Bezrobocie rekordowo niskie!

Stopa bezrobocia w powiecie otwockim jeszcze nigdy nie była tak niska. Na koniec 2016 roku wynosiła 6 proc. – Niedługo bezrobocie może spaść nawet do poziomu 5 proc. – zapowiada dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

SYLWIA WYSOCKA

Warto zaznaczyć,  że 6 proc.  to zarejestrowani  bezrobotni.  Ilu osobom bez pracy  po wprowadzeniu  programu Rodzina 500+  nie opłaca się  rejestrować – tego nie sposób się dowiedzieć
Warto zaznaczyć, że 6 proc. to zarejestrowani bezrobotni. Ilu osobom bez pracy po wprowadzeniu programu Rodzina 500+ nie opłaca się rejestrować – tego nie sposób się dowiedzieć

To był kolejny dobry rok dla rynku pracy w powiecie otwockim – mówi Danuta Wolska-Rzewuska, dyrektor PUP w Otwocku. Odnotowano spadek rejestrowanego poziomu bezrobocia o ponad 10 proc. (czyli 318 osób) w stosunku do 2015 roku. W grudniu 2016 roku liczba bezrobotnych w powiecie otwockim wynosiła 2 795 osób (1 298 kobiet i 1 497 mężczyzn). Rok wcześniej oficjalnie bez pracy było 3 130 mieszkańców. Stopa bezrobocia (udział osób bezrobotnych w stosunku do zawodowo czynnych, których jest w powiecie 45,5 tys.) kształtuje się dziś na poziomie 6 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosiła 6,9 proc., a w 2014 roku ponad 8 proc. Dla porównania, według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2016 roku stopa bezrobocia na Mazowszu była równa 7,2 proc., a w Polsce 8,3 proc.

Najwięcej bezrobotnych jest nadal w Otwocku (1177 osób), Józefowie (407) i Karczewie (349). Spadek bezrobocia w stosunku do ubiegłych lat odnotowano we wszystkich gminach, przy czym największy nastąpił w Otwocku, Karczewie i Celestynowie. Na koniec 2016 roku 453 osobom przysługiwało prawo do zasiłku, a 2342 bezrobotnych było zarejestrowanych bez prawa do zasiłku. Wśród nich 1278 osób jest długotrwale bezrobotnych. Nadal najtrudniej znaleźć pracę młodym ludziom do 30. roku życia (22,7 proc. ogółu bezrobotnych) i osobom powyżej pięćdziesiątki (34 proc., to jest 950 osób). – Te grupy są objęte różnymi formami wsparcia – podkreśla dyrektor Wolska-Rzewuska.

W 2016 roku wszystkimi programami rynku pracy objęto 973 bezrobotnych. Wskaźnik efektywności tych programów jest bardzo wysoki i wynosi
80,39 proc. To oznacza, że jest on o 4,5 proc. wyższy od średniej krajowej. Za takie wyniki Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku otrzymał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej dwie nagrody: specjalną oraz za uzyskanie efektów pracy w roku 2016.

– To duży sukces, który przekłada się na wiele aspektów naszej pracy oraz sytuację na lokalnym rynku pracy. Najważniejszym z nich jest spadek bezrobocia rejestrowanego mierzony stopą bezrobocia – przyznaje dyrektor PUP. – Pozytywne zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w naszym powiecie, nie byłyby możliwe bez doskonałej współpracy z zarządem powiatu otwockiego, pracodawcami oraz Powiatową Radą Rynku Pracy. Tak niskiego poziomu bezrobocia jeszcze u nas nie było, być może niedługo spadnie ono nawet do 5 proc. – podsumowuje dyrektor Wolska-Rzewuska.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.