Odwodnienie z pomysłem

– Woda nas zalewa! – mieszkańcy Jabłonny Wschodniej od kilku lat bezskutecznie wołają o pomoc. Nareszcie ich głos został usłyszany. Na osiedlu zostaną wybudowane rowy odwadniające, przy górze Meran powstanie zbiornik retencyjny, a jeziorko Czyste, gdzie spłynie nadmiar wody, będzie pogłębione.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Dzięki specustawie już za ok. trzy lata możemy cieszyć się nowym miejscem do rekreacji w Otwocku

Sprawa odwodnienia Jabłonny Wschodniej ciągnie się już prawie 10 lat. Do tej pory nie zostały wprowadzone rozwiązania, dzięki którym można by poradzić sobie z nadmiarem wody zalewającej po każdych opadach drogi i domy mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych.

Projekt czeka
W 2013 roku została wykonana koncepcja, która zakładała wykopanie rowu opaskowego przy ul. Niezapominajki, zbiornika retencyjnego na naturalnym obniżeniu terenu pod Meranem i rowu odprowadzającego wodę do istniejącego kanału południowego. Projekt zakładał też przechwycenie wody z istniejącego rowu z terenu ogródków działkowych. W propozycji budżetu na 2015 rok prezydent uwzględnił 480 tys. zł na budowę rowu opaskowego. Jednak rada miasta nie wyraziła zgody na wykopanie samego rowu bez utworzenia zbiornika retencyjnego. W efekcie to zadanie zostało podzielone na dwie inwestycje, na które radni dodatkowo zwiększyli środki. Pierwszą miała być budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Stawowej oraz budowa i remont rowów wewnątrz os. Jabłonna Wschodnia (400 tys. zł), drugą – projekt i budowa zbiorników retencyjno-rekreacyjnych przy górze Meran (280 tys. zł). Zapisy te nie zostały jednak zrealizowane przez prezydenta. W tym roku osiedle znów jest podtapiane. Sytuacja kryzysowa sprzed kilku tygodni zmusiła władze miasta do ponownego podjęcia tematu. Na szczęście dla mieszkańców radni i prezydent doszli do porozumienia w tej sprawie.

Projekt odwodnienia osiedla przeleżał w urzędowych szafach kilka lat i może teraz w końcu doczeka się realizacji. Powrócił pomysł budowy rowu opaskowego wokół ul. Niezapominajki i zbiornika retencyjnego pod Meranem.

– Wybudowanie tego rowu byłoby pierwszym etapem ściągnięcia wody z północnych terenów – przekonywał na komisji budżetu i inwestycji prezydent Zbigniew Szczepaniak. To jednak trochę potrwa, dlatego mieszkańcy oczekują szybszej, doraźnej pomocy w postaci nowych rowów odwadniających na samym osiedlu. Takie prace już rozpoczęły się na początku maja po interwencji radnych, o czym pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów „Linii”.

Nad wodę pod Meranem?
Otwoccy radni widzą potencjał w terenie, na którym ma powstać zbiornik retencyjny, i chcą, żeby to miejsce w przyszłości służyło mieszkańcom do rekreacji. – To byłby świetny teren na letni wypoczynek dla wszystkich mieszkańców Otwocka, a z drugiej strony regulowałby stosunki wodne osiedla Jabłonna. Dlatego proponujemy, aby najpierw podjąć działania w newralgicznych miejscach wewnątrz osiedla, gdzie należy przystąpić do budowy rowów odwadniających, następnie rowu wzdłuż ul. Niezapominajki, a potem połączenia ze zbiornikiem, czyli dawnym jeziorem Czyste pod Meranem. Równolegle powinniśmy opracowywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby umieścić na tych terenach zbiorniki retencyjne w punkcie jeziora Czyste i zbiornik awaryjny przed stokiem góry Meran. Dzięki zastosowaniu specustawy już za mniej więcej trzy lata będziemy mogli cieszyć się nowym miejscem do rekreacji w Ot-wocku – uważają przewodniczący rady miasta Jarosław Margielski i radna z tego okręgu Monika Kwiek.

Jednak prezydent studzi ten zapał. – Jak najbardziej jestem za kompleksowym rozwiązaniem problemu. Odnosząc się do pomysłu turystycznego wykorzystania tego terenu, proponowałbym trochę spokoju. Na pewno nigdy nie zrobimy tam kąpieliska, bo woda, która spływa z działek, musiałaby być badana. Najważniejsze, że możemy tam zrobić retencje wody, nawet przy założeniu, że „zalejemy” ogródki działkowe, bo najistotniejsze jest, żeby spuścić wodę z terenu osiedla Jabłonna Wschodnia – uważa Zbigniew Szczepaniak.

Pomoc w drodze
Radni po ustaleniach z mieszkańcami osiedla na komisji budżetu przegłosowali skierowany do prezydenta wniosek o wykopanie jeszcze w tym roku rowów na odcinkach ulic: Niezapominajki, Kaczeńców i Jaśminowej w ramach doraźnych prac, które ma przeprowadzić OPWiK. Szef rady miasta zgłosił też wniosek o przygotowanie zmian w studium oraz przystąpienie do zmiany miejscowych planów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych przy ul. Stawowej oraz zbiornika do odbioru wód z terenu osiedla Jabłonna Wschodnia pod Meranem. Podczas sesji rady miasta 25 maja radni przeznaczyli 250 tys. zł na budowę rowu opaskowego wzdłuż ul. Niezapominajki oraz odprowadzenie wód w kierunku zlewni (dawnego jeziora Czyste).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.