Wybór należy do rodziców

We wtorek, 28 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów szkół podstawowych. Było ono poświęcone rozwiązaniom przyjętym przez gminę w związku ze zmianami w systemie oświaty. – Chcemy, aby rodzice podjęli samodzielne decyzje, ale zależy nam też, żeby od 1 września Szkoła Podstawowa nr 1 mogła działać w pełnym wymiarze. Dlatego chcieliśmy rozwiać wątpliwości – mówi burmistrz Dariusz Łokietek.

SYLWIA WYSOCKA

Wprowadzenie reformy oświaty w Karczewie burmistrz określił mianem małej rewolucji. O ile na terenach wiejskich szkoły z sześcioklasowych zmienią się w ośmioklasowe, to w stolicy gminy dodatkowo gimnazjum zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. Tak zdecydował najpierw kilkuosobowy zespół powołany do wdrażania reformy, a następnie rada miejska.

Kwestią do rozwiązania pozostało to, jak wypełnić nową szkołę uczniami. Zdecydowano, że dzieci, które od 1 września będą uczniami pierwszych klas, pójdą do szkoły zgodnie z nową rejonizacją. Pozostałe klasy w Szkole Podstawowej nr 1 powstaną, o ile rodzice zdecydują się posłać dzieci do nowej podstawówki. – Celem spotkania miało być udzielenie rodzicom  wszelkich informacji oraz zachęcenie ich do wyboru nowej szkoły – mówi burmistrz Dariusz Łokietek.

– Wyjaśniając wątpliwości, prezentując kadrę pedagogiczną i założenia nowej placówki, staraliśmy się zachęcić rodziców do podjęcia takich decyzji, by udało się utworzyć chociaż po jednej klasie w każdym roczniku – mówi burmistrz Karczewa. – Uważam, że jeśli ktoś mieszka w sąsiedztwie „Jedynki”, to racjonalny byłby wybór nowej szkoły, dzięki czemu dziecko miałoby blisko do domu, ale nikogo do niczego nie będziemy zmuszać. To ma być decyzja rodziców. Już raz przerabialiśmy ten temat przy tworzeniu klas sportowych. Wiemy, z jakimi trudnościami to się wiąże. Chcemy, żeby decyzje rodziców były dobrowolne, i będziemy je szanować – zastrzegł burmistrz.

Pozwólcie nam odnieść sukces
Pomocą w podjęciu decyzji miała być przygotowana przez kadrę gimnazjum prezentacja multimedialna, z której rodzice mogli dowiedzieć się, jak wyposażona jest nowa szkoła. Przyszła „Jedynka” ma 21 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, siłownię, bibliotekę, czytelnię, wielofunkcyjne boisko i stołówkę. Lekcje prowadzone są przy użyciu tablic i projektorów multimedialnych. Pracownia informatyczna została wyposażona w ubiegłym roku, a oprogramowanie pozwala na prowadzenie zajęć z różnych przedmiotów. Szkoła ma nowoczesne pracownie przedmiotowe – biologiczną, chemiczną, geograficzną i fizyczną, które pozwalają uczniom na samodzielne eksperymenty i rozwijanie zainteresowań. Nauczyciele gimnazjum od
1 września staną się nauczycielami SP nr 1. Mają więc za sobą wiele lat pracy z uczniami będącymi w wieku, który czasami określa się jako trudny. Zapewniają, że potrafią pomóc w rozwiązywaniu problemów.

– W swoich propozycjach dla uczniów i rodziców będziemy opierać się na doświadczeniu zdobytym przez blisko 20 lat pracy w gimnazjum. Zamierzamy kontynuować wiele tradycji, które wypracowała placówka, ale będziemy też bardzo elastyczni. Chcemy wprowadzać  innowacje, żeby „Jedynka” nie była gorsza od „Dwójki”. Wszystkim nam zależy, żeby obydwie szkoły odniosły sukces – mówiła prowadząca prezentację nauczycielka gimnazjum Grażyna Olszewska.

Szkoła planuje wiele nowych rozwiązań, żeby poprawić bezpieczeństwo dzieci. Skrzydło budynku ma zostać wyodrębnione wyłącznie dla uczniów klas I-IV. Placówka będzie monitorowana, zostanie też wprowadzony system ewidencji osób wchodzących i wychodzących. Szkoła będzie pracować na jedną zmianę, a to znaczy, że uczniowie starszych klas skończą zajęcia najpóźniej ok. godz. 15, a młodsze dzieci nawet ok. 12. Po lekcjach będą mogli iść na świetlice. Od września w szkole mogą działać dwie świetlice – jedna dla uczniów starszych, druga dla młodszych.

Szkoła zapowiada także, że będzie kontynuować wszystkie dobre praktyki stosowane dziś w celu uatrakcyjnienia swojej oferty. W gimnazjum działają kółka przedmiotowe, nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia dodatkowe z różnorodnych dyscyplin sportowych – to wszystko będzie dostępne dla dzieci ze szkoły podstawowej. Uczniowie gimnazjum odnosili sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych – taki same możliwości będą mieć uczniowie „Jedynki”. Szkoła kładła nacisk na współpracę z rodzicami i tak będzie nadal.

