Rewolucja nie tylko w gimnazjach

Łatwo nie będzie. Przekształcenie szkół, wygaszanie gimnazjów, likwidacja jednej placówki i dwa systemy nauki w tym samym czasie – takie skutki przyniesie wprowadzenie reformy oświaty w powiecie otwockim.

SYLWIA WYSOCKA

reformaedukacji2

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo Oświatowe organy zarządzające szkołami muszą dostosować placówki do obowiązujących przepisów. Dla powiatu, który prowadzi szkoły specjalne i ponadgimnazjalne, oznacza to przede wszystkim obowiązek przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie oraz likwidację gimnazjów. Ale z reformą wiąże się także konieczność dostosowania szkół ponadgimnazjalnych do systemu, w którym docelowo będą istnieć czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne.

Rada powiatu na sesji 7 lutego przyjęła uchwałę, która przystosowuje do nowych przepisów szkoły powiatowe oraz specjalne i ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu otwockiego, choć są one prowadzone przez inne organy (np. wchodzące w skład zespołów szkół w Karczewie czy Celestynowie). Przedstawiła też projekt sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, które będą działać od 2019 roku (szczegóły w ramce).

Dwa systemy w ponadgimnazjalnych
W szkołach ponadgimnazjalnych do 31 sierpnia 2019 roku młodzież będzie uczyła się według dotychczasowego modelu, czyli w trzyletnim liceum, czteroletnim technikum i prowadzącej klasy zasadniczej szkoły zawodowej trzyletniej szkole branżowej I stopnia. Faktyczne zmiany nastąpią od 1 września 2019 roku, kiedy pierwsi absolwenci opuszczą mury ośmioletnich szkół podstawowych. Wtedy do wyboru będą mieli czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum i trzyletnią szkołę branżową I stopnia. W powiecie otwockim będą to funkcjonujące dziś szkoły, ale dostosowane do nowych programów. Jednak na początku będą w nich prowadzone równolegle klasy uczące się według nowych i starych zasad. To znaczy, że kiedy we wrześniu 2019 roku naukę będą kontynuować pierwsi absolwenci ośmioletniej podstawówki, razem z nimi będzie uczyć się ostatni rocznik gimnazjum.

Ci pierwsi rozpoczną naukę zgodnie z nowym cyklem, np. w czteroletnim liceum, a drudzy według starego modelu, np. w trzyletnim liceum.

O jedną szkołę specjalną mniej
W przypadku szkolnictwa specjalnego zmiany najbardziej dotkną Powiatowe Gimnazjum Specjalne nr 21, które zakończy działalność 31 sierpnia 2019 roku. W pozostałych placówkach, będących głównie zespołami szkół (np. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. M. Konopnickiej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Literackiej 8 czy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie), prowadzone były sześcioletnie szkoły podstawowe, które zostaną przekształcone w placówki ośmioletnie. Jedynie szkoła w Świdrze zostanie wygaszona i nie powstanie tam inna placówka edukacyjna.

Jak tłumaczy w rozmowie z „Linią” Aneta Bartnicka, członek Zarządu Powiatu Otwockiego, pod uwagę brano różne rozwiązania, ale uwzględniając możliwości i bazę lokalową tej szkoły, nie wchodziły one w grę. – Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie doinwestować np. szkołę działającą w ramach ośrodka socjoterapii „Jędruś”, tym bardziej że to absolwenci tej podstawówki często kontynuowali naukę w placówce przy ul. Mickiewicza, niż powoływać nową szkołę w Świdrze. Już teraz zdarzało się, że mieliśmy kłopoty z naborem uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum nr 21, bo rodzice wybierając takie szkoły, szukają placówek z internatem, a tu takiej możliwości nie było.

Ognisko zostaje
Oprócz gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Otwocku jest jeszcze Ognisko Wychowawcze „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Co stanie się z tą placówką wraz z odpływem uczniów z gimnazjum? Ognisko, dla którego w połowie stycznia zarząd powiatu przyjął nowy regulamin organizacyjny, podlega Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i ma możliwość przyjęcia 80 wychowanków w wieku od pięciu do 18 lat.

