Upiększanie w czynie społecznym

Stracił status uzdrowiska, ale władze starały się, by wyglądał estetycznie. Otwock stopniowo zmieniał się, najpierw dzięki czynom społecznym, a później unijnym dofinansowaniom. W stuletniej historii miasto brało udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych konkursach, o których rozpisywały się media. Odnosiło nawet sukcesy, a tych warto przypomnieć.

Otwock przetrwał wojenną hekatombę bez totalnych zniszczeń, ale przez wiele lat był wynędzniałą i zacofaną mieściną. Fatalny stan ulic, brak mieszkań, kanalizacji i infrastruktury tworzyły smutny obraz miasta. Jednak te braki nadrabiano staraniami, by uczynić je przyjemniejszym dla oka. Początek tych zmian nastąpił w latach 60.

Pierwszy w czystości
W sierpniu 1968 r. władze miasta zgłosiły je do konkursu „Czyny społeczne na XXV-lecie PRL”. W 1969 r. Otwock zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Czystość i porządkowanie miast województwa warszawskiego” organizowanym przez Wojewódzką Radę Narodową. Wzięło w nim udział około 60 miast. Ówczesna „Trybuna Mazowiecka” (prasy lokalnej nie było) tak pisała o tym wydarzeniu w artykule „Dobre chęci i brak sprzętu”:

„Mało kto jednak wie, że miasto to posiada ogromny obszar ulic równający się Lublinowi i wynoszący około 200 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Ten ogromny obszar znajduje się pod opieką zaledwie ośmiu zamiataczy i jednej, w dodatku ciągle psującej się, polewaczki ze szczotką. Pracy więc jest dużo i jak na ośmiu tylko zamiataczy za dużo. W tej sytuacji z wielką pomocą przychodzi zawsze miastu jego społeczeństwo, a szczególnie młodzież szkolna. Wyznaczyła sobie nawet własne rejony, które porządkuje i ma pod swoją wyłączną opieką. Na przykład na progu wiosny w tym roku tylko dzięki pomocy młodzieży szkolnej udało się szybko oczyścić miasto ze śniegu i błota i zrobić na ulicach wiosenne porządki oraz rabaty. Ładne to przykłady pracy społecznej dla miasta. Jednakże Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, posiadające pod swoją opieką tak duży obszar do porządkowania, powinno otrzymać więcej pracowników do pracy i przede wszystkim więcej zmechanizowanego sprzętu. Pracowników MPGK przyjmuje. Ze sprzętem natomiast to już inna sprawa… Przydzielają go władze wojewódzkie. Do nich to właśnie w imieniu mieszkańców Otwocka, miłujących porządek w swoim mieście, zwracamy się, aby wzięły pod uwagę ilość porządkowanego każdego dnia obszaru ulic w Otwocku i przydzieliły miastu więcej zmechanizowanego, nowoczesnego sprzętu”.

W 1970 r. Otwock zajął ponownie pierwsze miejsce w konkursie czystości i porządkowania miast Mazowsza, Kurpi i Podlasia, a w 1972 r. zwyciężył w nim po raz trzeci!

Pod okiem dozorcy…
Koniec lat 60. i początek 70. był najlepszym okresem w upiększaniu miasta. W maju 1970 r. mieszkańcy wzięli udział w akcji „Wiosna czynów” ogłoszonej rzecz jasna przez „Trybunę Mazowiecką”. Na swoich łamach gazeta informowała: „Mieszkańcy tego miasta zgłaszają się masowo do czynów społecznych na rzecz upiększania swego miasta do komitetów blokowych i osiedlowych. W tym roku w Otwocku trzeba będzie włożyć w porządkowanie jeszcze więcej pracy, gdyż zima wyrządziła szereg szkód na trasach i ulicach oraz w zieleni miejskiej, ze starannością przecież w Otwocku pielęgnowanej. Areał zieleni w Otwocku wynosi niemałą ilość – 86 ha.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych na uzupełnienie żywo-płotów, drzew i kwiatów, na róże rabatowe i na ziemię uprawną pod nowe sadzonki i kwietniki wydał już 60 tys. zł. Trwa czyn społeczny, który realizuje młodzież ZMS (Związku Młodzieży Socjalistycznej – przyp. red.) i ZHP, uczniowie miejscowych szkół i oczywiście wszyscy dorośli mieszkańcy osiedli. Obok samorządu lokatorskiego przodującą rolę w tych pracach odgrywają dozorcy domów. Wielu z nich okazuje się świetnymi organizatorami kolektywnej pracy i potrafi własnym przykładem zachęcić innych. (…) Prace społeczne przy sadzeniu zieleni, kosmetyce ulic, skwerów, placów i podwórek trwają. Mieszkańcy Otwocka ani myślą oddać komukolwiek pozycji wojewódzkiego lidera w konkursie czystości miast. Otwock będzie znów czystym i zielonym miastem. Bo dbają o to nie tylko władze, lecz przede wszystkim mieszkańcy, przywykli już do wspólnego wysiłku dla upiększania swojego miasta”.

