procent nie ma numerów porządkowych bądź są one niewystarczające. Na przykład Kresy – ulice: Okrzei, Łukasińskiego, Mazurska, Poznańska, Krakowska – co najmniej połowa domów nie ma widocznych numerów i marnujemy tam czas, a czas jest na wagę złota! A co, jeżeli na miejscu kuriera znajdzie się kierowca karetki?

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.