Zgoda na galerię

Trwa moda na budowę centrów handlowych. Wkrótce przybędzie jeszcze jedno – tym razem w Józefowie. Rada miasta uchwaliła kontrowersyjny plan zagospodarowania przestrzennego pozwalający na budowę galerii w centrum Józefowa.

Budowa galerii to jeden z głównych punktów programu wyborczego burmistrza Stanisława Kruszewskiego

SYLWIA WYSOCKA

Po trwających wiele miesięcy pracach i kilku spotkaniach z udziałem mieszkańców, pod koniec lutego józefowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy ulicami: Wyszyńskiego, Parkową, Sosnową i Świderską. Plan dotyczący zadrzewionego dziś obszaru w centrum, na którym władze miasta chciałyby mieć prestiżową galerię handlową z restauracjami i kinem, od początku budził niepokój części mieszkańców. Wiele uwag formułowali m.in. bezpośredni sąsiedzi planowanej inwestycji. Obawiają się oni wzmożonego ruchu drogowego i związanych z nim uciążliwości, takich jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, zakorkowane drogi i okoliczne uliczki, bo przy galerii zaplanowano bardzo mało miejsc parkingowych. Jednak ich sprzeciw nigdy nie miał charakteru masowego. Do planów wpłynęło wprawdzie kilkadziesiąt uwag, ale od pojedynczych mieszkańców.

80 odrzuconych uwag
Głosowanie nad uchwałą poprzedzone było głosowaniem nad nieuwzględnionymi wcześniej przez burmistrza uwagami do planu. Wszystkie one, czyli ok. 80 uwag, zostały większością głosów radnych odrzucone (wcześniej kilka merytorycznych poprawek dotyczących np. zagęszczenia szpaleru zieleni czy stawki opłaty planistycznej zostało uwzględnionych i wprowadzonych do planu). Te nieuwzględnione dotyczyły wielu problemów, choć niektóre się powtarzały.

Część mieszkańców domagała się rezygnacji z budowy galerii wielkopowierzchniowej, inni chcieli zakazu lokalizacji supermarketu spożywczego, ograniczenia wielkości i wysokości inwestycji. Inni wskazywali na małą liczbę miejsc postojowych czy brak analizy skutków oddziaływania takich czynników jak wzmożony ruch drogowy. Znaczna część uwag została odrzucona z uzasadnieniem, że odnoszą się one nie do uchwalanego planu, ale do znanej mieszkańcom koncepcji architektonicznej galerii, która była wcześniej szeroko prezentowana przez władze miasta.

Plusy dodatnie i ujemne
Jeszcze przed głosowaniem radny Adrian Pyra wygłosił oświadczenie, w którym apelował o rezygnację z koncepcji budowy galerii, a jeśli to nie udałoby się, to przynajmniej o niedopuszczenie do ulokowania w niej sklepu spożywczego. – Nie mogę zgodzić się na taką inwestycję w centrum miasta, ponieważ już dziś mamy duże zagrożenie smogiem, a wprowadzenie w tym obszarze jeszcze większej liczby samochodów spotęguje problem. Ponadto w strategii rozwoju miasta podkreślamy wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. W promieniu kilometra znajduje się kilka sklepów. Dając zgodę na powstanie sklepu spożywczego, zabijamy lokalną przed- siębiorczość – mówił Pyra. Radny zgłosił też wniosek o zwiększenie liczby miejsc parkingowych z 12 do 30 na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynku. Wniosek nie był jednak poddany pod głosowanie, bo został zgłoszony w nieodpowiednim terminie.

Taki sam wniosek zgłosił wcześniej w formie uwagi wicestarosta Paweł Rupniewski. Został on odrzucony z uzasadnieniem, że większą liczbę miejsc parkingowych planuje się w galeriach na obrzeżach miast, a nie w centrum, gdzie część klientów stanowią okoliczni mieszkańcy, którzy mogą przyjść na zakupy piechotą. Radny Pyra apelował jeszcze o odrzucenie projektu uchwały.

Los na loterii
Innego zdania był wiceburmistrz Marek Banaszek, który zachęcał radnych do jego poparcia. – Od wielu lat miasto stara się o wykreowanie prawdziwego, godnego centrum.

