Negocjacje na trzecim torze

Władze Józefowa są zadowolone z ustaleń dotyczących budowy przebiegającego przez miasto tzw. trzeciego toru kolejowego z Warszawy do Lublina. Jednak zaproponowane rozwiązania nie do końca przekonują samych mieszkańców, którzy wciąż mają do nich wiele uwag.

SYLWIA WYSOCKA

Do kolejnego spotkania władz Józefowa z przedstawicielami PKP PLK doszło w poniedziałek, 6 lutego. Uczestniczyli w nim zastępca burmistrza Marek Banaszek, przewodniczący komisji zagospodarowania przestrzennego Mariusz Batorski oraz doradca burmistrza ds. komunikacji społecznej Magdalena Janczewska, a ze strony kolei obecni byli Włodzimierz Żmuda, członek zarządu ds. jakości inwestycji i ryzyka, operacyjnego oraz Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu. Podczas spotkania podsumowano wyniki dotychczasowych negocjacji władz miasta z inwestorem w sprawie rozwiązań towarzyszących budowie toru szybkiego ruchu. Trzy dni później zorganizowano też spotkanie z mieszkańcami, podczas którego przedstawiciele kolei  obecni  zaprezentowali przyjęte koncepcje rozwiązań, poinformowali o etapie prac i wszczętych procedurach.

Obecnie inwestycja ma już studium wykonalności. Projekt uzyskał decyzję środowiskową, PKP PLK dysponują koncepcją projektową dla realizowanej inwestycji. 18 stycznia ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka Warszawa – Otwock. Na przełomie maja i czerwca będzie podpisana umowa z biurem projektowym, które ma zaktualizować koncepcję i przeprowadzić prace tak, aby pod koniec 2019 r. uzyskać pozwolenie na budowę i rozpisać przetarg. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2022. PKP podpisały już umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej całości projektu – od Warszawy do Lublina. Budowa trzeciego toru umożliwi zwiększenie do 120 km/h prędkości pociągów na dotychczasowych torach i do 160 km/h na  torze dalekobieżnym.

Władze usatysfakcjonowane…
Szczegóły poniedziałkowego spotkania, a także wcześniejsze ustalenia, o których pisaliśmy na łamach „Linii”, przybliżył na posiedzeniu komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska wiceburmistrz Marek Banaszek. Potwierdził, że w planach jest budowa wiaduktu nad torami w osi ul. Werbeny – Brücknera. Kolej sfinansuje projekt wiaduktu oraz wykonanie jego konstrukcji i zjazdów wraz z nasypami, a miasto zapłaci za przebudowę układu dróg łączących zjazdy z wiaduktu z ulicami publicznymi i dojazdami do posesji (w tym budowę rond). Józefów pokryje też koszty wykupu pod inwestycję gruntów, które nie są terenem kolejowym. Wiceburmistrz zaznacza, że w tej sprawie przewidziane są jeszcze rozmowy dotyczące współfinansowania inwestycji drogowych przez starostwo, bo to właśnie w ciągu ulic powiatowych powstanie inwestycja.

Przejazd w Michalinie ma zostać zlikwidowany, ale w zamian powstaną bezkolizyjne przejścia podziemne. Przejazd przy stacji PKP w centrum Józefowa pozostanie w niezmienionej formie, ale tu również będą zbudowane przejścia podziemne z pochylniami. Również wiadukt na drodze 721 pozostanie nienaruszony (kolej nie jest właścicielem obiektu, a więc nie jest stroną do negocjacji w sprawie przebudowy i poszerzenia wiaduktu). PKP uwzględniły w planach budowę przejść podziemnych w pobliżu ulic Matejki i Cichej oraz po śladzie starej ul. Wiązowskiej w okolicy wiaduktu, o co upominały się władze Józefowa.

Oprócz samych rozwiązań dotyczących przejazdów omówiono jeszcze kilka innych spraw, m.in. kwestię hałasu powodowanego przez pociągi, czyli wyciszenia toru za pomocą ekranów akustycznych. Jak mówi wiceburmistrz Banaszek, jest to jeszcze kwestia otwarta, ponieważ decyzja środowiskowa narzuca obowiązek powtórnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, więc sprawa ekranów będzie analizowana na etapie powtórnej oceny.

