Śmierdzi? Zapłacisz mniej!

Mieszkańcy, którzy czują, jak uciążliwe jest sąsiedztwo instalacji śmieciowych, będą płacić niższe podatki od nieruchomości. Otwoccy radni zmienili zasięg obowiązujących do tej pory stref, w których były wprowadzone ulgi w opłatach, rozszerzając je na większy obszar.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Podczas przerwy w sesji radni określili, które obręby znajdą się  w pierwszej, a które w drugiej strefie niższych stawek podatku  od nieruchomości
Podczas przerwy w sesji radni określili, które obręby znajdą się w pierwszej, a które w drugiej strefie niższych stawek podatku od nieruchomości

Dobry klimat jest w cenie. Dlatego w niektórych gminach obowiązuje opłata klimatyczna. W Otwocku, choć mieszkańców wita hasło „Miasto z dobrym klimatem”, ze względu na uciążliwy smród podatki trzeba obniżać.

Prezydent proponuje obniżkę
Do tej pory istniały dwie strefy obszarów objętych ulgą w opłacie za nieruchomości. Chodzi o strefy położone najbliżej istniejących instalacji przetwarzania i składowania odpadów (w odległości do 500 m i do 1000 m). Prezydent Zbigniew Szczepaniak zaproponował wprowadzenie od 2017 roku trzeciej, dodatkowej, strefy obejmującej obszar do 3000 m i obniżenie stawek podatku dla mieszkańców drugiej strefy. Według szacunkowych danych wpływy do budżetu miasta z tego tytułu miałyby w przyszłym roku zmniejszyć się o ok. 25 tys. zł.

Zapytaliśmy prezydenta, skąd pomysł, aby zmiany wprowadzić teraz, i dlaczego nie zrobił tego np. przed rokiem. – Jest to wyjście naprzeciw mieszkańcom, którzy mają domy na tamtych terenach. Wprowadzenie takiego rozwiązania wiązałoby się z nieznacznym zmniejszeniem wpływów z podatku od nieruchomości, ale byłby to dla tych ludzi sygnał, że interesujemy się nimi. Dwa lata temu wprowadziliśmy już dwie strefy, w których obniżyliśmy opłatę. Teraz uważam, że powinniśmy ten obszar rozszerzyć, mimo że mieszkańcy nie odczuwają tych uciążliwości stale, ale tylko przez pewien czas – tłumaczy w rozmowie z „Linią” Zbigniew Szczepaniak. Taką propozycję prezydent Otwocka przedstawił radzie miasta, która do 30 listopada musiała uchwalić stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Co na to radni?
– Obniżki podatków są spowodowane uciążliwościami odorowymi w naszym mieście. Źródłem tego problemu, który narasta, a mieszkańcy muszą się z nim borykać, jest wieloletnia nieudolność organu wykonawczego (prezydenta) w zakresie kontroli i nadzoru składowiska. Efekt jest taki, że miasto po raz kolejny na tym cierpi. Z jednej strony odbija się to na mieszkańcach, bo nie mogą normalnie żyć, a z drugiej strony ograniczone są wpływy do budżetu miasta – komentował propozycję prezydenta radny Jakub Kosiński. A Monika Kwiek dodała: – Mieszkańcom wcale nie zależy na tych obniżkach, płaciliby zwykłe staw-ki podatku, gdyby mogli żyć w normalnych warunkach – uważa radna.

Jeszcze na etapie rozmów w komisjach Monika Kwiek proponowała stworzenie tylko dwóch stref niższych opłat, ale za to ulgami byłby objęty większy obszar miasta. – Jeżeli teraz ulga dotyczy właścicieli pięciu czy sześciu nieruchomości, a odór odczuwalny jest wszędzie tak samo, to odbieram propozycję prezydenta jako żart. Jeżeli proponujemy obniżenie podatku i tworzymy objęte niższą opłatą strefy, to zróbmy to tak, żeby to była prawdziwa rekompensata dla tych mieszkańców – przekonywała radna Kwiek.

Strefa strefie nierówna
Radni zwrócili też uwagę na dotychczasowy, ich zdaniem nieprecyzyjny, sposób wyliczania stref, które określano na zasadzie promieni okręgów liczonych od krawędzi składowiska odpadów. Urzędnicy, wyliczając stawki, bazowali na opracowaniu przygotowanym przez geodetę wskazującego, która działka wchodzi do strefy, a która nie.

– Te okręgi to może być małe nieporozumienie. Musimy spojrzeć na strefę róży wiatrów i na mapie określić, które ulice do niej włącza- my, a które się do niej nie kwalifikują – uważa radny Dariusz Piętka. – Niektóre działki są poprzecinane, a to może powodować wiele niejasności. W proponowanej trzeciej strefie znajduje się np. część ul. Wspaniałej. Ci mieszkańcy nie zgłaszają problemów odorowych, ale na uciążliwości skarżą się np. ci, którzy w obecnej propozycji nie należą do żadnej strefy (mam na myśli np. teren Soplicowa czy Wioski Szwajcarskiej). A przecież tą uchwałą mamy pomóc osobom najbardziej dotkniętym problemem – dodał podczas sesji, która odbyła się 30 listopada, szef rady miasta Jarosław Margielski.
Ostatecznie radni postanowili zmienić zasięg stref i sposób ich określania, tak aby był bardziej przejrzysty dla mieszkańców i nie generował dodatkowych kosztów związanych z opłatami za pracę geodety. Przewodniczący rady zaproponował, żeby dokonać podziału na podstawie istniejących obrębów geodezyjnych, które są przypisane poszczególnym działkom ewidencyjnym. Podczas posiedzenia radni sporządzili mapę i dokonali podziału.

W efekcie większa liczba mieszkańców została objęta wyższą ulgą podatkową, niż proponował w swoim projekcie prezydent. Czym sugerowali się radni przy określaniu stref? – Badaniami i obserwacjami organoleptycznymi radnych, którzy są dotknięci problemem i próbują go rozwiązać, oraz relacjami mieszkańców tych terenów. Obszary znajdujące się w pierwszej strefie zgodnie z naszymi obserwacjami charakteryzują się największymi uciążliwościami odorowymi występującymi najdłużej w roku – wyjaśnia Margielski.

Ile zapłacą?
W strefie pierwszej znalazło się 14 obrębów (wcześniej były niecałe cztery), a strefą drugą objętych jest 17 obrębów. Uchwalając stawki podatku, radni, którzy mieszkają w tych strefach, nie brali udziału w głosowaniu.

Ile w 2017 roku zapłacą mieszkańcy? W przypadku podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne w pierwszej strefie opłata wyniesie 1 gr. za m kw., czyli tyle samo co za metr kwadratowy powierzchni pozostałych gruntów. W drugiej strefie opłaty wynoszą 0,23 zł za m kw. za budynki mieszkalne i 0,13 zł za m kw. za grunty pozostałe. Stawki podatku od nieruchomości dla reszty mieszkańców zostają na dotychczasowym poziomie.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.