Czas na wybór szkoły

Do 3 kwietnia rodzice uczniów klas trzecich i szóstych mogą składać wnioski o przyjęcie ich dziecka od września do innej szkoły niż ta, do której obecnie uczęszcza. A jest w czym wybierać. Gimnazja, które zostaną przekształcone w podstawówki, rozszerzyły swoją ofertę edukacyjną o klasy sportowe, językowe i matematyczno-przyrodnicze

ALEKSANDRA CZAKOWSKA

Nerwy i niepokój związane z wprowadzeniem w Otwocku reformy oświaty wydają się już niepotrzebne. Jeszcze miesiąc temu rodziców przerażała myśl, że niektóre klasy szóste będą przenoszone do gimnazjów. Nie był to wymóg ustawowy, tylko rozwiązanie zaproponowane przez prezydenta i zespół do spraw wdrażania reformy oświaty w mieście. Chodziło o to, aby równomiernie zapełnić i dociążyć wszystkie szkoły, zwłaszcza gimnazja, które zostaną przekształcone w podstawówki. – Decyzja o tym, które z klas szóstych przejdą do gimnazjum, a które zostaną w podstawówce, zapadnie po feriach na spotkaniu rodziców z dyrektorami – mówiła podczas komisji oświaty w SP nr 1 wiceprezydent Agnieszka Wilczek.

Głos rodziców wysłuchany
Dopiero po rozmowach z rodzicami i naciskach z ich strony władze miasta postanowiły dać im możliwość wyboru szkoły, o co prosili. Pomocna okazała się też przeprowadzona w podstawówkach ankieta. Pokazała, że znajdą się chętni, którzy będą chcieli przenieść swoje dziecko do innej szkoły, aby można tam było od września utworzyć klasy. Obyło się więc bez przymuszania. Rodzice takich dzieci już teraz mogą składać wnioski do dyrektora gimnazjum, które zostanie przekształcone w szkołę podstawową, o przyjęcie do klasy czwartej lub szóstej. 15 marca prezydent Zbigniew Szczepaniak wydał zarządzenie w tej sprawie.

Z wyników ankiet prognozuje się, że w obecnych Gimnazjach nr 2 i nr 3 będzie po jednej klasie czwartej i siódmej (jeszcze przed poszerzeniem oferty edukacyjnej w tych szkołach). Problemu nie przewiduje się też w Gimnazjum nr 4. Gorzej sytuacja wygląda w Gimnazjum nr 1, gdzie, jak wynika z przeprowadzonych ankiet, jest mało chętnych.

Zasady wyboru

Rodzice uczniów szkoły podstawowej, w której są co najmniej dwie klasy trzecie, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy czwartej w jednej ze szkół podstawowych powstających z przekształcenia gimnazjów. Podobnie rodzice szóstoklasistów mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy siódmej w jednej z podstawówek, które powstaną z przekształcenia gimnazjów. Wnioski należy składać do 3 kwietnia. Druki są dostępne na stronie internetowej miasta http://www.otwock.pl oraz Oświaty Miejskiej http://www.oswiata-otwock.pl. Jeśli ktoś nie zdąży w tym terminie złożyć wniosku, będzie to oznaczać, że jego dziecko pozostanie w szkole, do której obecnie uczęszcza.

Gimnazja, które będą podstawówkami, walczą o uczniów poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej. Takie pomysły padały już podczas prac zespołu do spraw wdrażania reformy oświaty, podpowiadali to też radni. Dobrze, że w ostatniej chwili, dzięki zaangażowaniu grona pedagogicznego i dyrekcji gimnazjów, udało się je wprowadzić.

„Trójka” stawia na języki i królową nauk
Od 1 września w Szkole Podstawowej nr 3 (obecne Gimnazjum nr 3) planowane jest zwiększenie liczby godzin nauczania języków obcych
w klasach czwartych. Zamiast trzech godzin języka angielskiego tygodniowo czwartoklasiści będą się go uczyć codziennie po godzinie. Dodatkowo wprowadzona zostanie także jedna godzina tygodniowo języka niemieckiego, której podstawowy program nauczania nie przewiduje.

Nowatorską ofertę programu nauczania szkoła ma także dla uczniów przyszłych klas siódmych. We współpracy z Centrum Nauki Kopernik planuje realizowanie dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem nauki przedsiębiorczości. Planowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów ścisłych przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych przekazanych przez CNK oraz zajęcia warsztatowe w Warszawie.

„Dwójka” na sport
Uzdolnieni sportowo uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności w SP nr 2 (obecne Gimnazjum nr 2). Rada pedagogiczna zwróciła się do prezydenta z wnioskiem o wyrażenie zgody na otwarcie w klasach pierwszych, czwartych i siódmych oddziałów sportowych. Oprócz podstawowego programu zajęć uczniowie w ramach dodatkowych godzin wychowania fizycznego będą mogli rozwijać swoje umiejętności w grach zespołowych: siatkówce, koszykówce, tchoukballu, tag rugby, piłce ręcznej oraz w tańcu, gimnastyce i lekkoatletyce.

Utworzenie klas sportowych w „Dwójce” jest możliwe dzięki wybudowanemu dwa lata temu kompleksowi sportowemu. Szkoła zyskała wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę oraz trzytorową bieżnię wraz ze skocznią, a także stanowisko do rzutu kulą. Szkoła wyodrębniła także salę do nauki tańca.

Dni otwarte

  • Gimnazjum nr 2 (od września SP nr 2) przy ul. Poniatowskiego – 25 marca o godz. 9.00.
  • Gimnazjum nr 3 (od września SP nr 3) przy ul. Kościuszki – 25 marca o godz. 12.00.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.