Dofinansowania na ważne zadania

Józefów przygotował Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Na zadania zlecone NGO miasto przeznaczy 741 tys. zł.

SYLWIA WYSOCKA

ngo

Program umożliwia realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ten sposób miasto może zlecać organizacjom pozarządowym zadania z zakresu np. pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, edukacji i wychowania, kultury, sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu itp. Oczywiście gmina współfinansuje wtedy przeprowadzanie tych działań.

Dla każdego coś ważnego
Jako priorytetowe obszary współpracy z organizacjami Józefów uznał zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. opiekę nad ludźmi chorymi, samotnymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi, a także pielęgnację ich. Kolejnym ważnym obszarem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną. Ma temu służyć realizacja działań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Józefowa, z uwzględnieniem młodych niepełnosprawnych), upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (organizacja spotkań, prelekcji, wykładów, wystaw i uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z naszą historią i tradycją oraz wyjazdów do miejsc upamiętniających osoby i wydarzenia ważne dla Polski i najbliższego regionu). Organizacje pozarządowe mają także prowadzić działania adresowane do osób w wieku emerytalnym.

Na realizację tych przedsięwzięć we współpracy z NGO Józefów przeznaczy w przyszłym roku 741 tys. zł. To tyle samo, ile wynosi dofinansowanie na ten cel w 2016 roku. Nieco inaczej wygląda jednak podział środków na poszczególne zadania.

– Zaproponowałam, aby w przyszłym roku na ochronę zdrowia przeznaczyć 160 tys. zł, a nie jak teraz 170 tys. zł. Te 10 tys. zł więcej miało być wykorzystane na remont pomieszczeń. Prace nie zostały jednak wykonane, bo remont miał dotyczyć budynku, który nie jest własnością miasta – tłumaczy Dorota Kembrowska, kierownik referatu oświaty, kultury, zdrowia i sportu. – O 10 tys. zł zwiększą się jednak środki na edukacyjną opiekę wychowawczą (po zmianie będzie to łącznie 36 tys. zł) z przeznaczeniem na kolonie i obozy wyjazdowe dla dzieci. To umożliwi ubieganie się o pieniądze przez ZHP, którego obóz harcerski nie był przez ostatnie lata dofinansowywany – dodaje. Reszta pozostaje bez zmian: – 455 tys. zł zostanie przeznaczone na zadania z zakresu sportu, 80 tys. zł – na kulturę i 10 tys. zł – na pomoc społeczną, chociaż po pieniądze na to ostatnie zadanie nikt od jakiegoś czasu nie sięga. Taką sytuację przedstawiciele m.in. Caritasu tłumaczą tym, że jest to kwota zbyt mała, aby można organizować działania na większą skalę.

Małe granty i duże przedsięwzięcia
Projekt programu współpracy był skierowany do konsultacji społecznych, w wyniku których nie wpłynęły żadne uwagi. Po uchwaleniu go przez radę miasta jeszcze w listopadzie zlecanie zadań publicznych na rok 2017 będzie realizowane w trybie otwartych konkursów ofert. Zostaną one ogłoszone do 15 grudnia (jednak nie wcześniej niż po przekazaniu radzie miasta projektu budżetu na rok 2017) dla działań realizowanych w trakcie całego 2017 roku lub w jego pierwszej połowie i do 31 marca 2017 roku dla przedsięwzięć odbywających się w drugiej połowie roku.

Józefowscy radni nie zdecydowali się na zapis dotyczący wysokości konkretnych środków, które w puli 741 tys. zł zostałyby przeznaczone na tzw. małe granty, o co wnioskował radny Adrian Pyra. Małym grantem nazywa się potocznie samorządową dotację do wysokości 10 tys. zł. O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się ubiegać po spełnieniu wymaganych warunków, poza konkursem dotacyjnym – o ile samorząd uzna celowość projektu i będzie dysponował odpowiednią kwotą.

– W tej chwili nie ma wyznaczonej kwoty na małe granty. Pieniądze na nie pochodzą z oszczędności bądź dysponujemy nimi, bo zabrakło wnioskodawców ubiegających się o realizację poszczególnych zadań – informuje Dorota Kembrowska. – Niemniej najlepiej byłoby dokonać stosownych zapisów na etapie uchwalania budżetu na 2017 rok, a nie podczas przyjmowania programu współpracy – przekonywała, co spotkało się z akceptacją części radnych.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.