– Jesteśmy bardzo zdeterminowani. Chcemy, żeby Szkoła Podstawowa nr 1 była naprawdę numerem jeden w gminie. Zrobimy wszystko, żeby to była szkoła na miarę XXI wieku – deklarowała Grażyna Olszewska. – Sukcesem tej placówki będzie to, że od 1 września zapełni się uczniami. Prosimy rodziców, aby pozwolili nam odnieść sukces – apelowała.

Trudne decyzje
Rodzice zdają się rozumieć, że trudności nie wynikają ze złej woli władz samorządowych, ale są odpowiedzią na decyzje, które zapadły na wyższym szczeblu. Dlatego teraz trzeba znaleźć sposób, by dzieci jak najbardziej na tym skorzystały. Na część ich pytań, np. o nazwiska nauczycieli, którzy zajmą się nauczaniem początkowym w nowej szkole, nie padły jeszcze odpowiedzi. – Nie ingerujemy w to.

O tym będą decydować dyrektorzy szkół. Przy tworzeniu klas nauczania początkowego prawdopodobnie będziemy posiłkować się nauczycielami „Dwójki”. Na nie wiadomo, jaka będzie potrzeba, ile będzie klas – mówiła Ewa Kwasiborska, naczelnik wydziału oświaty w Karczewie. Inne obawy rodziców dotyczyły m.in. łączenia w klasach pierwszych dzieci z różnych roczników.

W tym roku do klas pierwszych poszły sześcio- i siedmiolatki. W „Dwójce” klasy tworzono z reguły zgodnie z rocznikiem. Gdyby teraz dzieci zdecydowały się przejść do „Jedynki”, być może wszystkie spotkałyby się w jednej klasie. Kolejną sprawą, o którą pytali rodzice, była kwestia oddzielenia dzieci młodszych od starszych. Nauczyciele nowej szkoły próbowali rozwiać te obawy, uspokajając, że dzieci w kolejnych klasach realizują tę samą podstawę programową, a kontakt z uczniami gimnazjum nie będzie stanowił problemu.  Rodziców interesowało także bezpieczne dojście do szkoły, czyli specjalne rozwiązanie w rejonie przejścia dla pieszych przy kościele. Chcieliby oni albo budowy sygnalizacji świetlnej, albo chociaż zatrudnienia osoby, która przeprowadzałaby dzieci przez jezdnię.

– Jeśli to ma być odpowiedzią na obawy rodziców, znajdziemy w budżecie potrzebne pieniądze – zapowiedział burmistrz Łokietek. Do 10 marca rodzice mają czas, żeby zadeklarować chęć przeniesienia dziecka do nowej szkoły. Deklaracja jest dokumentem wstępnym, po którym należy złożyć odpowiedni wniosek do dyrekcji obecnej szkoły. – Jestem dobrej myśli – komentował po spotkaniu burmistrz Łokietek. – Mam nadzieję, że
1 września będziemy mieć w Karczewie dwie szkoły, które będą działać w pełnym wymiarze od pierwszej do siódmej klasy – dodał.

To muszą wiedzieć rodzice uczniów

  • Tylko uczniowie klasy pierwszej 1 września obligatoryjnie pójdą do szkoły, w rejonie której mieszkają.
  • Rodzice pozostałych uczniów decydują, czy pozostawić dziecko w SP nr 2, czy zgodnie z nowym podziałem na obwody posłać dziecko do „Jedynki”.
  • Możliwe jest przejście do Szkoły Podstawowej nr 1 całej klasy, nawet gdy są w niej dzieci z obwodu „Dwójki”.
  • W przypadku, gdy rodzice nie zdecydują się na przeniesienie dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1, istnieje ryzyko, że w „Dwójce” lekcje będą odbywać się w systemie zmianowym, kończąc się późno po południu.
  • Aby powstała klasa w nowej szkole, powinno zebrać się co najmniej 15 uczniów.
  • Do 10 marca rodzice muszą zadeklarować chęć posłania dziecka do nowej szkoły. Pisemną deklarację należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Karczewie lub w sekretariacie swojej szkoły.
  • Już 10 marca na stronie internetowej urzędu pojawi się wstępna informacja o tym, ile osób zadeklarowało przejście do nowej szkoły. Jeśli okaże się, że jest zbyt mało chętnych, żeby utworzyć klasę, będzie jeszcze kilka dni na  to, by przekonać innych rodziców, aby cała klasa ze Szkoły
    Podstawowej nr 2 przeszła do „Jedynki”. Termin składania takich deklaracji mija 17 marca.
  • Deklaracje to nie wszystko. Rodzice muszą złożyć u dyrektora szkoły, w której uczą się dzieci, wniosek o zgodę na przeniesienie do „Jedynki”. Wnioski będą dostępne w sekretariacie SP nr 2 i w urzędzie miejskim.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.