PiS szykuje rozbiór powiatu

Już w przyszłym roku Józefów, Otwock, Karczew i Wiązowna mogą znaleźć się w granicach Warszawy, a z administracyjnej mapy Mazowsza zniknie
powiat otwocki.

ARTUR KUBAJEK

szambex

Według przygotowanego przez grupę posłów PiS projektu ustawy stolica oraz 32 podwarszawskie gminy ma utworzyć megapowiat. Niestety, wraz z zapowiadanymi zmianami miałby zostać zlikwidowany powiat otwocki.

Wielkie Księstwo Warszawskie
Do powiatu nazywanego miastem stołecznym Warszawa wcielone zostałyby: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki oraz Zielonka. Jeśli ustawa o powiększeniu Warszawy wejdzie w życie, powierzchnia stolicy z 517 km2 wzrośnie trzy- krotnie, osiągając około 1500 km2. Tym samym nasza stolica swoją wielkością wyprzedzi takie światowe metropolie jak Nowy Jork czy Rzym, a zrówna się z takimi miastami jak Londyn czy São Paulo.

mapa-1

Według zapisów projektu ustawy od 1 stycznia m. st. Warszawa przejęłoby wszystkie ponadgminne zadania (wykonywane dotychczas przez powiaty) o znaczeniu metropolitalnym. W ten sposób wykonywane przez powiat zadania, takie jak: kształtowanie ładu przestrzennego, koordynowanie realizacji zadań publicznych przez gminy, realizacja transportu publicznego itp., przejęłaby Warszawa.

Powiatem będzie kierować prezydent Warszawy (wybierany przez mieszkańców utworzonego megapowiatu), będący zarazem burmistrzem stolicy. „Dzięki tej unii personalnej, w wyniku której jedna osoba sprawować będzie oba urzędy, uzyska się zmaksymalizowanie koordynacji zarządzania zarówno obszarem gminy Warszawa, jak i obszarem pozostałych okołowarszawskich gmin” – dowodzą pomysłodawcy.

Wszystkie gminy wchodzące
w skład nowego m.st. Warszawy będą wybierały do jego rady jednego przedstawiciela. Po jednym radnym ma też wybierać każda z 18 warszawskich dzielnic. W praktyce oznacza to, że licząca blisko 12 tysięcy mieszkańców Wiązowna będzie miała taki sam wpływ na skład rady co Mokotów, gdzie mieszka 218 tysięcy osób.

Powiat otwocki do likwidacji
Niestety, granice megapowiatu wytyczono w poprzek niektórych istniejących powiatów, m.in. rozpadłyby się powiaty pruszkowski i piaseczyński. Po ewentualnym włączeniu do Warszawy czterech spośród ośmiu gmin obecnie tworzących powiat otwocki ten ostatni jako jednostka samorządu lokalnego również miałby zniknąć z administracyjnej mapy Mazowsza. Byłoby to równoznaczne z likwidacją urzędu starostwa i przekazaniem zadań powiatu miastu stołecznemu Warszawa.

Co z pozostałymi gminami?
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, gminy wchodzące w skład likwidowanych lub przekształcanych powiatów, które nie znajdą się w obszarze Warszawy, zostaną włączone do sąsiednich powiatów. Dla gmin Sobienie-Jeziory i Osieck prawdopodobnie będzie to oznaczać powrót do stanu sprzed 1975 roku, kiedy to obie gminy znajdowały się w granicach administracyjnych powiatu garwolińskiego. Z kolei gmina Kołbiel zo- stałaby przyłączona do powiatu mińskiego, czyli również będzie to powrót do podziału sprzed 1975 roku. Wielkim znakiem zapytania jest gmina Celestynów, która historycznie zawsze była związana z powiatem otwockim. W granicach którego powiatu znajdzie się teraz? Na tym etapie prac nad ustawą jeszcze się o tym nie mówi, choć według posła PiS Grzegorza Woźniaka, reprezentującego w Sejmie region garwoliński, gmina Celestynów miałaby trafić pod skrzydła powiatu mińskiego.

