Nikt nie zyska na obniżce

Już kolejny rok podatki w gminie Wiązowna pozostaną bez zmian. Co prawda radni obniżyli jedną stawkę, ale żaden mieszkaniec na tym nie skorzysta, bo dotyczy ona gruntów, których w Wiązownie po prostu nie ma…

WOJTEK SIERGIEJUK

podatek

Projekt uchwały podatkowej trafił pod obrady podczas sesji rady gminy, która odbyła się we wtorek, 25 października. Radni byli zgodni w kwestii przyszłorocznych opłat i zatwierdzili propozycję wójta o utrzymaniu stawek z bieżącego roku, co wobec obniżki stawek maksymalnych na 2017 rok przez ministra finansów o 0,9 proc. w stosunku do 2016 roku jest wirtualną podwyżką. W przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości w gminie kształtować się będą na poziomie 83 proc. stawki maksymalnej (w tym roku jest to 82 proc.). Na niezmienionym poziomie powinien pozostać także prognozowany przyszło-roczny dochód gminy z tego tytułu, który ma wynieść około 10,7 mln zł. Gdyby Wiązowna zastosowała stawki maksymalne, wówczas ten dochód wzrósłby o prawie 3 mln zł.

W jednym przypadku radni obniżyli stawkę podatku. Chodzi o podatek od tzw. gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęły cztery lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Właściciele takich terenów zapłaciliby podatek w wysokości 2,98 zł za m2. Sęk w tym, że obecnie takich gruntów w gminie Wiązowna zwyczajnie nie ma…

Wysokości podatków w 2017 roku

Grunty
  • 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł za 1 m2 powierzchni.
  • 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,37 zł za 1 ha powierzchni.
  • 3. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł za 1 m2  powierzchni.
Budynki
  • 1. Mieszkalne – 0,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
  • 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
  • 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,78 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
  • 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,04 zł za 1 m2  powierzchni użytkowej.
  • 5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego – 2,95 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
  • 6. Budowle – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.