Nie ma rewitalizacji bez konsultacji!

Po poprawkach Karczew po raz drugi uchwalił Program rewitalizacji dla gminy na lata 2016-2023. Jeśli zostanie on wpisany na listę Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego, gmina ma szanse powalczyć o pieniądze na odrestaurowanie Rynku Zygmunta Starego. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania rynku planowane są w połowie kwietnia.

SYLWIA WYSOCKA

Z programami rewitalizacji dla gmin nie jest łatwo. Wiele z tych, które zostały uchwalone jeszcze w ubiegłym roku, wraca pod obrady rad miasta, bo wymagają poprawek i uzupełnień. Tak było np. w Józefowie (więcej o tamtejszym programie rewitalizacji piszemy na str. 27), tak jest też w przypadku Karczewa. Obydwie gminy zastosowały się już do uwag i naniosły poprawki.

Karczewscy radni po raz kolejny podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji na sesji 29 marca. Teraz gmina czeka na decyzję, czy zostanie on zaopiniowany pozytywnie i wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Jeśli tak, będzie można ubiegać się o dofinansowanie zadań ujętych w programie.

Rewolucji na rynku nie będzie
Jednym z pierwszych przedsięwzięć, które Karczew chciałby zrealizować, jest rewitalizacja Rynku Zygmunta Starego. Wydawało się, że teraz nie ma na to szans, ale gdy okazało się, że konkurs na rewitalizację obszarów zmarginalizowanych trwa do 28 kwietnia, gmina wciąż może ubiegać się o unijne pieniądze. Tym bardziej że prace nad programem funkcjonalno-użytkowym zagospodarowania rynku trwają już od początku roku. Czuwa nad nimi warszawska architekt Joanna Wójcik.

Rewitalizacja rynku obejmie stworzenie miejsc do odpoczynku i rekreacji, zagospodarowanie terenów zielonych oraz prace budowlane i organizację imprez w oparciu o powstałą infrastrukturę. Nie ma powodów do obaw, bo ma to niewiele wspólnego z „rewolucyjnymi” projektami, które na potrzeby konkursu stworzyli kiedyś studenci architektury krajobrazu warszawskiej SGGW.

– Koncepcje, które pojawiły się w ubiegłym roku w wyniku konkursu, to były niekonsultowane z mieszkańcami, trochę futurystyczne wizje studentów – przyznaje w rozmowie z „Linią” wiceburmistrz Karczewa Bartłomiej Tkaczyk. – Część zaproponowanych w nich ciekawych rozwiązań, np. dodatkowe pergole, miejsca parkingowe czy podświetlenia, przeniesiono do programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji rynku. Inne zostały pominięte.
Nie będziemy korzystać z kontrowersyjnych propozycji, takich jak np. przeniesienie pomnika Orła Białego gdzie indziej, chociaż rozważany jest pomysł odwrócenia go w inną stronę, aby podczas uroczystości delegacje nie stały na ulicy, tylko na placu – tłumaczy wiceburmistrz.

– Zaproponowane zostanie także przesunięcie ulicy wyjazdowej z rynku, aby powiększyć teren placu przed sklepami. Można by go zagospodarować na kawiarenki czy letnie ogródki. Jednak te propozycje będą podlegały konsultacjom. Jeśli większość mieszkańców opowie się za tym, aby wszystko zostało po staremu, nie zrobimy nic wbrew ich woli – deklaruje wiceburmistrz.

W internecie i na spotkaniach
Konsultacje społeczne rozpoczną się prawdopodobnie między 15 a 20 kwietnia. Założenia programu znajdą się najpierw na stronie internetowej urzędu miasta, aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Później w urzędzie odbędzie się spotkanie i wtedy każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi. Następnie projektant uwzględni je we właściwym dokumencie, który będzie jeszcze opiniowany przez radę miejską.

Na potrzeby konkursu trwa teraz opracowywanie kosztorysu. Jego ostateczna wersja będzie zależeć od tego, jak dużo zaproponowanych rozwiązań zostanie zaakceptowanych przez mieszkańców. Szacunkowa wartość maksymalnej wersji, zakładającej przebudowę ulicy i odwrócenie pomnika, to ok. 7 mln zł. Ale we wniosku, który ma być złożony, będą ujęte dwa dodatkowe zadania: termomodernizacja miejskiej hali sportowej i instalacja klimatyzacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Według szacunków całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 75 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Rewitalizacja

  • To kompleksowy program działań systemowych mających na celu kształtowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Karczew. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w programie przyczynią się do rozwiązania problemów ujawnionych na obszarze zdegradowanym w ramach przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Opracowanie programu rewitalizacji umożliwi aplikowanie o środki pomocowe, w szczególności  środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.