Fala krytyki
Przeciwnicy proponowanych zmian zwracają uwagę, że przyjęcie ustawy w takim kształcie może spowodować paraliż decyzyjny w stolicy. Uchwały będą ważne jedynie wtedy, gdy zagłosuje za nimi nie tylko większość radnych, ale większość radnych reprezentujących ponad połowę mieszkańców metropolii. Jeśli stanie się tak, że PiS zdobędzie wszystkie 32 mandaty z mazowieckiego obwarzanka, a opozycja weźmie 18 warszawskich mandatów, rada może zostać całkowicie sparaliżowana.

Autorom projektu zarzuca się również, że warszawską ustawą PiS chce nie tylko przejąć władzę w stolicy (we wszystkich gminach, które planuje się włączyć do metropolii, partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała ostatnie wybory parlamentarne), ale również zniszczyć lokalną samorządność. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Jacek Sasin, jako przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy, zapewniał, że po wprowadzeniu zmian wszystkie gminy zachowają swoją niezależność, a ich władze będą wybierane na dotychczasowych zasadach. – Gminy zachowają swoje kompetencje i będą miały swoje budżety, konstruowane według tych założeń, które są regulowane w ustawie o samorządzie lokalnym – uspokajał poseł PiS-u. Gminy utrzymałyby swoich wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

KOMENTARZE:

Niech wypowie się społeczeństwo

 • Mirosław Pszonka, starosta otwocki
  Tak istotna sprawa dla mieszkańców powiatu otwockiego i dla pozostałych powiatów, które według projektu ustawy miałyby być zlikwidowane, powinna być  konsultowana, nawet w formie przeprowadzonego na Mazowszu referendum. Niech społeczeństwo się wypowie, czy chce takich zmian, czy nie. Nie może to po raz kolejny odbywać się w formie odgórnie narzucanych nam wszystkim zmian.
  Na wtorek została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Otwockiego, na której przyjmiemy stanowisko w sprawie szykowanych zmian
  w tzw. ustawie warszawskiej.

Ważne, by rozwiązać problemy, a nie tylko zmieniać granice

 • Zbigniew Szczepaniak, prezydent Otwocka
  Szkoda, że proponowany projekt ustawy nie był konsultowany z samorządami, tylko próbuje się narzucić go odgórnie. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że jego głównym celem jest zawłaszczenie samorządów i zamach na ich niezależność. Tymczasem małym i średnim samorządom terytorialnym zlokalizowanym obok dużego ośrodka niewątpliwie potrzebna jest ustawa metropolitalna. Obecne przepisy, choć określają zasady współpracy między samorządami, są jednak oderwane od faktycznych potrzeb. Szczególnie widać to przy realizacji projektów komunikacyjnych i związanych z infrastrukturą. Świetnym przykładem jest międzygminny projekt funkcjonowania sieci połączeń komunikacji publicznej z m.st. Warszawa. Gminy podwarszawskie tworzą porozumienie z Otwockiem, a jego władze podpisują z Warszawą porozumienie na uruchamianie Szybkiej Kolei Miejskiej. Z komunikacji korzystają mieszkańcy wszystkich gmin powiatu otwockiego, ale projekt finansuje tylko część z nich, i to w niewspółmiernych wysokościach. Jako samorząd nie mamy faktycznego wpływu ani na koszty niejako narzucane przez Warszawę (jako przewoźnika), ani na wysokość dotacji przekazywanych na projekt przez inne gminy. Dobrym przykładem może być także zaproponowane przez Otwock i Józefów włączenie naszego regionu do I strefy biletowej. Projekt nie wszedł w życie od 2017 roku, bo nie ma aktu prawnego obligującego samorządy do jego współfinansowania. Oczekujemy, że ustawa metropolitalna rozwiąże ten problem.
  Podobnie jest z projektami infrastrukturalnymi. Gminy podwarszawskie zabiegają na przykład o rozbudowę dróg dojazdowych do Warszawy, a miasto stołeczne nie jest tym zainteresowane w równym stopniu, bo infrastruktura, choć zlokalizowana w stolicy, będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom gmin ościennych. Ten problem też powinien zostać rozwiązany przez ustawę metropolitalną.
  Podobnie wygląda załatwienie sprawy gospodarki wodno-ściekowej czy publicznej służby zdrowia. Pierwsza ustawa tego nie obejmowała. Dlatego uważamy, że wszelkie projekty ustaw metropolitalnych powinny być konsultowane z poszczególnymi grupami miast. Aglomeracje mają różne problemy wymagające rozwiązania. Być może warto zamiast tworzenia nowego, „pokracznego” szczebla samorządu, którym faktycznie stawała się aglomeracja warszawska, wzmocnić współpracę między samorządami, przekazując odpowiednie środki finansowe.
  Podsumowując, oczekujemy, że ustawa rozwiąże problemy, a nie że jej głównym celem będzie zmiana granic obecnie istniejących gmin, bo te radzą sobie z realizacją swoich zadań bardzo dobrze.

