Trudne czasy dla NPL-u

Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska nie tylko w Otwocku ma problemy. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wysłał do Ministerstwa Zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na katastrofalny poziom finansowania NPL-u i wnosi o zwiększenie pieniędzy na ten cel. W przeciwnym razie grozi nam paraliż systemu opieki zdrowotnej.

SYLWIA WYSOCKA

Okazuje się, że problemy Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej dotyczą nie tylko otwockiej placówki. Zbyt niska wycena świadczeń i w konsekwencji problemy kadrowo-finansowe stanowią na tyle poważny problem dla jednostek, które zabezpieczają NPL, że stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSzP). Związek zrzesza ponad 120 szpitali i zakładów opieki zdrowotnej z całej Polski, a Powiatowe Centrum Zdrowia przy ul. Batorego w Otwocku jest jednym z nich.

Jest to stanowisko alarmujące, bo jak wynika z przesłanego do wiadomości redakcji przez PCZ pisma, „OZPSzP informuje o zagrożeniu zaprzestania usług w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z powodu braków kadrowych oraz zbyt niskiej wyceny świadczeń w tym zakresie”. Może temu zapobiec przede wszystkim zmiana finansowania NPL-u. W związku z tym Zarząd OZPSzP pisze do Ministerstwa Zdrowia: „Wnosimy o zwiększenie stawki dobowego zabezpieczenia oraz ustawowego zobowiązania lekarzy POZ do uczestniczenia w zabezpieczeniu tych świadczeń. Wnosimy również o modyfikację wymogów świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej tak, aby umożliwić świadczeniodawcom podjęcie się realizacji tego działania. Brak funkcjonowania NPL-u spowoduje paraliż systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz będzie stanowił krytyczne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców”.

Pismo trafiło do ministerstwa 17 marca i czeka na odpowiedź. Poproszona przez „Linię” o komentarz, prezes PCZ w Otwocku Henryka Romanow napisała: „Odnosząc się do przyjętego stanowiska Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie nocnej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, uprzejmie informuję, że problem niedofinansowania tego rodzaju świadczeń zdrowotnych narasta od wielu lat. Powstanie w 2003 roku Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia >>Porozumienie Zielonogórskie<< w kolejnych latach działalności ograniczyło zakres działania lekarzy POZ. Jednocześnie wraz ze zwiększeniem zakresu działania Nocnej Pomocy Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej oraz opieki pielęgniarskiej nie nastąpiło dostosowanie właściwego finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozbieżność między zapotrzebowaniami na te usługi a ich finansowaniem powoduje narastające problemy co najmniej od 2010 roku. Stanowisko OZPSzP skierowane do Ministerstwa Zdrowia jest wyrazem głębokiej troski o dalszy los działalności nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej”.
Pozostaje mieć nadzieję, że pismo przyniesie skutek w postaci systemowych rozwiązań i nie przekonamy się na własnej skórze, jak będzie wyglądać opieka medyczna bez Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl