Trudne czasy dla NPL-u

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska nie tylko w Otwocku ma problemy. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wysłał do Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na katastrofalny poziom finansowania NPL-u i wnosi o zwiększenie pieniędzy na ten cel. W przeciwnym razie grozi nam paraliż systemu opieki zdrowotnej.

SYLWIA WYSOCKA

Okazuje się, że problemy Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej dotyczą nie tylko otwockiej placówki. Zbyt niska wycena świadczeń i w konsekwencji problemy kadrowo-finansowe stanowią na tyle poważny problem dla jednostek, które zabezpieczają NPL, że stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSzP). Związek zrzesza ponad 120 szpitali i zakładów opieki zdrowotnej z całej Polski, a Powiatowe Centrum Zdrowia przy ul. Batorego w Otwocku jest jednym z nich.

Jest to stanowisko alarmujące, bo jak wynika z przesłanego do wiadomości redakcji przez PCZ pisma, „OZPSzP informuje o zagrożeniu zaprzestania usług w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z powodu braków kadrowych oraz zbyt niskiej wyceny świadczeń w tym zakresie”. Może temu zapobiec przede wszystkim zmiana finansowania NPL-u. W związku z tym Zarząd OZPSzP pisze do Ministerstwa Zdrowia: „Wnosimy o zwiększenie stawki dobowego zabezpieczenia oraz ustawowego zobowiązania lekarzy POZ do uczestniczenia w zabezpieczeniu tych świadczeń. Wnosimy również o modyfikację wymogów świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej tak, aby umożliwić świadczeniodawcom podjęcie się realizacji tego działania. Brak funkcjonowania NPL-u spowoduje paraliż systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz będzie stanowił krytyczne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców”.

Pismo trafiło do ministerstwa 17 marca i czeka na odpowiedź. Poproszona przez „Linię” o komentarz, prezes PCZ w Otwocku Henryka Romanow napisała: „Odnosząc się do przyjętego stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie nocnej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, uprzejmie informuję, że problem niedofinansowania tego rodzaju świadczeń zdrowotnych narasta od wielu lat. Powstanie w 2003 roku Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia >>Porozumienie Zielonogórskie<< w kolejnych latach działalności ograniczyło zakres działania lekarzy POZ. Jednocześnie wraz ze zwiększeniem zakresu działania Nocnej Pomocy Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej oraz opieki pielęgniarskiej nie nastąpiło dostosowanie właściwego finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozbieżność między zapotrzebowaniami na te usługi a ich finansowaniem powoduje narastające problemy co najmniej od 2010 roku. Stanowisko OZPSzP skierowane do Ministerstwa Zdrowia jest wyrazem głębokiej troski o dalszy los działalności nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej”.
Pozostaje mieć nadzieję, że pismo przyniesie skutek w postaci systemowych rozwiązań i nie przekonamy się na własnej skórze, jak będzie wyglądać opieka medyczna bez Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.