Jest wiele pytań i wątpliwości

 • Marek Banaszek, zastępca burmistrza Józefowa
  Podobnie jak nasi mieszkańcy, o planowanych zmianach dowiedzieliśmy się z doniesień medialnych. Nikt ich z nami nie konsultował. Od razu zostaliśmy zasypani telefonami i wiadomościami od zaniepokojonych józefowian, którzy pytają nas o to, co proponowane zmiany oznaczają dla naszego miasta. Najczęściej pojawiają się obawy o to, czy proponowane zmiany nie wiążą się z utratą samodzielności miasta, jego tożsamości oraz peryferyzacji Józefowa i jego interesów.
  Staramy się nie eskalować napięcia i przede wszystkim uważnie przeanalizować projekt. Link do dokumentu opublikowaliśmy także na naszych stronach internetowych i profilu miasta na Facebooku. Chcemy, aby nasi mieszkańcy sami po lekturze wyrobili sobie zdanie. Zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Wśród komentarzy przeważają oceny negatywne. Wielu mieszkańców podkreśla, że nie po to przeprowadziło się z Warszawy do Józefowa, aby teraz do niej wrócić.
  Zaskoczyło nas, że prace nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy są tak zaawansowane. Na pewno będziemy uważnie śledzić prace legislacyjne. Mamy nadzieję, że w trakcie prac nad ustawą posłowie podejmą z nami rozmowy. Trudno nam sobie wyobrazić, aby tak ważny akt prawny był procedowany na chybcika, bez zapytania wszystkich zainteresowanych stron i uwzględnienia ich uwag. W trakcie lektury projektu pojawia się wiele wątpliwości i pytań. W najbliższym czasie planujemy spotkanie konsultacyjne z włodarzami gmin powiatu otwockiego oraz innych gmin, które mają zostać włączone do miasta stołecznego Warszawy. Postaramy się na nim wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

To koniec samorządności podwarszawskich gmin

 • Dariusz Łokietek, burmistrz Karczewa
  Jesteśmy przeciwni włączeniu naszej gminy do Warszawy. Ta propozycja ustawy ma wyłącznie podłoże polityczne, jej podstawą nie są żadne argumenty merytoryczne. To jest zamach na lokalne samorządy i suwerenność gmin. Sama forma procedowania projektu, brak jakichkolwiek konsultacji to skandal. Obowiązujące rozwiązania sprawdzają się w pełni zarówno w przypadku stolicy, jak i sąsiadujących z nią gmin. Kwestie wspólne można rozwiązywać w oparciu o porozumienia. Niepotrzebna jest tu żadna rewolucja. Proponowana zmiana ustroju Warszawy i gmin ościennych to koniec samorządności i samodzielności podwarszawskich gmin. To zaprzepaszczenie wartości i osiągnięć ustawy samorządowej, która, w przeciwieństwie do wielu reform, jest wielkim sukcesem. Poważnie rozważamy przeprowadzenie na naszym terenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Chcą mieszkać na wsi, a nie w mieście

