Centrum znów w centrum zainteresowania

Józefów opracowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta, gdzie w przyszłości ma powstać galeria handlowa. 11 stycznia w auli urzędu odbyła się publiczna dyskusja nad projektem planu, podczas której mieszkańcy wyrażali swoje obawy związane z inwestycją. Pisemne uwagi do projektu można zgłaszać jeszcze do 27 stycznia.

SYLWIA WYSOCKA

jozefow

Planowana galeria od początku wzbudza obawy mieszkańców, którzy już na etapie uchwalania studium dla terenu ograniczonego ulicami: Wyszyńskiego, Parkową, Sosnową i Świderską zgłaszali uwagi i protestowali przeciwko planowanym rozwiązaniom. Dla tego obszaru wyznaczone są trzy funkcje. Mają tu znaleźć się tereny usługowe (działka przy ul. Parkowej, na której mieści się m.in. bank), zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług (teren od strony ulic Świderskiej i Sosnowej, gdzie znajdują się domy mieszkalne) oraz obszar przeznaczony pod usługi, w tym handel, o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2.

Z planu, który precyzuje wcześniejsze zamiary władz Józefowa dotyczące powstania „nowoczesnej, prestiżowej, centrotwórczej galerii handlowej”, wynika jednak, że dopuszcza się także budowę pojedynczych obiektów albo centrum handlowego o powierzchni sprzedaży liczącej do 10 tys. m2. Planowany budynek może mieć maksymalnie 13,5 metra wysokości. Ewentualnie istnieje możliwość podniesienia 1/5 zabudowy do 16 metrów, co wiąże się z wymogami sali kinowej. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej został określony na nie mniej niż 20 proc. Na każdy 1000 m2 powierzchni użytkowej przypada jedynie 12 miejsc postojowych, co oznacza, że jeśli galeria będzie mieć maksymalnie 10 tys. m2, inwestor musi wybudować 120 miejsc parkingowych.

Galeria zakorkuje okolicę
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu przez miesiąc. 11 stycznia w urzędzie odbyła się publiczna debata poświęcona temu zagadnieniu. Poza mieszkańcami w dyskusji wzięli udział m.in. projektant planu architekt Izabela Sobierajska, wiceburmistrz Marek Banaszek, kierownik referatu zagospodarowania przestrzennego Dariusz Rogowski oraz józefowscy radni i wicestarosta Paweł Rupniewski.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono złej jakości powietrza w okolicy. Mieszkańcy zwracali uwagę, że zwiększona liczba aut klientów i zaopatrzenia galerii w tym przypadku nie rokuje optymistycznie. Nie tylko drastycznie zwiększy się ruch w centrum, ale będzie on dodatkowo wzmożony ze względu na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych. – Samochody będą krążyć w poszukiwaniu miejsc do zaparkowania – mówili mieszkańcy. A wicestarosta

Paweł Rupniewski ostrzegał:- Zakładając sukces galerii, trzeba liczyć się z tym, że wszystkie okoliczne ulice będą zakorkowane. Ponieważ dotychczas nie zlecono też analizy, o ile wzrośnie ruch w centrum, mieszkańcy domagają się wykonania takich badań jeszcze przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Tym bardziej, że nawet w prognozie oddziaływania na środowisko jest napisane, że samochody będą istotnym czynnikiem pogarszającym stan powietrza w okolicy. Na prośbę mieszkańców do tych informacji odniósł się wiceburmistrz Marek Banaszek. – Z tego co wiemy, za smog w 70 procentach odpowiedzialne są systemy ogrzewania domów jednorodzinnych i spalane w nich paliwo. Problemem nie są związki chemiczne właściwe dla typowo komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza. Ruch samochodowy wpływa na jakość powietrza, ale w znikomym stopniu – tłumaczył Banaszek. Wiceburmistrz zapowiedział też, że tego typu zagadnienia będą przedmiotem analizy na etapie raportów dotyczących oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć.