W następnym roku realizowano program zazieleniania miasta. Młodzież posadziła żywopłoty i urządziła trawniki przy ul. Kościuszki i Warszawskiej. Na trasie mostowej (ul. Kołłątaja) posadzono wiele krzewów (tamaryszki, berberysy, jaśminowce i forsycje), a także 300 lip i 200 tys. kwiatów. Po konkursach na czystość i zazielenienie oceniano też domy.

W 1971 r. władze Otwocka ogłosiły konkurs „Nieruchomość na połysk”. W kategorii budynków użyteczności publicznej pierwsze miejsce zajął Dom Rencisty w Świdrze, a drugie – Urząd Pocztowo-Telegraficzny.

W kategorii budynków wielorodzinnych pod zarządem ZBM (poprzednik ZGM) pierwsze miejsce przy- padło budynkowi nr 39 przy ul. Poniatowskiego. W kategorii budynków OSM zwyciężył blok nr 3 na osiedlu „Kmicica”. Wśród budynków spółdzielni „Służby Zdrowia” za najładniejszy uznano blok przy ul. Andriollego 57.

Puchar za lodowisko
Rok 1969 był szczęśliwy dla Otwocka w innej kategorii. Miasto wzięło udział w akcji budowy tysiąca lodowisk na Mazowszu i zdobyło puchar „Trybuny Mazowieckiej”. W gazecie pisano: „Na płycie zbudowanej przez młodzież Technikum Nukleonicznego w Otwocku zebrali się w dniu wczorajszym laureaci oraz działacze z różnych stron Mazowsza, Kurpi i Podlasia, zaproszeni goście, współorganizatorzy, liczna rzesza młodzieży (…). Podsumowania dokonał zastępca kierownika Wydziału Propagandy WKW PZPR tow. Henryk Popławski. O zasięgu tegorocznej akcji świadczą wyniki: zbudowano niemal 1600 obiektów, a wartość czynów społecznych wyniosła ponad półtora miliona złotych! Na czele komitetów powiatowych akcji stali przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych powiatów. Do budowy zaangażowanych zostało wieluset działaczy. Dzięki nim uzyskano świetne wyniki nie tylko pod względem masowości, ale również jakości obiektów. Wyróżniono budowniczych 21 lodowisk. Na odcinku masowości triumfowali otwocczanie. Puchar >>Trybuny Mazowieckiej<< wręczono przewodniczącemu komitetu powiatowego akcji budowy tysiąca lodowisk w Otwocku, sekretarzowi KMiP PZPR tow. Stanisławowi Wilkowi oraz przewodniczącemu Prezydium MRN tow. Marianowi Wójcikowi. Przyjemna była uroczystość przekazywania laureatom nagród. Kilkadziesiąt par butów z łyżwami oraz koperty z premiami wręczają wyróżnionym współorganizatorzy akcji. Na taflę wjeżdżają czołowi łyżwiarze stolicy i kraju z mistrzem Polski Piotrem Roszko”.

Zieleń Miejska najlepsza w kraju
Czyny społeczne, choćby wykonywane z największym zapałem, nie mogły zastąpić codziennej pracy fachowców od zieleni. A tych, jak się okazało, mieliśmy najlepszych w kraju! Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni mieściła się u zbiegu ulic Pułaskiego i Andriollego, gdzie znajdowały się jej szklarnie. W 1971 r. otwocka zieleń miejska zajęła trzecie miejsce w krajowym współzawodnictwie miejskich przedsiębiorstw i zarządów zieleni. Wynik ten powtórzyła również w 1972 r. i 1973 r. W kolejnym roku była już pierwsza w kraju! Dziennikarz TR relacjonował:

„Źródłami sukcesu tego przedsiębiorstwa są przede wszystkim efekty ekonomiczne, dobra organizacja pracy oraz wkład w organizację czynów społecznych. Podczas uroczystości, w której wzięli udział m.in. wiceminister gospodarki terenowej i ochrony środowiska Michał Zubelewicz, dyrektor Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Jachimowicz oraz gospodarze miasta, dyrektor MPZ Jerzy Nikołajew odebrał proporzec przechodni Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej (…). Zdobywając prymat w kraju, otwockie MPZ nie rezygnuje z kolejnych sukcesów. Przedsiębiorstwo to – poza ogromnym wkładem w ukwiecenie i zazielenienie miasta – świadczy usługi okolicznym miejscowościom oraz stolicy, a także m.in. Grójcowi i Garwolinowi. Dalszej rozbudowie ulec ma baza szklarniowa oraz zaplecze socjalne dla pracowników. Dowodem rozwoju przedsiębiorstwa jest wzrost wartości produkcji i przerobu z 5 mln zł w 1972 r. do 12 mln zł w roku bieżącym”.

