1% dla Józefovii

Najstarszy klub sportowy w Józefowie – MLKS Józefovia – od 8 listopada ma status organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu będzie mógł pozyskiwać pieniądze z odliczeń 1% podatku.

SYLWIA WYSOCKA

jozefovia-logo

Jak to się stało, że świętująca w tym roku 65-lecie Józefovia zyskała status OPP? – W marcu w imieniu klubu złożyłem wniosek o uznanie Józefovii za organizację pożytku publicznego. Po wyborze nowego zarządu, na walnym posiedzeniu klubu został zgłoszony wniosek o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym. 7 listopada sąd wpisał zmiany do KRS i nadał klubowi status OPP – tłumaczy Paweł Kołodziej, józefowski radny i wiceprezes zarządu Józefovii. – O zmianie poinformowaliśmy już urząd skarbowy, dzięki temu każdy, rozliczając się z fiskusem za 2016 rok, będzie mógł przekazać klubowi 1% podatku. Może to nie będą duże pieniądze, ale bardzo ważne dla naszych finansów – zaznacza Kołodziej.

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przygotowania i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego, które zamieszcza na ministerialnej stronie internetowej.

– Rzeczywiście, ta zmiana będzie wymagała od nas dodatkowej pracy, ale myślę, że warto – zapewnia wiceprezes Józefovii.

Przypomnijmy, że stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (także kluby sportowe) mogą od 1 stycznia 2004 roku uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Są z tym związane wyjątkowe uprawnienia, ale i obowiązki. Celem było stworzenie wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora elity prowadzącej działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transparentność, zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Przywileje OPP:

  • użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
  • prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego,
  • możliwość zwolnienia z podatku VAT,
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
  • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.