Prezydent odmówił Saterowi

Idąc za głosem mieszkańców i rady miasta prezydent Zbigniew Szczepaniak po raz drugi wydał odmowną decyzję w sprawie planów rozbudowy składowiska Sater (Amest) w Otwocku-Świerku. Należy jednak przypuszczać, że spółka po raz kolejny odwoła się od niej.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Planowana przez spółkę Amest (dawniej Sater) Otwock inwestycja na terenie 3 tys. ha, który przylega do składowiska, po raz kolejny oddala się w czasie. Od końca 2013 roku inwestor stara się uzyskać stosowne pozwolenia, w tym tzw. decyzję środowiskową wydawaną przez prezydenta.

Zbigniew Szczepaniak już raz odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne na terenie składowiska. Spółka Amest Otwock skutecznie odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i sprawa ponownie wróciła do rozpatrzenia. Decyzją z 6 kwietnia prezydent podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko. Jako główną przyczynę odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań podał „niezgodność lokalizacji tego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym planowana jest inwestycja”. Wszystko wskazuje na to, że bieg spraw się powtórzy i wydana decyzja zostanie ponownie zaskarżona do SKO.

Przypomnijmy, że na tym terenie miałyby powstać: sortownia odpadów, kompostownia, biofiltr, plac dojrzewania kompostu, magazyn odpadów niebezpiecznych i infrastruktury pomocniczej. Łączna maksymalna wydajność zakładu miała wynosić do 65 tys. ton odpadów rocznie.

  • wioska says:

    no to się Wielce Czcigodny Pan Prezydęt obudził, ah, oh, bhawo, w samą porę te protesty, już interes zamykają, już pachnie ładnie, ah, oh, dzięki, bhawo!

One thought on “Prezydent odmówił Saterowi”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kontakt

05-400 OTWOCK, ul. Górna 9
tel./fax 22 710 12 10
tel. 22 710 0 999
e-mail: redakcja@linia.com.pl