Nie ma czynów, są pieniądze
Potem nadeszły chude lata 80., a następna dekada była czasem utrwalania się nowej władzy. Wreszcie w 2004 r. miasto otrzymało dotację z Funduszu Spójności UE na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Oznaczało to rozkopanie całego Otwocka. Po kilku latach powstało 211 km sieci kanalizacyjnej i 3,5 tys. przyłączy do posesji. Wszystko to kosztowało 38 milionów euro, z czego 20 milionów euro stanowiło unijne dofinansowanie. Bez wątpienia była to największa inwestycja w historii Otwocka i jedna z największych tego typu w Polsce.

Przyszły i inne sukcesy. W latach 2007 i 2009 miasto otrzymało nagrodę Fair Play za działania mające przyciągnąć inwestorów, poprawić infrastrukturę, podnosić poziom obsługi interesantów, itd. W 2009 r. Otwock zajął pierwsze miejsce wśród gmin miejskich województwa mazowieckiego w ogólnopolskim rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto za wykorzystywanie środków unijnych. W następnym roku w tym samym konkursie był czwarty. Z kolei Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” umieściło Otwock na piątych miejscach rankingów inwestycyjnych samorządów za lata 2007-2009 i 2008-2010. Piąte miejsce Otwock zajął też w kategorii gmin o największych zmianach w zakresie rozwoju infrastruktury w raporcie Zespołu Doradców Ekonomicznych Firmy Curulis i Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, a czwarte w tempie rozwoju infrastruktury w kategorii najlepszych gmin przemysłowo-handlowych w latach 2010-1012. W 2011 r. Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” nadało mu certyfikat „Miasta dbającego o finanse mieszkańców”.

One thought on “Upiększanie w czynie społecznym

 • 18 stycznia 2017 o 12:23
  Permalink

  W tych chudych latach osiemdziesiątych ,o których autor tylko wspomniał ,ze minęły powinny zapisać się złotymi literami w historii miasta .Przypomnę tylko niektóre ważne dla miasta inwestycje jakie wówczas były prowadzone .
  1.Przygotowano i zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego w którym wskazano perspektywy rozwoju miasta ,a w szczególności ochronę strefy sanatoryjnej i uzyskania statusu miasta uzdrowiska. Zaniedbano to w latach 90-tych
  2.Wybudowano 2 szkoły- Nr 12 a także szkolę w Wolce Mlądzkiej.
  3. Wybudowano ok 30 mieszkań [Świder,Śródborów] dla nauczycieli.-niektóre nieukończone budynki w Sródborowie wykupili notable Otwoccy za symboliczne pieniądze.
  4 Wybudowano 2 przedszkola -przy ul: Komunardów i Marszałkowskiej
  5.Wybudowano kanalizację w ,,Śródmieściu”
  6.Zakończono IIetap modernizacji oczyszczalni ścieków
  7. Wybudowano budynek komunalny przy ul Wyspiańskiego
  8.Wybudowano budynek ,,Domu Kultury”.[który ,,nowa władza „wykańczała ponad 10 lat]
  9. Wykonano kapitalny remont ,,Kasyna” -liceum Ogólnoksztalcacego-wykonujac pokrycie dachu blachą miedzianą ,co na owe czasy było bardzo trudne bowiem tylko ,,Palac pod blachą” mial takie pokrycie i Zamek Królewski.
  10.Wyremontowano przychodnię zdrowia na Armii Krajowej
  11.Budowano centralną ciepłownię .i ciepłociąg do osiedla ,,Stadion”
  12 Zmodernizowano tzw.,,mały bazarek”
  13 Spowodowano ,ze Minister -Szef URMU 20 grudnia 1988r wydal zarządzenie , ze Otwock będzie miastem ,,Prezydenckim”co znacznie podnosiło rangę miasta w województwie .
  14. Dbano o wygląd i estetykę miasta ,było bardzo dużo kwiatów na ulicach nasadzanych przez pracowników miejskiego przedsiębiorstwa zieleni miejskiej .
  To tylko niektóre ważniejsze inwestycje ,które wówczas realizowano .Życzyłbym nowym władzom miasta aby takie ,,chude „lata trwały cały czas. Póki co to wizytówką miasta jest dziura w ziemi w samym Centrum ,która ,,zdobi”miasto od wielu lat.
  Łączę pozdrowienia dla mieszkańców
  Andrzej Mielcuch
  I-szy Prezydent Miasta

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.