Tak małą liczbę zaprojektowanych miejsc parkingowych architekt Izabela Sobierajska tłumaczyła tym, że jest ona zwolenniczką zbiorowego transportu publicznego. Tyle tylko, że takiego w Józefowie nie ma. – Nie ma, ale mógłby być, zwłaszcza, jeśli pojawiłby się taki element centrotwórczy jak galeria – argumentowała niezrażona, podając za przykład inne miasta.

Duma czy wstyd?
Mimo argumentów podawanych przez panią architekt i wiceburmistrza, niektórzy uczestnicy debaty mówili wprost, że planowana galeria jest za duża. – Trzeba było zaplanować mniejszą, żeby przyjeżdżało tu mniej samochodów i potrzeba było mniej miejsc postojowych – zwracała uwagę jedna z mieszkanek.

A wicestarosta Rupniewski apelował do władz miasta: – Zastanówcie się, czy w Józefowie taka galeria jest potrzebna. Został już złożony projekt galerii w Góraszce, która będzie miała jedną z największych powierzchni usługowych w Polsce. Józefowska galeria może się nie obronić. Od państwa zależy, czy będziemy się szczycić tym centrum, czy wstydzić jak Otwock… Do decyzji i uchwalenia planu przez radę miasta zostało jeszcze trochę czasu. Do 27 stycznia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Należy to zrobić pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Propozycje zmian

Kilka zapisów w projekcie planu, które zdaniem mieszkańców wymagają doprecyzowania, przeanalizowania lub zmiany

  • „Styl świdermajer” – mieszkańcy podkreślali, że dla zabudowy mieszkaniowej nakazuje się zastosowanie rozwiązań architektonicznych oraz rozwiązań materiałowych nawiązujących do cech stylu potocznie określanego nazwą świdermajer. Takie zapisy nie pojawiają się w kontekście galerii handlowej. – Jeśli wymaga się tego od nas, bądźmy konsekwentni i wymagajmy tego samego od inwestora galerii – wnioskowali mieszkańcy. Wymogi dotyczące galerii mówią wyłącznie o tym, że elewacja – i to tylko od strony ul. Kard. Wyszyńskiego – ma być wykonana z naturalnych okładzin kamiennych, betonowych, drewnianych, płyt drewnopodobnych. Na pozostałych elewacjach kolorystyka oraz materiały mogą być dowolne.
  • „W zakresie usuwania odpadów stałych (śmieci) dopuszcza się możliwość jednego wspólnego miejsca zbiórki dla kilku działek budowlanych”. Taki zapis zaskoczył mieszkańców, część z nich uznała go za absurdalny. – Mamy zbierać i składować śmieci na cudzych działkach? Może jeszcze właściciele galerii podrzucą nam swoje śmieci? – pytali retorycznie.
  • „W części mieszkalno-usługowej zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych i budynków garażowych realizowanych w formie boksów garażowych; w przypadku realizacji garaży podziemnych dopuszcza się maksymalnie jedną kondygnację”. Ten zapis także część mieszkańców uznała za absurdalny. – Nie wyobrażam sobie, żeby mieszkańcy istniejących tam domów zamiast zbudować sobie naziemny garaż, mieli budować garaże podziemne – komentowali.
  • „Nakazuje się nasadzenie szpalerów zieleni izolacyjnej (…) w postaci nasadzeń zimozielonych krzewów i drzew” – ten zapis spowodował rozdźwięk wśród samych mieszkańców. Część chciała, aby zamiast drzew i krzewów pojawił się żywopłot, który będzie tłumił hałasy, inni byli temu przeciwni.

Komentarz

  • Marek Banaszek, wiceburmistrz Józefowa o zaproponowanym w planie rozwiązania budowy galerii/pojedynczych budynków:
    Ryzykiem, które chcemy wyeliminować, jest opcja, że inwestor chciałby postawić budynek w stylu dyskontów spożywczych, w których na jednej trzeciej terenu znajduje się hala handlowa, a resztę zajmuje parking. Tylko jak wtedy wygląda takie centrum? Chodzi o to, żeby w Józefowie powstał obiekt handlowy o atrakcyjnej, „prestiżowej” architekturze. Zapisy w planie powodują, że będzie taka szansa.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.