W sieci będą lepiej leczyć?

Powiatowe Centrum Zdrowia przy ul. Batorego,Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Europejskie Centrum Zdrowia oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy – te placówki znalazły się w gronie 82 zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali na Mazowszu.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego
w szpitalach. Pozwolą też zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Podczas konferencji prasowej 28 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, na której prezentowano listę szpitali zakwalifikowanych do sieci, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślał, że wprowadzane w życie zmiany spowodują poprawę opieki medycznej.

– To jest wprawdzie kwestia obserwacji tego, co będzie się działo, ale uważam, że to krok w odpowiednim kierunku, ponieważ zakłada większą uczciwość i transparentność. Pieniądze w służbie zdrowia będą lepiej wydatkowane zgodnie z faktycznymi potrzebami pacjentów –mówił wojewoda.

Leczenie na poziomie

Szpitale, które znalazły się na liście, zostały zakwalifikowane do poszczególnych poziomów zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali. Te poziomy dzielą się na podstawowe (szpitale I, II lub III stopnia) i specjalistyczne (szpitale pediatryczne, pulmonologiczne, onkologiczne i ogólnopolskie). Wśród szpitali I stopnia (są to przede wszystkim szpitale powiatowe) znalazło się Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Na liście szpitali onkologicznych i pulmonologicznych widnieją ECZ przy ul. Borowej oraz Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Narutowicza. Natomiast Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof.
A.Grucy zakwalifikowano jako szpital ogólnopolski.

W ramach kwalifikacji każdej placówce wskazano profil świadczeń szpitalnych (np. profil Powiatowego Centrum Zdrowia tworzą: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, izba przyjęć, neonatologia, pediatria oraz położnictwo i ginekologia) oraz dodatkowe rodzaje świadczeń, których będzie mogła udzielać pod warunkiem, że zrobi to na podstawie umowy z NFZ z ostatnich dwóch lat. Dotyczy to np. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach, określonych rodzajów rehabilitacji czy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  W przypadku PCZ przy ul. Batorego te dodatkowe rodzaje świadczeń to: porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacja lecznicza i świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym m.in. nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Szpital zakwalifikowany do sieci uzyska prawo zawarcia umowy zNFZ z pominięciem trybu konkursowego. Podstawą finansowania placówek w sieci będzie ryczałt, którego wysokość wylicza się na podstawie liczby i struktury świadczeń określonych w sprawozdaniu za poprzedni okres. W pierwszym kwartale funkcjonowania sieci pod uwagę będą
brane świadczenia udzielone przez szpitalw2015 roku (ale według ceny obowiązującej w dniu wejścia w życie powołanych sieci). Ryczałt zostanie wyliczony według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia, który będzie jednakowy dla wszystkich placówek. Odrębnie finansowane będą jednak świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, np. odbieranie porodów, udzielanie pomocy w razie zawałów serca, programy
lekowe, endoprotezy stawów biodrowego i kolanowego, usunięcie zaćmy, przeszczepy czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym.

–Wyodrębniliśmy je z finansowania ryczałtowego, żeby płatnik mógł reagować na faktyczne potrzeby społeczeństwa w tym zakresie – tłumaczy Filip Nowak, dyrektor mazowieckiego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Co z tego będzie mieć pacjent?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w informatorze wydanym przez ministerstwo zdrowia w punkcie opisującym korzyści dla pacjenta znajdujemy takie ogólniki jak: „sieć szpitali wprowadzi kompleksową
opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje szpital. Koniec z dzieleniem pacjentów na lepszych i gorszych” albo „wprowadzenie sieci spowoduje znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć” czy „szpital będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację”.

Szef mazowieckiego oddziału NFZ na wspominanej konferencji też nie dawał jasnych komunikatów:

– Korzyścią dla pacjenta, jeśli chodzi o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy poradni, jest włączenie świadczeń ambulatoryjnych do lecznictwa szpitalnego. Pacjent, który jest prowadzony przez lekarza z oddziału, będzie miał łatwy dostęp do porad i do kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym. Mam nadzieję, że to wpłynie na skrócenie kolejek, ale musimy poczekać i zobaczyć, jak zadziała ten system – mówił Filip Nowak.

Odpowiadając na pytanie, co z pacjentami oczekującymi już w kolejkach do szpitali, które nie zakwalifikowały
się do sieci, stwierdził: – Jest system przekazywania pacjentów placówkom i tworzenia kolejek w szpitalach, które mają kontrakt. Co więcej, będzie przecież istnieć życie poza siecią – jesteśmy w przededniu ogłaszania postępowań konkursowych. Pacjenci najlepszych placówek, które wygrają te konkursy, nie powinni czuć się zagrożeni.

Czy kolejki po przekazaniu pacjentów z jednego szpitala do drugiego będą krótsze? –W tej chwili nie znamy odpowiedzi na to pytanie – przyznaje w rozmowie telefonicznej z „Linią” dyrektor ds. medycznych PCZ Marcin Ozdarski. O wielkiej niewiadomej mówi też wicestarosta powiatu otwockiego. – Nie ma aktów wykonawczych do
ustawy, wiele rzeczy ma się dopiero wyjaśnić – zauważa wicestarosta Paweł Rupniewski, który cieszy się, że powiatowy szpital w Otwocku znalazł się w sieci. Ale nie ukrywa, że nie wie nawet, co będzie działo się w lipcu, bo szpitale mają podpisane umowy do końca czerwca, a sieci mają funkcjonować od października.

– Co będzie do tego czasu? Nikt nie wie, bo tak jest wprowadzana ta reforma – mówił na jednej z komisji
pod koniec czerwca wicestarosta. Pozostaje także problem szpitali, które nie znalazły się w sieci. W powiecie otwockim jest to np. szpital specjalistyczny MSWiA przy ul. Prusa w Otwocku. Tego typu placówki będą mogły starać się o kontrakty na leczenie, biorąc udział w konkursach.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.