Rekordowe dochody i wydatki

Po raz pierwszy dochody i wydatki dwudziestotysięcznego Józefowa przekroczą aż 100 mln zł. A wszystko dzięki programowi Rodzina 500+. Na przyszłoroczne inwestycje miasto planuje wydać ponad 30 mln zł, z czego 16 mln na budowę oczyszczalni ścieków.

SYLWIA WYSOCKA

Gdyby od budżetu Józefowa odliczyć wartość programu Rodzina 500 + to, w stosunku do roku ubiegłego, jego dochody wzrosną o 2,9 proc. a wydatki o 17 proc.
Gdyby od budżetu Józefowa odliczyć wartość programu Rodzina 500 + to, w stosunku do roku ubiegłego, jego dochody wzrosną o 2,9 proc. a wydatki o 17 proc.

W piątek, 16 grudnia, na uroczystej przedświątecznej sesji rady miasta Józefowa przyjęto budżet na rok 2017. Radni jednomyślnie poparli projekt uch-wały przedłożony przez burmistrza Stanisława Kruszewskiego.

Tegoroczny plan finansowy został pozytywne zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i komisje rady miasta. Dlatego, gdy głosowano nad  budżetem, nie było właściwie żadnej dyskusji. Głos zabrał jedynie radny Adrian Pyra, który podziękował w imieniu mieszkańców kol. Błota, Świdrów Małych, Nowej Wsi i Górek za wpisanie do budżetu opracowania projektu budowy ul. ks. Malinowskiego. – Mieszkańcy od bardzo długiego czasu oczekiwali tej inwestycji i mam nadzieję, że na kolejny 2018 rok zostanie już wpisana w budżet przebudowa tej ulicy – mówił radny.

Burmistrz Stanisław Kruszewski podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie jego budżetowych propozycji. – Przed nami cały rok pracy, aby to, co dzisiaj postanowili radni, udało się zrealizować – mówił podczas sesji burmistrz.

Według przyjętego planu finansowego, w 2017 roku dochody i wydatki w porównaniu do 2016 roku wzrosną o blisko 20 mln zł. Planowane dochody to 106,83 mln zł, a wydatki – 115,92 mln zł, podczas gdy według uchwały budżetowej na rok 2016 było to 86,57 mln zł (dochody) i 83,87 mln zł (wydatki).
– Wzrost wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z programu Rodzina 500+ oraz wzrostem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – tłumaczy skarbnik miasta Halina Siwek.

Dochody bieżące mają wynieść  ponad 99,48 mln zł, a majątkowe 7,34 mln zł (z czego 5,28 mln zł będzie pochodzić ze sprzedaży miejskiego mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. – Najważniejszym źródłem dochodów bieżących są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), łącznie jest to prawie 40 proc. naszego budżetu – tłumaczy skarbnik miasta i podkreśla, że z tego tytułu w 2017 roku planowany jest większy wpływ do miejskiego budżetu. – W skali kraju wzrost dochodów z tego tytułu szacowany jest na 8,6 proc., ale dla Józefowa w stosunku do ubiegłego roku ten wzrost będzie na poziomie aż 12,78 proc. To dobra wiadomość, bo w przeciwieństwie do poprzedniego roku nasz udział w podatku będzie mieć większy od średniej krajowej. To dowód na to, że polityka promowania przemeldowań i płacenia podatków w miejscu zamieszkania  jest skuteczna – podkreśla skarbnik Józefowa. – Inne źródła dochodów bieżących to również dotacje, podatki i opłaty, oświatowa subwencja ogólna czy środki z Unii Europejskiej, przy czym bez uwzględniania środków o które Józefów aplikował, a co do których nie ma jeszcze pozytywnych decyzji, czyli dla przykładu bez ewentualnej dotacji na budowę oczyszczalni – tłumaczy Halina Siwek.

Wydatki Józefowa w przyszłym roku wynieść mają ponad 115 mln zł, z czego  ponad 30 mln zł zostanie wydane na inwestycje. Planowany deficyt w kwocie ponad 9 mln zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 5 mln zł oraz wolnymi środkami.

Budżet Józefowa 2017

Najważniejsze wydatki bieżące

 • Oświata      31.279.403 zł
 • Rodzina 500+      17.749.052 zł
 • Administracja publiczna      9. 832.626 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      8.296.000 zł
 • Transport i łączność      3.477.000 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa      2.846.280 zł
 • Kultura fizyczna      2.289.452 zł
 • Kultura      2.163.500 zł
 • Pomoc społeczna      1.765.340 zł
 • Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa       1.225.500 zł

  Wybrane wydatki inwestycyjne:

 • Integracja i rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Józefowie      13.874.464 zł
 • Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej      3.014. 835 zł
 • Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Rejtana 1B (30 lokali)      2.530.000 zł
 • Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji „Domu Nauki i Sztuki”      1.556.615 zł
 • Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT      1.483.491 zł
 • Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej      625.000. zł
 • Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa      500.000 zł
 • Przebudowa pasa drogowego ul. Samorządowej (od ul. Szerokiej do ul. Bez nazwy 47 i od ul. Westerplatte do ul. Granicznej)      435.000 zł

One thought on “Rekordowe dochody i wydatki

 • 22 lutego 2017 o 21:39
  Permalink

  no powiem, że od tego +500 znam wiele osób, którym się w głowie poprzewracało

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.