WYCINKA TYLKO NA ZGŁOSZENIE

Koniec z samowolą! Od 17 czerwca obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące wycinania drzew. Jeśli chcesz usunąć drzewo ze swojej posesji, musisz wcześniej zgłosić taki zamiar do urzędu miasta, który może wnieść sprzeciw. Za uruchamianie pił na własną rękę grożą kary pieniężne.

ALEKSANDRA CZAJKOWSKA

Wprowadzone przez sejm nowe przepisy mają zapobiec masowemu znikaniu drzew i krzewów z prywatnych działek, co miało miejsce od stycznia br. Do tej pory aby je wyciąć, niepotrzebna była żadna zgoda czy decyzja.

Piły i siekiery pracowały często od świtu do nocy, a tereny zielone zaczęły znikać w ekspresowym tempie. Po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody nie będzie już tak łatwo.

Wycinanie kontrolowane

Teraz osoba, która zechce wyciąć drzewo lub krzew z prywatnej działki, musi dokonać zgłoszenia takiego zamiaru w urzędzie miasta w wydziale ochrony środowiska. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być wycięte oraz rysunek albo mapkę określającą jego lokalizację na działce. Następnie urzędnicy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonają oględzin drzew w terenie i sprawdzą zasadność ich usunięcia. Jeżeli nie zgłoszą sprzeciwu przez 14 dni od dnia wizyty, piły mogą pójść w ruch.

Ale urząd może też w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (właściciel działki zostanie o tym poinformowany pisemnie), co oznacza, że nie ma zgody na wycinkę. Jeżeli właściciel działki nie usunie drzew przed upływem pół roku od przeprowadzenia przez urzędników oględzin, wycinka może nastąpić tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Za usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na złożenie sprzeciwu przez urząd albo jeśli taki zakaz zostanie wydany, wymierzona zostanie kara pieniężna.

Obecnie jej wysokość zgodnie z uchwałą rady miasta Otwocka wynosi: 500 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa oraz 200 zł za metr kwadratowy powierzchni krzewów. Ale to się zmieni. Najpóźniej za miesiąc minister środowiska wyda rozporządzenie, w którym określi nowe wysokości stawek opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów. Mają one być zróżnicowane m.in. ze względu na wiek i gatunek drzewa.

Oznacza to, że rada miasta nie będzie już określała wysokości opłat, bo jest to wyłącznie w kompetencji ministra. Nie można też wycinać drzew przy drogach bez uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Pięcioletnia kwarantanna
Nowa ustawa o ochronie przyrody wprowadza też pięcioletni zakaz wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej działki, na której zostały wycięte drzewa. Oznacza to, że jeśli prywatny właściciel będzie chciał coś wybudować na tej części nieruchomości, gdzie rosły drzewa, musi odczekać pięć lat od dnia dokonania przez urzędników oględzin usuniętych drzew. Jeżeli wystąpi o pozwolenie na budowę wcześniej, zapłaci za wycinkę. Dotyczy to także osób, które w tym czasie kupią nieruchomość.

Dlatego kupujący będzie miał wgląd do protokołu z oględzin, aby wiedział, kiedy będzie mógł rozpocząć inwestycję. W ustawie jest jednak luka, bo zakaz nie obowiązuje w sytuacji, kiedy inwestycja np. budowa parkingu, prowadzona jest na zgłoszenie. Miejscy urzędnicy mają prawo kontrolować przez pięć lat, czy na działce rzeczywiście nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Jeśli tak się stanie, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara administracyjna.

Kiedy niepotrzebne jest zezwolenie?

W myśl nowych przepisów na gruntach innych niż leśne bez zezwolenia prezydenta miasta można usunąć drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  w przypadku drzew o obwodach większych niż wymienione właściciel działki musi uzyskać zezwolenie (w przypadku działalności gospodarczej) na wycinkę lub dokonać zgłoszenia jej zamiaru (w przypadku działek prywatnych).
 • Przypominamy, że niezmienne podmioty inne niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą uzyskać zezwolenie prezydenta miasta na usunięcie drzew.
 • Szczegółowe informacje na temat nowych przepisów można uzyskać w Urzędzie Miasta Otwocka, bud. c, pok. nr 4, tel. 22 779 20 01 wew. 171, e-mail: srodowisko@otwock.pl.

One thought on “WYCINKA TYLKO NA ZGŁOSZENIE

 • 21 czerwca 2017 o 17:43
  Permalink

  to ma 0 sensu wytniesz drzewa tak jak byś to zrobił przed ta ustawą LOL

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.