PKP PLK S.A. zadeklarowały teraz, że przygotują projekt porozumienia regulującego ustalenia z miastem, które określi prawa i obowiązki każdej ze stron. Jak powiedział w rozmowie z „Linią” wiceburmistrz Banaszek, na obecnym etapie władze Józefowa czują się usatysfakcjonowane zaproponowanymi rozwiązaniami. Kolej przyjęła większość rozwiązań, które znalazły się w podpisanej przez ponad trzy tysiące mieszkańców petycji. Wprawdzie początkowo nie była brana pod uwagę likwidacja przejazdu drogowego w Michalinie, ale jednak jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pociągi będą jeździły częściej, a zamknięty na pięć minut szlaban spowoduje, że stojące po jednej i drugiej stronie auta będą dodatkowo zanieczyszczały powietrze.

…mieszkańcy trochę mniej
Wszystkie proponowane rozwiązania Wiesław Ogłoblin i Katarzyna Kościk, kierownik kontraktu, przedstawili mieszkańcom na spotkaniu, które odbyło się 9 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyli w nim także radni, osoby z grupy inicjatywnej „Nie dla podziału Józefowa przez PKP”, czyli grona zbierajęcego podpisy pod wspomnianą petycją, oraz mieszkańcy sąsiadujący z linią kolejową, projektowanym trzecim torem i wiaduktem. Ta ostatnia grupa wydaje się mieć najwięcej obaw związanych z inwestycją. Wśród wymienianych problemów znalazły się m.in. kwestie budowy wiaduktu, a nie tunelu (mieszkańcy obawiają się utraty nieruchomości, które zostaną wykupione pod inwestycję). Nie podobała im się także lokalizacja wiaduktu (zdaniem mieszkańców można by przesunąć go w stronę centrum, ponieważ w obecnej lokalizacji, czyli na granicy z Warszawą, znajduje się zbyt blisko przejazdu w Falenicy). Obawiają się też hałasu i negatywnego wpływu inwestycji na domy znajdujące się w sąsiedztwie torów.
Niestety, jak tłumaczył Wie-sław Ogłoblin, jest już za późno, żeby dyskutować o poważniejszych zmianach, takich jak przesunięcie wiaduktu czy zastąpienie go innym rozwiązaniem. Dla przedstawionych pomysłów została wydana decyzja. Nowe koncepcje wymagałyby nowej decyzji, co łączyłoby się z rezygnacją z realizacji inwestycji według planowanego harmonogramu. Kwestia ekranów akustycznych jest jeszcze możliwa do ustalenia, bo na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę sporządzana będzie ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Wielu mieszkańców negatywnie oceniło pomysł budowy trzeciego toru i zwiększenia zarówno prędkości, jak i częstotliwości przejazdów pociągów. Padały propozycje, by tor poprowadzić zupełnie inną trasą poza terenami zurbanizowanymi, zmniejszyć dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym, a nawet… skorzystać z rozwiązań japońskich i zbudować linię w powietrzu!

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Marek Banaszek zadeklarował, że miasto i mieszkańcy będą monitorować rozwój wydarzeń, uczestniczyć w planowanych postępowaniach i ewentualnie wnosić uwagi. Podobną deklarację złożył Piotr Gąszcz. – Będziemy przyglądać się realizacji kolejowej inwestycji, jeszcze raz przeanalizujemy zaproponowane przez mieszkańców rozwiązania (np. dotyczące technologii wiaduktu) i w razie potrzeby będziemy reagować – zapewnia przedstawiciel mieszkańców.

Inne ustalenia pomiędzy władzami a PKP

  • Budowa toalet przy stacjach kolejowych PKP Michalin oraz PKP Józefów. W tej sprawie miasto zwróci się do innej spółki – PKP S.A.
  • Zmiana organizacji ruchu przy przejazdach kolejowych. Kolej podtrzymuje swoje poparcie dla propozycji władz miasta, która dotyczy zmiany
    organizacji ruchu poprzez wprowadzenie pierwszeństwa dla zjeżdżających z przejazdu. Postulat ten powinien być jednak skierowany do zarządców dróg. Ustalono, że ta sprawa zostanie poruszona podczas tworzenia dokumentacji stałej organizacji ruchu.
  • Ekrany akustyczne. Przedstawiciele władz miasta podkreślili, że drzewa stanowią najlepszą barierę ochronną przed hałasem, i poprosili o to, aby podczas realizacji inwestycji ograniczyć wycinkę do minimum. Kolej zadeklarowała stałą współpracę z władzami Józefowa podczas prac projektowych, tak aby proponowane rozwiązania dotyczące ochrony przed hałasem pasowały do specyfiki miasta i były jak najlepiej wkomponowane w krajobraz.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.