 • Janusz Budny, wójt Wiązowny
  Proponowane zmiany są rewolucyjne. To rewolucja w samorządności, którą budujemy od niemal 30 lat, ale też rewolucja w podejściu do obywatela, który może dokonywać wyboru. Nasi mieszkańcy często wybrali na swój dom gminę wiejską właśnie zamiast Warszawy. Teraz mają do niej wrócić. Takie decyzje powinny być poprzedzone referendum lub chociaż konsultacjami społecznymi. Na szali stawiane są przecież opłaty i podatki, sposób stanowienia prawa, obowiązki samorządu wobec mieszkańca. Dlatego uważam, że to mieszkańcy powinni wypowiedzieć się, czy chcą takich zmian. Mam wiele wątpliwości. Od dwóch lat planuję rozwój gminy w kilkunastoletniej perspektywie. Decyzje, które dotąd podejmowałem, służyły dobru gminy wiejskiej, podwarszawskiej. Być może za 20-30 lat taka perspektywa, którą proponuje się teraz, byłaby korzystna dla rozwoju naszego społeczeństwa. Dzisiaj, gdy mamy zaledwie 12 tysięcy mieszkańców, plany zagospodarowania w procedowaniu i wiele inwestycji do sfinansowania z funduszy dla terenów wiejskich mogą wiązać się z zahamowaniem rozwoju.

25 komentarzy do “PiS szykuje rozbiór powiatu

 • 9 lutego 2017 o 11:41
  Permalink

  Normalnie byłbym przeciw przyłączeniu, ale obecne władze Otwocka i powiatu są tak złe, że byłbym nawet za przyłączeniem nas do Gdańska byleby poprawić zarządzanie Otwockiem i powiatem.
  Drodzy sąsiedzi, przecież dużo gorzej niż jest już być nie może. Witaj Warszawo!

  Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 11:51
   Permalink

   Może właśnie otwoccy radni by się wypowiedzieli na ten temat to ludzie na pewno ich poprą w kolejnych wyborach

   Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 17:27
   Permalink

   Mam dokladnie tak samo. Ludzie w Otwocku nie moze byc juz gorzej 🙁 wiec witaj Wawo.
   PS. Największy sprzeciw idzie od tych, którzy sie martwią o swoje „stołki”.

   Odpowiedz
   • 9 lutego 2017 o 22:28
    Permalink

    Największe parcie na stołki mają pisiory – to chore, absurdalne parcie na stołki, po trupach i za wszelką cenę.
    Dlatego żegnaj warszawo i witaj Otwocku

    Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 17:55
   Permalink

   Przeciez otwockiem.rzadzi PIs widac jak chodzicie na wybory witajcie nie w wawie tylko w falenicy bo tak bedzie wygladal otwock za kilka lat

   Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 13:27
  Permalink

  mam wrazenie, ze to chyba „w to mi graj” dla wiekszosci urzednikow i wybierancow/ przebierancow, zawsze na kogos tam ich wybiora, a z glowy szpital, liceum, transport, drogi, swidermajery i rozne tam takie rzeczywiste zadania, smrod w wysypiska i sortowni, ze wszystkim mozna by odsylac petentow do siedziby powiatu 🙂

  a Wielce Czcigodnemu Panu Prezydętowi Zbigniewowi Szczepaniakowi dużo zdrowia i wszelkie wyrazy! Zwłaszcza przy ewentualnych negocjacjach z ZTM, coby ludnosc tubylcza mogla skorzystac z ulg ZTM, skoro na niego placi, ile tam sobie w Warszawie krzykna (no chyba, ze Pan Prezydęt ze swoich za to placi…), skorzystac z tych ulg tak samo, jak ludnosc warszawska…

  Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 14:14
  Permalink

  Dlaczego pan Łokietek wypowiada się w liczbie mnogiej w imieniu wszystkich ?
  Właśnie bardzo dużym plusem ustawy jest włączenie do pierwszej strefy biletowej.
  Drugi jest taki, że powymienia się trochę radnych, burmistrzów, starostów tych wszystkich ktorzy mysleli że juz bedą mieli swoje funkcje dożywotnio.

  Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 15:03
   Permalink

   Pan Łokietek uważa się za „władcę”, więc używa tzw. Pluralis maiestatis. Wyraźnie widać, że boi się o swój stołek, więc wypowiada się w sposób jednoznacznie negatywny bez szukania jakichkolwiek plusów.

   A tak na marginesie (dla uspokojenia), dla Minibus-a przyłączenie Gminy do stolicy byłoby bardzo dobrą informacją, gdyż na 100% wygrałby przetarg na obsługę komunikacyjną terenów Gminy (i nie tylko).

   Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 20:20
   Permalink

   Pierwsza strefa biletowa nie jest tego warta, bo za tą decyzję zapłacisz większymi podatkami, brakiem remontów drug i wstrzymaniem rozwoju bo pieniądze będą szły inne na ważniejsze sprawy w stolicy.

   Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 22:02
   Permalink

   Może dlatego że zdecydowana większość mieszkańców ma takie samo zdanie jak on. Niech się pis odwali od naszego miasta, rozwalą wszystko tylko i wyłącznie po to żeby przejąć władze. Mają za nic zdanie ludzi i traktują ich jak barany. I w sumie tylko barany na nich głosują…

   Odpowiedz
  • 9 lutego 2017 o 22:21
   Permalink

   Może dlatego, że wiekszość mieszkańców Karczewa ma takie same zdanie jak on i nie chce pisowskich idiotyzmów na sobie testować tylko po to zeby oni mieli władze. Nie potrafia wygrać uczciwie tylko szukają putinowskich sposobów na przejecie władzy. Komuna wraca…

   Odpowiedz
  • 10 lutego 2017 o 11:11
   Permalink

   Łokietek boi się o swój stołek i pisze głupoty. Jak mogłyby się zmienić podatki skoro dalej istniałaby gmina Karczew i w dowodzie też mielibyśmy Karczew. Podatki to się zmienią jak sam Łokietek je podniesie, co wcale nie jest wykluczone. Niech się weźmie w końcu do roboty leń jeden.

   Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 18:02
  Permalink

  Wymiana dokumentów, tablic w samochodach…A za to kto zapłaci? PiS jak wygra wybory? Bo nie widzi mi się wydawanie ciężko zarobionych pieniędzy na zagrywki PiSiorków.

  Odpowiedz
  • 10 lutego 2017 o 10:21
   Permalink

   Jaka „wymiana dokumentów, tablic w samochodach”? Przecież Gmina Karczew nadal będzie Gminą Karczew, więc dokumenty się nie zmienią a tablice… ludzie do teraz jeżdżą starych czarnych tablicach.

   Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 21:58
  Permalink

  Pisowskie miernoty łapy precz od Otwocka.

  Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 22:17
  Permalink

  Przypomnijmy że to pisowscy radni zablokowali ogromną dotację dla Otwocka, która była przeznaczona na rewitalizację miasta. A dlaczego ? Bo to byłby nie ich sukces tylko Szczepaniaka. Więc po złości pozbawili nas wszystkich ogromnych pieniędzy na zmianę wizerunku miasta i inwestycje. Następnie próbowali odwołać Szczepaniaka wrzucaja do skrzynek pocztowych ulotki z nieprawdziwymi informacjami.
  Tymczasem w Warszawie pis próbował przejąc władze chcą wydzielić województwo warszawskie pod pretekstem tego, że mazowsze przez bogatą Warszawę nie otrzyma dotacji z UE. Okazało się, że można to zrobić jedna uchwałą i plan się nie powiódł. Wymyślili więc sobie bubel administracyjny pod szumna nazwą metropolia warszawska – cel jednak ten sam, chora chciwość przejecia władzy. Mają mieszkańców za nic, ich zdanie nie jest im do niczego potrzebną, traktuja wszystkich jak idiotów, uważają że można sypnąc pare frazesów, że niby komunikacją będzie lepsza itp. bo ludzi to „łykną” A prawda jest taka że na tym wszyscy stracą. Ale pis to nie obchodzi, dla nich liczy sie tylko władze.