W trzech miniśrodowiskach wychowawczych prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, organizuje wypoczynek letni i zimowy, święta i uroczystości dla wychowanków i lokalnego środowiska. Pobyt dzieci w ognisku jest dobrowolny i bezpłatny.

O przyszłość tej placówki spokojny jest Janusz Goliński, przewodniczący powiatowej komisji zdrowia, a także wieloletni wychowawca i kontynuator tradycji ognisk „Dziadka” Lisieckiego. – My już dużo wcześniej przewidzieliśmy skutek wprowadzanych zmian, dlatego zmieniliśmy strukturę. W ognisku są dzieci spoza gimnazjum, którym udzielamy pomocy. One przychodzą do nas dobrowolnie, co świadczy o tym, że takie miejsce jest potrzebne. Jestem pewien, że w funkcjonowaniu ogniska nic się nie zmieni. Mamy za duże możliwości  zaspokojenia oczekiwań lokalnego środowiska, żeby to zaprzepaścić – podkreśla Janusz Goliński.

O żadnej pewności nie wspomina jednak Roman Zdunik, członek zarządu powiatu, który nadzoruje PCPR. O tym, co będzie za dwa i pół roku, kiedy ostatni rocznik opuści Gimnazjum nr 21, nie chce się wypowiadać. – Opieram się na tym, co obowiązuje obecnie. Mamy zbyt mało informacji, tempo zmian również jest tak duże, że myślami nie wybiegam trzy lata naprzód – przyznaje w rozmowie z „Linią”.

Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych
przez powiat otwocki od 1 września 2019 r.

 • 1. Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, ul. Filipowicza 9, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr I.
 • 2. W ramach Zespołu Szkół nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10:
  • czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr III im. J. Słowackiego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr III;
  • czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
   w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
 • 3. W ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. S. Staszica w Otwocku, ul. Marii Konopnickiej 3:
  • pięcioletnie Technikum nr 1, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1;
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych.
 • 4. W ramach Zespołu Szkół nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7:
 • czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr II, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr II;
  • pięcioletnie Technikum nr 2, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2;
  • Szkoła Policealna nr 2.
 • 5. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. M. Konopnickiej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w Otwocku, ul. Majowa 17/19:
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1;
  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3;
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
 • 6. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8:
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr IV dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr IV;
  • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • pięcioletnie Technikum Specjalne nr 3 dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego nr 3;
  • Szkoła Policealna Specjalna nr 3 dla młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 • 7. W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10:
  • ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4.

KOMENTARZ

 • Aneta Bartnicka, członek Zarządu Powiatu Otwockiego
  Rada powiatu podjęła uchwałę intencyjną w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, który wprowadza ustawa Prawo Oświatowe, oraz ustalenia projektu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Z podjęciem tej uchwały wiąże się także trudna dla nas decyzja o wygaszeniu Powiatowego Gimnazjum nr 21. Decyzja ta jest wymuszona koniecznością dostosowania się do obowiązującego prawa, na mocy którego gimnazja mają być stopniowo wygaszane i do szkół tego typu nie należy prowadzić naboru już od września 2017 r.
  W czwartek, 9 lutego spotkałam się z radą pedagogiczną naszego powiatowego gimnazjum, żeby przekazać tę smutną informację. Szkoła będzie funkcjonowała do 2019 roku, ale dla pracujących tam nauczycieli stopniowo będzie brakować godzin, dlatego należało wcześniej poinformować pracowników, żeby sami także mogli przeciwdziałać utracie pracy. Będziemy starali się, w miarę możliwości, im w tym pomóc. Być może niektórzy znajdą zatrudnienie w naszych innych placówkach oświatowych, a nauczycielom chcącym uzupełnić wykształcenie zaproponujemy dofinansowanie.
  Dla wszystkich jest to przykra sytuacja. Wygaszamy szkołę z tradycjami, placówkę, w której młodzież niedostosowana społecznie znajdowała zrozumienie, fachową pomoc i zawsze mogła liczyć na wrażliwe i indywidualne podejście do swoich problemów.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.