Kolejny (prze)targ na oczyszczalnię

Józefów domaga się od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie budowy planowanej oczyszczalni ścieków. Rada miasta podjęła na sesji oficjalne stanowisko w tej sprawie. Tymczasem burmistrz ogłosił przetarg na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Termin rozpoczęcia nadzoru wyznaczono na 1 lipca 2017 r..

SYLWIA WYSOCKA

W styczniu ubiegłego roku władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dużej inwestycji pod nazwą „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”. W ramach tego projektu chcą wybudować oczyszczalnię ścieków, pompownię, ok. 20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 21 km sieci wodociągowej. W sumie inwestycja ma kosztować 87 mln zł. Józefów wnioskuje o dotację w wysokości 43 mln zł. Do tej pory konkurs nie został rozstrzygnięty, choć w lipcu ubiegłego roku józefowski projekt znalazł się na 91. pozycji listy rankingowej.

Spotkanie w NFOŚ i stanowisko rady
Józefów nie zamierza dłużej czekać. 10 maja władze miasta spotkały się z przedstawicielami NFOŚiGW, domagając się wyjaśnień. – Zapytaliśmy, dlaczego konkurs do tej pory nie został rozstrzygnięty. Wniosek złożono w styczniu 2016 r., rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić w czerwcu 2016 r. Później ten termin był przesuwany na sierpień i październik – mówi burmistrz Stanisław Kruszewski. – Zwróciliśmy przedstawicielom funduszu uwagę, że mamy rok opóźnienia i nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Tym bardziej, że już latem ubiegłego roku otrzymaliśmy informacje, że wniosek jest przygotowany bardzo dobrze zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Jeżeli tak jest, a potwierdzenie tego otrzymaliśmy podczas spotkania, to należy rozstrzygnąć konkurs. Otrzymaliśmy zapewnienie, że spotkanie z 10 maja zostanie zrelacjonowane zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Teraz powinniśmy czekać na odpowiedź. Nikt nie umiał powiedzieć, jakie są zarzuty wobec wniosku i dlaczego pozostaje on bez dofinansowania – relacjonuje burmistrz Józefowa.

Aby wzmocnić nacisk na NFOŚIGW, władze miasta zdecydowały się na jeszcze jeden krok. Tego samego dnia na sesji radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają zaniepokojenie przedłużającym się brakiem decyzji i apelują o jak najszybsze rozstrzygnięcie sprawy przyznania dofinansowania. Brak tej decyzji jest w opinii rady „trudny do zrozumienia i znacząco wpływa na wydatkowanie pieniędzy z budżetu miasta”. Józefów od stycznia 2016 r. zabezpiecza pieniądze na wkład własny, który wynosi 28 mln zł, co ogranicza możliwości rozwojowe miasta.

A przetargi swoją drogą…
Decyzji o dofinansowaniu nie ma, ale miasto nie czeka bezczynnie i nie rezygnuje z ogłaszania przetargów związanych z budową oczyszczalni.
2 maja wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę rury odprowadzającej do Świdra oczyszczone ścieki. Na stronach internetowych urzędu miasta ukazała się też informacja o kolejnym przetargu, tym razem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi. Termin składania ofert mija 31 maja. Nadzór ma być prowadzony od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2019 r.

Poprosiliśmy burmistrza Józefowa o komentarz do tych działań, ale odmówił udzielenia jasnej odpowiedzi na pytanie, czy miasto będzie realizować inwestycję bez unijnego dofinansowania. – Jest za wcześnie, aby to komentować. Mamy stanowisko rady miasta, czekamy na decyzję NFOŚIGW. Rozstrzygnięcia w sprawie dalszych posunięć będą zapadać podczas sesji – powiedział burmistrz Kruszewski. Pewnej wskazówki udzielił za to wiceburmistrz Marek Banaszek. Na pytanie, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty mimo braku dofinansowania, odparł, że odpowiedź jest w budżecie miasta. – Robimy swoje, mamy budżet i musimy go realizować – stwierdził. W budżecie Józefowa na integrację i rozwój gospodarki wodno-ściekowej przewidziano 13 mln 874 tys. 464 zł.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.