  Więc – Nic o nas bez nas. Precz pisowska hołoto

  Odpowiedz
  • 10 lutego 2017 o 09:02
   Permalink

   Bzdura. dotacja nie była na rewitalizację tylko na bliżej nieokreślone studia, konsultacje i plany ewidentnie robione po to, aby dać zarobić swoim. Prawdziwe możliwości wykorzystania funduszy na realną infrastrukturę powoli się już kończą, a z nich Szczepaniak nie skorzystał. proszę wymieć o jakie fundusze na jakie projekty ubiegał się Szczepaniak? Obecni radni są od grudnia 2014 r., a ekipa Szczepaniaka rządzi tu dużo dłużej… Obecnie każda z okolicznych gmin wygląda lepiej, gospodaruje lepiej od Otwocka i to nie dla tego, że nimi rządzą geniusze, tylko u nas władzę sprawuje człowiek skrajnie niekompetentny, któremu nie zależy na dobru miasta i jego mieszkańców, za to wspiera różne brudne interesy, jak np. rozwój przemysłu śmieciowego w Otwocku.

   Odpowiedz
   • 10 lutego 2017 o 10:24
    Permalink

    Bzdurę to ty piszesz! Żeby coś stworzyć trzeba to najpierw zaprojektować. A konsultować z mieszkańcami trzeba każdą inwestycję!!!

    Odpowiedz
   • 10 lutego 2017 o 12:21
    Permalink

    do Zenek: na Wirtualnym Sejmiku Otwockim na FB temat jest szczegółowo wyjaśniony. Jeżeli Cię interesuje prawda, to polecam zajrzeć.

    Odpowiedz
   • 10 lutego 2017 o 17:54
    Permalink

    I oddanie miasta w łapy pisu sprawi że będzie pieknie i nowocześnie ? Z głupim się na rozumy zamieniłeś ? Nie głosowałem na Szczpaniaka ale jezeli będzie wybór między Szczpaniakiem a kimś z pisu to bedę głosował na Szczpaniaka. Wszystko lepsze od pisowskiej zarazy.

    Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 22:29
  Permalink

  Przypomnijmy że to pisowscy radni zablokowali ogromną dotację dla Otwocka, która była przeznaczona na rewitalizację miasta. A dlaczego ? Bo to byłby nie ich sukces tylko Szczepaniaka. Więc po złości pozbawili nas wszystkich ogromnych pieniędzy na zmianę wizerunku miasta i inwestycje. Następnie próbowali odwołać Szczepaniaka wrzucaja do skrzynek pocztowych ulotki z nieprawdziwymi informacjami.
  Tymczasem w Warszawie pis próbował przejąc władze chcą wydzielić województwo warszawskie pod pretekstem tego, że mazowsze przez bogatą Warszawę nie otrzyma dotacji z UE. Okazało się, że można to zrobić jedna uchwałą i plan się nie powiódł. Wymyślili więc sobie bubel administracyjny pod szumna nazwą metropolia warszawska – cel jednak ten sam, chora chciwość przejecia władzy. Mają mieszkańców za nic, ich zdanie nie jest im do niczego potrzebną, traktuja wszystkich jak idiotów, uważają że można sypnąc pare frazesów, że niby komunikacją będzie lepsza itp. bo ludzi to „łykną” A prawda jest taka że na tym wszyscy stracą. Ale pis to nie obchodzi, dla nich liczy sie tylko władze.

  Więc – Nic o nas bez nas. Precz pisowska hołoto

  Odpowiedz
  • 10 lutego 2017 o 09:03
   Permalink

   Widzę, że wpisy Pawła i Ani są identyczne – czy na zlecenie spamujecie w obronie pą prezydą Szczepaniak?

   Odpowiedz
 • 9 lutego 2017 o 23:07
  Permalink

  A Wola Ducka co z nią ona podlega pod powiat Otwocka i należy do gm. Wiązowna

  Odpowiedz
 • 15 lutego 2017 o 21:38
  Permalink

  co za dureń pisał artykuł, Sobienie i Osieck należały do powiatu – rejonu Garwolin przed 1999, a nie przed 1975, bo właśnie przed 1975 należały do powiatu otwockiego. I to od 1958 roku. weźcie piszcie prawdę merytorycznie.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.