Dęby niepamięci

Mieszkańcy Józefowa bronią dębów rosnących w miejscu, gdzie ma powstać galeria handlowa w centrum miasta. Zaproponowali, aby objąć je ochroną, uznając je za pomniki przyrody. Radni odrzucili ten wniosek, ale dopiero po tym, gdy wojewoda pozytywnie rozpatrzył skargę mieszkańców na bezczynność rady miasta w tej kwestii. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że ożywioną korespondencję z wojewodą prowadził przewodniczący rady. Tyle że nie powiadomił o tym pozostałych radnych…

SYLWIA WYSOCKA

dab

Pod koniec kwietnia grupa mieszkańców Józefowa złożyła do przewodniczącego rady miasta Cezarego Łukaszewskiego wniosek dotyczący objęcia ochroną trzech dębów szypułkowych rosnących w centrum Józefowa i uznania ich za pomniki przyrody. Drzewa rosną na terenie planowanej galerii handlowej w obrębie ulic: Parkowej, Kardynała Wyszyńskiego, Świderskiej i Sosnowej. Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez właściwą komisję rady, ale mieszkańcy nie uzyskali informacji, co się z nim dzieje, mimo że kilkakrotnie dopytywał o to radny Adrian Pyra.

Po pomoc do wojewody
W związku z tym w sierpniu mieszkańcy złożyli skargę do wojewody mazowieckiego na bezczynność i opieszałość rady miasta. 31 sierpnia wojewoda zwrócił się do rady (warto podkreślić, że korespondencja była do niej adresowana, bo później okaże się, że do listopada radni o liście nie wiedzieli) o ustosunkowanie się do zarzutów. W piśmie do wojewody przewodniczący Cezary Łukaszewski przyznał, że mieszkańcy nie dostali odpowiedzi na wniosek, ale stwierdził, że skoro uczestniczyli w posiedzeniach komisji, wiedzą, na jakim etapie jest sprawa, i „odpowiedź na piśmie nie jest konieczna”.

Jednak wojewoda uznał skargę mieszkańców za zasadną. Ponadto podkreślił, że skoro adresatem wniosku była rada miasta (a nie jej przewodniczący), to stanowisko w tej sprawie powinno mieć wyraz w uchwale. Przewodniczący naprędce zwołał więc sesję nadzwyczajną, na której wśród mglistych tłumaczeń, dlaczego wcześniej radni nie otrzymali informacji o tym, że jest jakiś problem, przyjęto uchwałę o nieuwzględnieniu wniosku mieszkańców.

W jej uzasadnieniu czytamy: „Burmistrz miasta negatywnie ustosunkował się do objęcia ochroną wskazanych we wniosku drzew, ze względu na planowane zainwestowanie terenu. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Pracownicy Urzędu Miasta Józefowa przeprowadzili czynności w terenie w celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku. Stwierdzono, że na terenie nieruchomości rosną trzy dęby szypułkowe, o obwodach powyżej 200 cm. Są to: dąb szypułkowy na terenie Zakładu Oczyszczania o obwodzie 300 cm, dąb szypułkowy w pobliżu skrzyżowania ulic Parkowej i Sosnowej o obwodzie 240 cm, dąb szypułkowy przy ulicy Świderskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego o obwodzie 240 cm. Ze względu na trwające prace planistyczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Józefowa i przewidziane zainwestowanie terenu nie przewiduje się objęcia ochroną pomnikową ww. drzew. Jednak zapisy dotyczące ich ochrony mogą znaleźć się w planie, który jest obecnie przygotowywany”.

Przewodniczący obiecuje poprawę
Pomijając niesatysfakcjonujące mieszkańców rozstrzygnięcie, kontrowersje budzi jeszcze jedna kwestia. Radni zwrócili uwagę na niedopuszczalny ich zdaniem tryb załatwienia sprawy. – To kuriozalne, że przewodniczący nie informuje radnych o korespondencji z wojewodą, w efekcie uznał on, że działamy opieszale albo jesteśmy bezczynni, podczas gdy w ogóle nie wiemy o sprawie – oburza się Adrian Pyra. – Ja nie byłem bezczynny, wielokrotnie dopytywałem o losy złożonego przez mieszkańców wniosku – zastrzega radny.

– W przyszłości życzyłbym sobie być informowany o toczących się tego typu postępowaniach – zwrócił też uwagę radny Paweł Kołodziej. – Poprawię się – obiecał przewodniczący rady Cezary Łukaszewski.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.