W tym procesie kluczowym elementem jest wprowadzenie dobrej, centrotwórczej i uzasadnionej ekonomicznie zabudowy. Temu służy właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który z jednej strony otwiera mieszkańcom Józefowa drogę do prestiżowego obiektu z usługami handlu, gastronomii i kultury, z drugiej – zapewnia przychód do budżetu w wysokości 9 mln zł z tytułu sprzedaży gruntu i roczny wpływ z podatków od nieruchomości na poziomie 250 tys. zł – argumentował wiceburmistrz. – Dziś ten teren nie przynosi miastu ani specjalnego splendoru, ani dochodu, ale za to generuje koszty, bo musimy go sprzątać.

Od rady zależy, czy kupimy ten los na loterii, ponieważ jest szansa na stworzenie centrum, z którego będziemy dumni. W Józefowie mieszka 20 tysięcy ludzi. Uwagi do planu złożyło 12 osób. Nie twierdzę, że nie mają one prawa do swojego zdania, ale te uwagi wynikają z dużego niezrozumienia tematu oraz z wyolbrzymionych obaw – zaznaczył Banaszek.

Radni, poza wspomnianym Adrianem Pyrą, zdecydowali się zaryzykować i zagłosowali za przyjęciem uchwały. Jeśli nie byłoby do niej zastrzeżeń, pewnie spełniłyby się ubiegłoroczne obietnice burmistrza Stanisława Kruszewskiego, który zapowiadał, że w 2017 roku rozpocznie się poszukiwanie inwestora. Uchwała standardowo powinna wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ale jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi, bo najprawdopodobniej będzie ona zaskarżona.

Co zakłada plan miejscowy dla terenu, na którym ma powstać galeria?

  • Ustala, że przeznaczeniem podstawowym dla terenu są obiekty usług, w tym handlu, o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych – realizowane w formie pojedynczych budynków lub galerii handlowej nie większej niż 10 tys. m2.
  • Wysokość zabudowy określa jako nie większą niż 13,5 m, z dopuszczeniem podniesienia jej  do 16 m dla części zabudowy nie większej niż 20 proc. powierzchni rzutu budynku.
  • Na terenie można prowadzić usługi handlu, administracji, gastronomii, sportu i kultury.
  • Określa wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej niż 20 proc.
  • Określa liczbę miejsc postojowych dla parkingów i garaży na nie mniej niż 12 na każdy 1000 m2 powierzchni użytkowej (w przypadku maksymalnej powierzchni będzie to 120 miejsc postojowych), przy czym zakazuje budowy garaży naziemnych, nakazując garaże podziemne (maksymalnie jedną kondygnację).

Komentarz

  • Paweł Rupniewski, wicestarosta
    Radni, którzy zagłosowali za przyjęciem planu, pozostali głusi na uwagi zgłaszane przez mieszkańców, m.in. przeze mnie. Najwięcej moich wątpliwości budzi wskaźnik miejsc postojowych – 12 na 1000 m2 powierzchni. Na jednej z komisji zostaliśmy wprowadzeni w błąd, ponieważ na moją prośbę, aby projektant planu Izabela Sobierajska wskazała inne podwarszawskie miasto, w którym taki wskaźnik jest przyjęty, usłyszeliśmy, że tak jest w Otwocku przy planowanej galerii w centrum (tzw. dziurze – przyp. red.). Sprawdziłem to. Jak się okazało, taki zapis jest tylko w projekcie planu autorstwa pani Sobierajskiej. W Otwocku jest faktycznie 26-30 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej.
    Nie ma zatem żadnego przykładu galerii handlowej, przy której zakładano by tak mało miejsc parkingowych. Z rozmów z przedsiębiorcami wiem, że w ich przekonaniu nawet 20-30 miejsc postojowych może nie wystarczyć, bo jeśli nie będzie gdzie zaparkować, ludzie nie przyjdą do galerii. W Józefowie radni ignorują te argumenty, nie zdając sobie sprawy, że mogą zablokować całe miasto. Apelowałem, żeby zrobili szerszą analizę komunikacji w tym rejonie, ponieważ zajęli się niewielkim wycinkiem miasta, zezwalają na gęstą zabudowę, a warunki, które stawiają inwestorowi, są mało precyzyjne. Jeżeli później miasto nie zobowiąże inwestora do realizacji zakładanej koncepcji, to może on postawić budynek, który będzie niemiłą niespodzianką dla radnych i przede wszystkim dla mieszkańców. Myślę, że naszym kolejnym krokiem będzie próba zaskarżenia tego planu, zwłaszcza że argumenty podawane przy odrzuceniu części uwag są kuriozalne. Założenie, że w promieniu kilometra od galerii mieszka 30 proc. józefowian, którzy będą chodzić do niej na piechotę, jest tylko pobożnym życzeniem.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.